Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

91-р. Від 28.02.2017року “Про відрядження команди з міні-футболу м.Трускавця ГО «Тверезість – вибір сильних» для участі в турнірі «Футбол проти наркотиків та криміналу» у м. Львів”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від 28.02.2017р.                                                   №  91-р

Про відрядження команди

з міні-футболу м.Трускавця

ГО «Тверезість – вибір сильних»

для участі в турнірі  «Футбол проти

наркотиків та криміналу» у м. Львів

На виконання Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Трускавці на 2015-2019 роки, з метою популяризації спорту та здорового способу життя серед молоді, пп. 20 п.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту (Р.Коваль) відрядити                           04 березня 2017 року команду з міні-футболу м. Трускавця ГО «Тверезість – вибір сильних» у складі 12 чоловік у м. Львів для участі в турнірі «Футбол проти наркотиків та криміналу».

2. Затвердити розрахунок витрат на відрядження команди з міні-футболу м.Трускавця у  м.Львів  згідно з додатком.

3.Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) виділити кошти для  відрядження команди з міні-футболу м. Трускавця згідно з розрахунком витрат (додаток) за рахунок коштів, передбачених на проведення спортивних заходів відділом у справах сім’ї, молоді та спорту.

4.Заступнику головного бухгалтера міської ради (Л.Ільків) забезпечити бухгалтерський облік та звітність про цільове використання коштів.

5.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                             А. Кульчинський

     

Додаток

до розпорядження міського голови

 91 -р        від 28.02.2017р.

Р О З Р А Х У Н О К

витрат на  відрядження команди з міні-футболу м. Трускавця

ГО «Тверезість – вибір сильних»

у м. Львів для участі в турнірі

«Футбол проти наркотиків та криміналу»

04 березня 2017 року

1. Проїзд  Трускавець – Львів – Трускавець:  1900,00 грн.

Разом:  одна тисяча дев’ятсот  гривень 00 коп.

Керуюча справами                                         О. Петранич

Перейти до вмісту