Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

269-р. Від 20.07.2021 “Про створення та організацію роботи консультаційних пунктів з питань цивільного захисту у Трускавецькій міській територіальній громаді”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

  • Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 20.07.2021 року                                     № 269 -р

Про створення та організацію роботи

консультаційних пунктів з питань

цивільного захисту у Трускавецькій

міській територіальній громаді

Відповідно до статей 19, 21, 42 Кодексу цивільного захисту України, пунктів 27, 28 Постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 року № 444 «Про затвердження порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», Методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 07.06.2011 №587, та з метою забезпечення   проведення   просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань серед населення, яке не зайнято у сфері виробництва та обслуговування з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях, керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» :

  1. Створити до «01» серпня 2021 року консультаційні пункти з питань цивільного захисту в приміщеннях населених пунктів Трускавецької територіальної громади та призначити відповідальними за їх роботу:

            – у селі Модричі – в.о. старости Флюнта Мирона Любомировича;

            – у селах Доброгостів, Бистрий – старосту Ірода Василя Васильовича;

      – у селі Уличне – старосту Мазурик Мар’яну Миколаївну;

– у селі Станиля – старосту Пасічника Павла Андрійовича;

– у селах Орів, Зимівки – старосту Сухроменду Тетяну Петрівну.

  1. Сектору з питань цивільного захисту населення Трускавецької міської ради (С.Голубінка) до 15 серпня 2021 року розробити та представити на затвердження Положення про консультаційний пункт відповідно до вимог Примірного положення про консультаційні пункти з питань цивільного захисту при населених пунктах Трускавецької МГ.
  2. Відповідальним за роботу консультаційного пункту населених пунктів – старостам:

            3.1. До 01 вересня 2021 року обладнати приміщення консультаційного пункту наочною інформацією, забезпечити технічними засобами навчання, зразками навчального майна (навчальні та наочні приладдя, медичне майно, засоби індивідуального захисту), навчальною літературою та організувати його роботу згідно з нормативними документами. Просвітницько – інформаційну роботу здійснювати через розповсюдження серед населення рекомендацій, буклетів, памяток тощо.

            3.2. До 01 вересня 2021 року року спільно з сектором з питань цивільного захисту населення Трускавецької міської ради узгодити питання організації заходів з пропаганди знань цивільного захисту серед населення, порядок, форму та терміни подання звітності про роботу пункту. Відпрацювати тематику консультацій та подати на затвердження.

3.3. Для забезпечення роботи консультаційних пунктів призначити консультантів з числа депутатів, активістів та педагогічних працівників навчальних закладів населеного пункту (для комунальних підприємств з числа своїх працівників).

3.4. Встановити час проведення консультацій: друга та четверта середа щомісяця                з 10.00 год. до 15.00 год.    

3.5. До 01 жовтня 2021 року оформити відповідну документацію:                  

– план роботи консультаційного пункту на рік;

– графік надання консультацій з питань цивільного захисту працівниками консультаційного пункту;

– журнал обліку консультацій;

– функціональні обов’язки відповідального за роботу консультаційного пункту та інструкторів.

  1. Контроль за роботою консультаційних пунктів покласти на сектор з питань цивільного захисту населення Трускавецькою міською радою.
  2. Розпорядження довести до старост населених пунктів Трускавецької міської територіальної громади – під розпис.
  3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                          Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перейти до вмісту