Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

352-р від 24.07.2017р. “Про часткову (повну) оплату робіт мешканцям міста Трускавця, які проживають в багатоквартирних житлових будинках, що від’єднані від централізованої мережі теплопостачання при встановленні індивідуального (автономного) опалення в к

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й Г О Л О В А

  1.                          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від 24.07. 2017 р. № 352-р

Про часткову (повну) оплату робіт мешканцям

м. Трускавця, які проживають в багатоквартирних житлових будинках, що від’єднанні від централізованої мережі теплопостачання при встановленні індивідуального (автономного) опалення в квартирі.

Розглянувши рішення комісії з визначення кола осіб, які потребують матеріальної допомоги для встановлення індивідуальних (автономних) систем опалення та подані документи про виконані роботи із встановлення опалення, керуючись пп.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Провести часткову (повну) оплату робіт за встановлення індивідуальних (автономних) систем опалення:

1.1. в розмірі 3200,00 (три тисячі двісті) грн. :

Петруняк Роман Петрович Івасюка 1а/19

Мись Ольга Миколаївна Стуса 6/14

Бендас Марія Іллівна Стуса 2/70

Тюска Любов Миколаївна Стуса 5/22

1.2. в розмірі 2000,00 (дві тисячі ) грн.:

Антонців Олег Анатолієвич Стуса 4/6а

1.3. в розмірі 2175,00 (дві тисячі сто сімдесят пять) грн.:

Прокопик Павліна Деонизівна Мазепи 14/10

1.4. в розмірі 4800,00 (чотири тисячі вісімсот) грн.:

Юрковська Марія Павлівна Івасюка 5/45

Гринішак Софія Петрівна Івасюка 15/47

1.5. в розмірі 6000,00 (шість тисяч ) грн.:

Кутереба Микола Павлович Івасюка 3/52

Наум Валентина Іванівна Стебницька 72/106

Гнатишин Оксана Василівна Івасюка 13/26

Петруняк Розалія Михайлівна Івасюка 1/154

1.6. в розмірі 5000,00 (пять тисяч) грн.:

Пристай Софія Володимирівна Івасюка 13/65

2. Начальнику фінансового управління (п. М.Федоричак) перерахувати 55575 ,00 (п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот сімдесят п’ять грн. 00 коп.) управлінню праці та соціального захисту населення (В.Ільницька) для часткової (повної) оплати робіт за встановлення індивідуальних (автономних) систем опалення за рахунок коштів бюджету розвитку міста, як капітальні трансферти населенню.

3. Управлінню праці та соціального захисту населення відшкодувати кошти:

3.1. ПП «Мальви» в сумі 11375,00 (одинадцять тисяч триста сімдесят пять грн.00коп.)

3.2. КП «Трускавецьтепло» в сумі 41000,00 (сорок одна тисяча грн.00коп.)

3.3 ПП «ЮНА» в сумі 3200,00 (три тисячі двісті грн. 00 коп.)

4.. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради Н. Пономаренко.

Міський голова А.Кульчинський