Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

167-р.Від 11.04.2017 року “Про поповнення статутного капіталу”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

            від«11» квітня 2017р.                  №   167-р

Про поповнення статутного капіталу

  КП «Трускавецьтепло».

          На виконання рішень Трускавецької міської ради від 09.03.2017р.№473 «Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавець на 2017 рік» , від 24.12.2015року №35 «Про затвердження міської

 цільової Програми з підтримки КП «Трускавецьтепло на 2016-2018рр.»,керуючись п.23 ст.26,пп.20ч

4ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”та враховуючи звернення  КП «Трус-

 кавецьтепло» лист від 03.04.2017р.№161/01;

1.Фінансовому управлінню (п. Федоричак М.М.) профінансувати УЖКГ і Б  міської ради з бюджету розвитку в сумі 174660,00грн., як внесок в статутний фонд КП “Трускавецьтепло” за КФК-180409 КЕКВ-3210 “Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)”;

2.Управлінню ЖКГ і Б міської ради (п. Максимич С.В..) перерахувати кошти в сумі 174660,00грн. КП “Трускавецьтепло”,як внесок в статутний капітал комунального підприємства для придбання основних засобів;

3.КП«Трускавецьтепло » (п.Крамар Р.Я. ) використати кошти в сумі 174660.00грн./ Сто сімдесять чотири тисячі шістсот шістьдесять  гривень/. за цільовим призначенням на капітальні вкладення/ – придбання  основних засобів;

4.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови

Балицького О.М.

   Міський голова                                                                           Кульчинський А.Б.

 

 

 

Перейти до вмісту