Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

142-р. Від 09 квітня 2020 року “Про акцію «Пасхальний заєць»

clip_image002.jpg

УКРАЇНА

 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від «09» квітня 2020 року                                               № 142-р

м. Трускавець

Про акцію «Пасхальний заєць»

          У відповідності до плану роботи служби у справах дітей на 2020 рік, керуючись пп.20 п. 4 ст..42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Службі у справах дітей (п. Л.Дятлова) протягом 13-14 квітня 2020 року провести акцію «Пасхальний заєць» для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
  1. Фінансовому управлінню (п. М.Федоричак) виділити кошти в сумі 12 976,68 грн. на забезпечення проведення акції «Пасхальний заєць» за рахунок коштів передбачених службі у справах дітей на заходи по реалізації программ (додаток 1)
  1. Головному бухгалтеру міської ради (п.Х.Федина) забезпечити бухгалтерський облік та звітність про цільове використання бюджетних коштів.
  1. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                           А.Кульчинський

 

 

Додаток 1

до розпорядження міського голови

№ 142-р від «09» квітня 2020 р.

Розрахунок

до кошторису витрат на проведення

акції «Пасхальний заєць»

 

  1. Придбання продуктів харчування – 12 976,68 грн.

Всього: 12 976 (дванадцять тисяч дев’ятсот сімдесят шість) грн.. 68 коп.

 

 

 

Керуюча справами                                         О. Петранич