210-р. Від 11.05.2017 “Про поповнення статутного капіталу”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

 від «11» травня  2017р.                         210-р

Про поповнення статутного капіталу

  КП «Парк Курортний».

 

 

            На виконання рішень Трускавецької міської ради від 22.12.2016р.№378“Про бюджет м. Трускавець на 2017 рік , від 24.12.2015року № 36 «Про затвердження міської цільової Програми  з підтримки КП «Парк Курортний» на 2016-2018рр» та від 09.03.2017року №466 «Про внесення змін до міської цільової Програми з підтримки КП «Парк Курортний» на 2016-2018рр»,керуючись п.23 ст.26,пп.20ч.4ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні ”та враховуючи звернення  КП «Парк Курортний» від 11.05.2017р.№86;

1.Фінансовому управлінню (п. Федоричак М.М.) профінансувати УЖКГ і Б  міської ради з бюджету розвитку в сумі 1435750,00грн., як внесок в статутний фонд КП “Парк Курортний” за КФК-180409 КЕКВ-3210 “Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)”;

2.Управлінню ЖКГ і Б міської ради (п. Максимич С.В..) перерахувати кошти в сумі 1435750,00грн.    КП “Парк Курортний”,як внесок в статутний капітал комунального підприємства на придбання основних засобів.

3.КП «Парк Курортний » (п.Веретко Н.В. ) використати кошти в сумі 1435750,00грн (Один мільйон чотириста тридцять п’ять тисяч сімсот п’ятдесят грн.00 коп.) за цільовим призначенням на капітальні вкладення / придбання основних засобів/;

4.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови

Балицького О.М.

                 Міський голова                                                                           Кульчинський А.Б.