Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

170-р. Від 15.05.2020 року ” Про надання дозволу на підписання договору головним лікарем КНП «Трускавецька міська лікарня» ТМР”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 15.05.2020       року              № 170-р

Про надання дозволу на

підписання договору

головним лікарем КНП

«Трускавецька міська лікарня» ТМР

         Керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на виконання пп.18 п.2.2 розділу ІІ Контракту з керівником комунального закладу між Трускавецькою міською радою і Стасиком Ігорем Степановичем, –

  1. Надати згоду головному лікарю КНП «Трускавецька міська лікарня» ТМР Стасику Ігорю Степановичу на укладання договорів за результатами проведених процедур відкритих торгів на закупівлю лікарських засобів із Приватним підприємством виробничо-комерційна фірма “Скайінвест” на суму 264 844,42 грн. (Двісті шістдесят чотири тисячі вісімсот сорок чотири гривні 42 коп.) та лікарських засобів, які не входять у нацперелік із Товариством з обмеженою відповідальністю «БАДМ-Б» на суму 271 332,03 грн. (Двісті сімдесят одна тисяча триста тридцять дві гривні 03 коп.).
  1. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

           Міський голова                                                        Кульчинський А.Б.