Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

480-р. Від 10.12.2019 року “Про надання одноразової грошової допомоги соціально-незахищеним громадянам міста”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

   від   10.12.2019 р.                                  № 480 -р

 

Про надання одноразової грошової допомоги соціально-незахищеним громадянам міста

     Розглянувши заяви соціально-незахищених громадян міста про надання одноразової грошової допомоги та відповідно до висновків комісії з надання грошової допомоги та соціально незахищеним громадянам міста ( протокол № 12 від 10.12.19р.), керуючись пп.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 1. Надати одноразову грошову допомогу:

1.1.     в розмірі 700,00 (сімсот) гривень:

 • Пилат Анна Ярославівна                                    
 • Дуб Іван Мирославович                               

1.2. в розмірі 600,00 (шістсот) гривень:

 • Соценко Оксана Володимирівна                   
 • Рибінцева Наталія Олександрівна                   
 • Ковальчук Марія Іванівна                             

1.3. в розмірі 500,00 (п’ятсот) гривень:

 • Кісак Микола Богданович                             
 • Лепак Ярослав Васильович                             

1.4. в розмірі 350,00 (триста п’ятдесят) гривень:

 • Шолдрак Євгенія Пилипівна
 • Кішко Мирослава Василівна                              
 • Колодій Іванна Іванівна                             

1.5. в розмірі 300,00 (триста) гривень:

 • Білинська Леся Василівна                             
 • Соценко Володимир Анатолійович
 • Ковальчук Іванна Борисівна                             
 • Булатова Роксолана Сергіївна                   
 • Євсікова Ірина Анатоліївна                             
 • Ковалишин Алла Федорівна                             
 • Бунь Петро Богданович                            
 1.  Начальнику фінансового управління (п. М.Федоричак)перерахувати 7 408,07 грн. (сім тисяч чотириста вісім грн. 07 коп.) в т.ч. поштові видатки – 58,07 грн. управлінню праці та соціального захисту населення (п. В. Ільницька) для виплати допомоги за рахунок коштів передбачених міським бюджетом на соціальний захист по коду 0813242.
 2. Управлінню праці та соціального захисту населення (п. В. Ільницька) перерахувати 7 408,07 грн. (сім тисяч чотириста вісім грн. 07 коп.) в т.ч. поштові видатки – 58,07 грн. центру поштового зв’язку №3 (п. О. Лужецька) та подати списки одержувачів для забезпечення виплати допомоги.
 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської    ради Н. Пономаренко.

                        

 

 

                       Міський голова                                             А. Кульчинський