Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

розпорядження міського голови № 426-р. Від 30.08.2016 року

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від 30.08.2016 р. 426-р

Про відрядження команди м. Трускавця

з футболу на матч Першості Львівської області

На виконання Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Трускавці на 2015-2019 роки, враховуючи календар обласних змагань з футболу сезону 2016 р. та з метою розвитку, популяризації футболу у м. Трускавці, пп. 20 п. 4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту ( п. Р. Коваль ) відрядити 31 серпня 2016 року команду м. Трускавця з футболу у складі сорок чоловік та одного представника команди в смт. Східниця для участі в матчі Першості Львівської області.

2.Затвердити розрахунок витрат на відрядження команди м. Трускавця з футболу в

смт. Східниця згідно з додатком.

3.Фінансовому управлінню міської ради ( п. М.Федоричак ) виділити кошти для відрядження команди м. Трускавця з футболу згідно з розрахунком витрат (додаток ) за рахунок коштів, передбачених на проведення спортивних заходів відділом у справах сім’ї, молоді та спорту.

4.Головному бухгалтеру міської ради (п. Х. Федина) забезпечити бухгалтерський облік та звітність про цільове використання коштів.

5.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови О. Ткаченка.

Міський голова /підпис/ А. Кульчинський

Додаток

до розпорядження міського голови

426-р від 30.08.2016 р.

Р О З Р А Х У Н О К

витрат на відрядження команди м. Трускавця з футболу

для участі в матчі Першості Львівської області

31 серпя 2016 року.

1. Проїзд: Трускавець – смт. Східниця – Трускавець

750 грн.

Разом : 750 (Сімсот п’ятдесят) гривень 00 коп.

Заступник міського голови /підпис/ О. Ткаченко

Перейти до вмісту