Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

542-р. Від 14.12.2017 “Про поповнення статутного капіталу”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

  від « 14 » грудня 2017 року             542-р

  КП «Парк Кур

Про поповнення статутного капіталу

ортний».

 

            На виконання рішень Трускавецької міської ради від 22.12.2016р.№378“Про бюджет м. Трускавець на 2017 рік, від 20.07.2017року №589 «Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавець на 2017 рік» та від 13.09.2017 року №625 «Про внесення змін до рішення міської ради №36 від 24.12.2015 року «Про затвердження міської цільової Програми з підтримки комунального підприємства «Парк Курортний» на 2016-2018 роки», керуючись п.23ст.26,пп.20ч.4ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні ”та враховуючи звернення  КП «Парк Курортний» від 14.12.2017р.№244:

1.Фінансовому управлінню (п. Федоричак М.М.) виділити фінансування УЖКГ і Б  міської ради з бюджету розвитку в сумі 191332,80грн., як внесок в статутний капітал КП «Парк Курортний»за КФК-180409 КЕКВ-3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»;

2.Управлінню ЖКГ і Б міської ради (п. Максимич С.В..) перерахувати кошти в сумі 191332,80грн. КП«Парк Курортний», як внесок в статутний капітал комунального підприємства на придбання основних засобів.

3.КП «Парк Курортний » (п.Веретко Н.В. ) використати кошти в сумі 191332,80

грн..(Сто дев’яносто одна тисяча триста тридцять дві гривні,80копійок) за цільовим призначенням на капітальні вкладення /придбання основних засобів/;

4.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Балицького О.М.

В. о. міського голови                                                                 Ткаченко О.О.

 

 

Перейти до вмісту