321-р.Від 20.08.2018 “Про поповнення статутного капіталу КП «Трускавецьжитло».

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

від «20» серпня 2018року        321-р

 

 

 

Про поповнення статутного капіталу

КП «Трускавецьжитло».

 

 

            На виконання рішень Трускавецької міської ради від 26.07.2018року № 984 «Про внесення змін до показників бюджету міста Трускавця на 2018року », від 26.07.2018 року № 975 «Про внесення змін до рішення міської ради № 34 від 24.12.2015 року «Про затвердження міської цільової Програми з підтримки комунального підприємства «Трускавецьжитло» на 2016-2018 роки», керуючись п.23 ст.26,пп.20ч.4ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні ”та враховуючи звернення КП «Трускавецьжитло» від 14.08.2018р.№18081403:

1.Фінансовому управлінню (п. Федоричак М.М.) виділити фінансування УЖКГ і Б міської ради з бюджету розвитку в сумі 38000,00грн., як внесок в статутний капі-

тал КП«Трускавецьжитло» за КФК-1217670 КЕКВ – 3210 « Капітальні трансферти

під приємствам (установам, організаціям ) »;

2.Управлінню ЖКГ і Б міської ради (п. Максимич С.В..) перерахувати кошти в сумі 38000,00грн. КП«Трускавецьжитло», як внесок в статутний капітал кому-нального підприємства на придбання основних засобів.

3.КП «Трускавецьжитло »(п.Сеньків М.В.) використати кошти в сумі 38000,00грн.

(Тридцять вісім тисяч гривень, 00 копійок )за цільовим призначенням на капітальні   вкладення (придбання основних засобів);

4.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Балицького О.М.

 

  

Міський голова                           /підпис/                     Кульчинський А.Б.