Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

494-р. Від 20.12.2019 року “Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік ”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

   Від 20.12.2019 р.                           №494-р

Про внесення змін

до паспортів бюджетних програм

на 2019 рік

                

 

                        Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, рішення Трускавецької міської ради «Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавця на 2019 рік» від 18.12. 2019 року №1569:

  1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм виконавчого комітету Трускавецької міської ради на 2019 рік:
          – КПКВКМБ 0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад;
    – КПКВКМБ 0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню;

     – КПКВКМБ 0212144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;

– КПКВКМБ 0215011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту;
–         КПКВКМБ 0217322 Будівництво медичних установ та закладів.
  1. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

   Міський голова                                                                                А. Кульчинський