Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

557-р. Від 09.12.2016 року. “Про відрядження дитячо-юнацької команди ФК «Зоря» м. Трускавця з футболу на товариський матч в с. Ременів”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від  09.12.2016р                                           № 557-р

Про відрядження дитячо-юнацької

команди ФК «Зоря» м. Трускавця

з футболу на товариський матч в

с. Ременів

На виконання Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Трускавці на 2015-2019 роки, з метою проведення тренувального процесу, удосконалення, розвитку та популяризації футболу у м. Трускавці, та пп. 20 п. 4 ст.42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

            1.Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту (п. Р. Коваль) відрядити                         11 грудня 2016 року дитячо-юнацьку команду ФК «Зоря» м. Трускавця з футболу у складі двадцяти осіб та одного представника команди в с. Ременів (Камянка-Бузький р-н) для участі в товариському матчі.

2. Затвердити розрахунок витрат на відрядження команди м. Трускавця з футболу в  с. Ременів згідно з додатком.

                3.Фінансовому управлінню міської ради (п. М.Федоричак) виділити кошти для  відрядження команди м. Трускавця з футболу згідно з розрахунком витрат (додаток) за рахунок коштів, передбачених на проведення спортивних заходів відділом у справах сім’ї, молоді та спорту.

              4.Заступнику головного бухгалтера міської ради (п. Л.Ільків) забезпечити бухгалтерський облік та звітність про цільове використання коштів.

              5.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                             А. Кульчинський

    

Додаток

                                                                      до розпорядження міського голови

                                                                      №   557-р              від  09.12.2016

  

Р О З Р А Х У Н О К

витрат на  відрядження команди м. Трускавця з футболу

 в с. Ременів

для участі в товариському матчі

 11 грудня 2016 року

1. Проїзд:   Трускавець –Ременів– Трускавець

                                             2 000 грн.

Разом:  2000  (дві тисячі) гривень 00 коп.

Керуюча справами                                         О. Петранич