Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

160-р. Від 07.05.2021 року “Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від  07.05. 2021 р.                                 № 160-р

Про затвердження

та внесення змін до паспортів

бюджетних програм

на 2021 рік

            

    Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, рішення Трускавецької міської ради «Про внесення змін до показників бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік» від 27 квітня 2021 року № 773, довідок про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2021 рік №81, 83, 84 від 29.04.2021р:

1.      Затвердити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Трускавецької міської ради на 2021 рік:

       – КПКВКМБ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою»;

   – КПКВКМБ 0217650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної  ділянки чи права на неї»;

       – КПКВКМБ 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки».
2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм виконавчого комітету Трускавецької міської ради на 2021 рік:

       – КПКВКМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

       – КПКВКМБ 0217622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів».

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                             Кульчинський А. Б.