від 20.08.2018р. № 319-р “Про призначення та урочисте вручення стипендій обдарованим дітям та молоді” “

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від 20.08.20018р. № 319-р

Про призначення та урочисте вручення

стипендій обдарованим дітям та молоді

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки» від 18.02.2016 р. №148, міської цільової соціальної програми роботи з сім’ями, дітьми та молоддю на 2016-2020р.р., керуючись пп.20 п.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рішення Координаційної ради з питань підтримки обдарованих дітей та молоді від 13 серпня 2018 року:

1. Затвердити розміри стипендій (грошових винагород) обдарованим дітям та молоді м.Трускавця за особливі досягнення у навчанні, мистецтві та спорті у першому півріччі 2018 року згідно з додатком №1 (враховуючи Рішення міської ради №978 від 26.07.2018 року).

2. Вручити подяки міського голови та стипендії обдарованим дітям та молоді у повному розмірі 24 серпня 2018 року під час загальноміських урочистостей, присвячених 27-й річниці Незалежності України, згідно з додатком №1.

3. Фінансовому управлінню міської ради (п. М. Федоричак) перерахувати кошти у сумі 15000 (п’ятнадцять тисяч) гривень (КПКВК 0213133, КЕКВ 2730) та 474 (чотириста сімдесят чотири) гривень (КПКВК 0213133, КЕКВ 2282), згідно із розрахунками витрат (додаток №1, №2), на бюджетний розрахунковий рахунок виконавчого комітету Трускавецької міської ради № 35418053023905, за рахунок коштів, передбачених на програми і заходи державних органів влади у справах молоді для виплати стипендій (грошових винагород) обдарованим дітям та молоді за особливі досягнення у навчанні, мистецтві та спорті у першому півріччі 2018 року.

4. Головному бухгалтеру міської ради (п. О.Веретко) здійснити розрахунок розміру стипендій, проведення необхідних банківсько-касових операцій, бухгалтерський облік та звітність про цільове використання бюджетних коштів, згідно з додатком.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова /підпис/ А.Кульчинський

Додаток №1

до розпорядження міського голови

319-р від 20.08.2018р.

РОЗМІРИ

стипендій (грошових винагород) обдарованим дітям та молоді

за особливі досягнення у навчанні, мистецтві та спорті у першому півріччі 2018 року

(враховуючи рішення міської ради № 978 від 26.07.2018 року).

з/п

Прізвище, ім’я стипендіата

Розмір нарахувань у гривнях

Податок

з фізичних осіб

(15 %)

До видачі

на руки

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Разом за

І півріччя 2018 р.

Абрамовська Софія

165

165

165

165

165

175

1000

0

1000

Аторвін Юната

165

165

165

165

165

175

1000

0

1000

Бурлаков Олександр

165

165

165

165

165

175

1000

0

1000

Войтів Уляна

165

165

165

165

165

175

1000

0

1000

Гурська Анна

165

165

165

165

165

175

1000

0

1000

Дрозд Ігор

165

165

165

165

165

175

1000

0

1000

Жагаляк Микола

165

165

165

165

165

175

1000

0

1000

Журавецький Артур

165

165

165

165

165

175

1000

0

1000

Лепак Аліна

165

165

165

165

165

175

1000

0

1000

Манюк Олена

165

165

165

165

165

175

1000

0

1000

Микитин Яна

165

165

165

165

165

175

1000

0

1000

Табачинська Альбіна

165

165

165

165

165

175

1000

0

1000

Хай Ганна-Марія

165

165

165

165

165

175

1000

0

1000

Шипот Вікторія

165

165

165

165

165

175

1000

0

1000

Юричко Софія-Анна

165

165

165

165

165

175

1000

0

1000

Разом

2475

2475

2475

2475

2475

2625

15000

0

15000

Примітка: 1. У відповідності до підпункту 4.3.26 пункту 4.3 статті 4 Закону України від 22.05.2003р. № 889-4 «Про податок з доходів фізичних осіб», до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку не включається (що не підлягає відображенню в його річній податковій декларації) сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, але не вище суми, визначеної у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону, тобто 1705,20 гривень.

2. В ДПІ подається звітність про проведені виплати стипендії обдарованим дітям, згідно з формою № 1-ДФ.

Керуюча справами /підпис/ О.Петранич