Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

483-р. Від 29.12.2021 “Про внесення змін до паспорту бюджетної програми на 2021 рік КПКВКМБ 0217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від 29.12. 2021р.                         № 483-р

Про внесення змін до паспорту

бюджетної програми на 2021 рік

КПКВКМБ 0217363

«Виконання інвестиційних проектів

в рамках здійснення заходів щодо

соціально-економічного розвитку

окремих територій»

            

                       Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.

№ 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради «Про затвердження субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій на 2021 рік» від 16 грудня

2021 року № 230:

     1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми виконавчого комітету Трускавецької міської ради на 2021 рік за КПКВКМБ 0217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                           Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ