189-р. 15.05.2018 року “Про проведеня обстеження санітарно- технічного стану житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від «15» травня 2018 р.             № 189-р.

 

 

Про проведеня обстеження санітарно-

технічного стану житла дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського

піклування, та осіб з їх числа

На виконання міської комплексної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2017-2018 роки, з метою складання оцінки придатності для проживання житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, відповідно до Законів України „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”, „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, „Про охорону дитинства”, постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні:

  1. Створити комісію для перевірки санітарно-технічного стану житлових приміщень, які належать на праві власності або користування дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа в складі:

Голова комісії – Пономаренко Наталя Анатоліївна, секретар ради;

Заступник голови комісії – Дребот Леся Василівна, начальник СуСД;

Члени комісії:

  • Кушнір Зеновій Володимирович, заступник начальника управління архітектури і містобудування;
  • Сеньків Микола Васильович, директор КП «Трускавецьжитло», депутат Трускавецької міської ради;
  • Сегер Ольга Ярославівна, начальник управління комунальної власності;
  • Дятлова Леся Юріївна, головний спеціаліст СуСД;
  • Сов’як Алла Євстахівна, голова ОСББ.
  1. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                            А. Б. Кульчинський