УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від   22.12. 2017  року                       № 565

 

Про перезатвердження проектно-кошторисної 

документації  на реконструкцію терапевтичного корпусу

Трускавецької  міської  лікарні 

 

              На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011р.  №560 “Про затвердження порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” та відповідно до результатів проведеної експертизи проекту:

  1. Перезатвердити кошторисну частину проектної документації за робочим проектом «Реконструкція терапевтичного корпусу міської лікарні м. Трускавець, Львівської області» коригування  в сумі 944918,00 грн., в т.ч. понесені витрати – 3933,00 грн. відповідно до експертного звіту ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці» №874.6138.17/6984 від 19.12.2017 року.
  1. Внести зміни до укладених  договорів на проведення ремонтних  робіт та технічний нагляд з врахуванням виділених кошторисних призначень на поточний рік. Роботи виконувати з дотриманням вимог ДБН, правил охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та охорони навколишнього середовища. По закінченні робіт будівельній організації представити акти на приховані роботи та виконані схеми.
  1. Пункт  1  розпорядження міського голови №445-р від 28.09.2017 року вважати таким, що втратив чинність.
  1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на головного лікаря КУ ”Трускавецька міська лікарня”   Стасика І.С.

 

 

 

       Міський голова                                                А.Б. Кульчинський    

 

Перейти до вмісту