Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

38-р. Від 01.02.2017 року”Про надання одноразової грошової допомоги соціально-незахищеним громадянам міста “

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від      01 лютого   2017 р.                     № 38-р

Про надання одноразової грошової допомоги соціально-незахищеним громадянам міста

 

Розглянувши заяви соціально-незахищених громадян міста про надання одноразової грошової допомоги та відповідно до висновків комісії з надання грошової допомоги та  соціально незахищеним громадянам міста (протокол № 1 від 31.01.2017р.), керуючись пп.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

  1. Надати одноразову грошову допомогу:

1.1. в розмірі 1500,00 (одна тис. п’ятсот) гривень:

         Страдомській Ірині Богданівні                            

1.2.  в розмірі 500,00 (п’ятсот) гривень:

  • Кулешовій Інні Олександрівні
  • Мацану Богдану Івановичу                                  

 1.3.  в розмірі 400,00 (чотириста) гривень:

  • Антонику Едуарду Збігневичу                             
  • Магуру Роману Тадейовичу                                  
  • Паньків Анні Михайлівні                                     

1.4.  в розмірі 300,00 (триста) гривень:

  • Шрунь Василю Іллічу                                           
  • Ліповій Іванні Йосипівні                                      
  • Максимець Галині Петрівні                                 
  • Паращак Степану Остаповичу                             

2. Начальнику фінансового управління (п. М.Федоричак) перерахувати

4 938,71 грн. (чотири тисячі дев’ятсот тридцять вісім грн. 71 коп.) в т.ч. поштові видатки – 38,71 грн. управлінню праці та соціального захисту населення (п. В. Ільницька) для виплати допомоги за рахунок коштів передбачених міським бюджетом на соціальний захист по коду 090412.

3. Управлінню  праці та соціального захисту населення (п. В. Ільницька) перерахувати 4 938,71  грн. ( чотири тисячі дев’ятсот тридцять вісім грн. 71 коп.) в т.ч. поштові видатки – 38,71  грн. центру поштового зв’язку №3 (п. О. Лужецька) та подати списки одержувачів для забезпечення виплати допомоги.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради     Н. Пономаренко.

            

                       Міський голова                                                   А. Кульчинський