Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

500-р. Від 23.12.2019 року ” Про надання допомоги на поховання”

УКРАЇНА

   ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

    

     Від 23 грудня 2019р. № 500-р

  

     Про надання

     допомоги на поховання          

            Розглянувши звернення Щерби О.М. про надання допомоги на поховання, враховуючи важкі матеріальні умови cім’ї, керуючись пп.20 п.4 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. №99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб” та рішенням виконавчого комітету Трускавецької міської ради від 26 лютого 2019 року № 19 «Про розмір допомоги на поховання деяких категорій громадян на 2019 рік »:  

    

  1. Надати допомогу на поховання в розмірі 2000 грн. (дві тисячі гривень) :              

Щербі Орисі Марківні, зареєстрованій в м. Трускавець, вул.._____________, що здійснила поховання Пуровця Романа Станіславовича, 1990 р.н., який не працював, не був зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності, не перебував на обліку в міському центрі зайнятості та не був зареєстрований в системі загальнообов’язкового соціального страхування у Трускавецькому відділенні управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України у Львівській області.        

  1. Фінансовому управлінню (М.Федоричак) профінансувати управління праці та соціального захисту населення в сумі 2015,80 грн. (дві тисячі п’ятнадцять грн. 80 коп.), в тому числі поштові видатки – 15,80 грн. для надання допомоги на поховання, за рахунок коштів передбачених в міському бюджеті на соціальний захист по КПКВКМБ 0813242.    
  2. 3. Управлінню праці та соціального захисту населення (В. Ільницька) профінансувати та подати список ЦПЗ №3 для виплати допомоги.                
  3. ЦПЗ №3 ( п.О.Лужецька) забезпечити виплату грошової допомоги .
  4.    Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради Н.Пономаренко.

          

Міський голова                                                              А. Кульчинський