Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

515-р. Від 27.11.2017 “Про часткову (повну) оплату робіт мешканцям м. Трускавця, які проживають в багатоквартирних житлових будинках, що від’єднанні від централізованої мережі теплопостачання при встановленні індивідуального (автономного) опалення в квар

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від   27.11 . 2017  р.                      № 515-р

 

Про часткову (повну) оплату робіт мешканцям

м. Трускавця, які проживають в багатоквартирних житлових будинках, що від’єднанні від централізованої мережі теплопостачання при встановленні індивідуального (автономного) опалення в квартирі.

 

Розглянувши рішення комісії з визначення кола осіб, які потребують матеріальної допомоги для встановлення індивідуальних (автономних) систем опалення та подані документи про виконані роботи із встановлення опалення, керуючись пп.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Провести часткову (повну) оплату робіт за встановлення індивідуальних (автономних) систем опалення:

1.1. в розмірі 3200,00 (три тисячі двісті) грн. :

    Карпин Ганна Олексіївна                                     Стуса 5/36

    Присмотрова Олена Іванівна                               Стуса 2/50

    Вата Павло Васильович                                        Стебницька 66/30

    Живко Оксана Ярославівна                                  Івасюка 15/96

    Міщук Любомира Іванівна                                   Стебницька 70/27

    Касяненко Ольга Петрівна                                   Івасюка 1/137

1.2. в розмірі 4000,00 (чотири тисячі ) грн.:

 Стефурак Марія Григорівна   Івасюка  3/31

1.3. в розмірі 4800,00 (чотири тисячі вісімсот) грн.:

   Питлак Наталія Михайлівна   Стуса 4/50

1.5. в розмірі 6000,00 (шість тисяч) грн.:

 Юркевич Оксана Василівна        Івасюка 1/155

        Єлісєєва Юлія Семенівна                                       Івасюка 13/47

        Славич Ксенія Григорівна                                   Стебницька 64/64

        Нечипір Уляна Володимирівна                             Стебницька 72/65

       Сарафанова Ірина Іванівна                                    Стебницька 74/87

       Смакула Броніслава Михайлівна                          Стебницька 72/41

       Хамандяк Ігор Володимирович                            Мазепи 22/32

1.6. в розмірі 2500,00 (дві тисячі пятсот) грн.:

   Кірчей Іван Іванович                                    Стебницька 66/26

     1.7.  в розмірі 7000,00 (сім тисяч) грн.:

  Дударєва Любов василівна             Стебницька70/45

 Винарчик Олександра василівна                    Стебницька 64/12

    1.9. в розмірі 2000,00(дві тисячі) грн.:

Затварницька Ірина Іванівна                                  Річки 15/22

       Форковець Галина Миколаївна                             Стуса 4/39 

 

2.Начальнику фінансового управління (п. М.Федоричак) перерахувати 90500 ,00  (дев’яносто   тисяч п’ятсот   грн. 00 коп.) управлінню праці та соціального захисту населення (В.Ільницька) для часткової (повної) оплати робіт  за встановлення індивідуальних (автономних) систем опалення за рахунок коштів бюджету розвитку міста, як капітальні трансферти населенню.

  1. Управлінню праці та соціального захисту населення відшкодувати кошти:

3.1. ПП «Мальви» в сумі 90500,00 (дев’яносто   тисяч п’ятсот     грн.00коп.)

                  4.. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради Н. Пономаренко.

 

  

 

 

 

Міський голова                                      А.Кульчинський