Замовник :

Виконком Трускавецької міської ради

 

                                  

                       

                                        

Детальний план території забудови земельної ділянки з метою реалізації її на земельних торгах по

по вул. Стебницькій в м.Трускавець.

 

 

 

СКЛАД ПРОЕКТУ

         Пояснювальна записка.

         Графічні матеріали:

 1. Ситуаційний план М 1/2000
 2. Викопіювання з генерального плану м. Трускавця, М 1: 1000
 3. Опорний план території опрацювання, М 1: 500.
 4. Детальний план території, основне креслення , М І: 500.

 

ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

 1. Підстава для розроблення детального плану території.
 2. Загальна характеристика складених містобудівних умов.
  1. 1.Характеристика місця розташування об’єкту, цільове призначення
  2. 2.Характеристика існуючої забудови та використання територій.
  3. 3.Характеристика інженерно-транспортної інфраструктури.
  4. 4.Характеристика наявної містобудівної документації.
  5. Умови та обмеження забудови земельної ділянки.
   1. 1.Планувальні обмеження.
   2. 2.Розподіл території за функціональним використанням.
   3. 3.Основні принципи планування та забудови території.
   4. 4.Організація транспортної інфраструктури.
   5. 5.Інженерне забезпечення.
   6. 6.Комплексний благоустрій та озеленення території.
  6. Орієнтовні техніко-економічні показники.
  7. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки.
  8. Документи.

 

1. ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

Детальний план території забудови земельної ділянки по вул.Стебницькій у м. Трускавці розроблений у відповідності з ДСТУ-Н Б.Б. 1.1-8 : 2009 «Постанова щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та за­твердження детального плану території» та на основі і з врахуванням наступних документів:

 1. Завдання на розроблення детального плану території забудови земельної ділянки по вул . Стебницькій у м. Трускавці.
 2. Матеріали генерального плану м. Трускавця, розробленого ДП ДІПМ «Містопроект», м. Львів у 2009 році;
 3. Топогеодезичне знімання, М 1: 500 з нанесеними контурами ділянок, виділених під забудову.
 4. ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень».
 5. ДСП-173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів».

 

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДЕНИХ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ

2.1. Характеритика місця розташування, цільове призначення.

Територія по вул.Стебницбкій, площею 0,0714га, на яку розробляється детальний план, розміщена в північно-східній частині м. Трускавця, в комунально-складській зоні по вул..Стебницькій, з метою реалізації її на земельних торгах.

Територія обмежена:

на півночі – землі пп «Будівельник»

на сході – землі Трускавецької міської ради, заїзд до господарських дворів та молокозаводу.

на півдні – землі пп Кіндракевич В.В.

на заході – землі Трускавецької міської ради, заїзд до АЗС та пп «Будівельник»

Рельєф ділянки характеризується незначним ухилом у східному напрямку. Перепад відміток становить -0,50м, від 327.00м до 327,50 м .

Під майбутню будівлю виділена ділянка площею 0,0714 га, яка знаходяться у північно-східній частині м. Трускавця. Ділянка знаходиться в власності Трускавецької міської ради. В даний час земельна ділянка вільна від забудови.

 1. 2.Характеристика існуючої забудови та використання територій.

         В межах території, охопленої детальним планом, розташовані наступні об’єкти: господарські двори санаторіїв Трускавця, АЗС , офісно0виробнича Споруда пп «Будівельник» та інші.

         Відведення ділянок під будівництво об’єктів на території, охопленій ДПТ, велось на основі розробленого генерального плану. Проектна документація щодо комплексного освоєння території ДПТ розроблялась при освоєні даного будівництва.

         2.3 Характеристика інженерно-транспортної інфраструктури.

В межах проектованої території прокладені центральні інженерні мережі: водопостачання, каналізації. Мінімальні відстані від цих мереж до фундаменту споруд становлять 5м і 3м відповідно.

Транспортне забезпечення території проектування вирішується від вулиці Стебницької . Ширина вулиці Стебницької в червоних лініях складає -40,0м. Ширина вулиці боковоїї в червоних лініях складає -15,0м

2.4. Характеристика наявної містобудівної документації

В даний час на території комунально-складської зони знаходяться господарські двори санаторіїв, гаражі та інші виробничі приміщення. З підприємств, які мають санітарно-захисну зону є молокозавод та АЗС (50м).

   Відстань між громадськими будинками та між виробничими будинками треба приймати на основі розрахунків інсоляції і освітленості відповідно до норм (розділ 10 ДБН 360-92** ), протипожежних вимог, крім того, і від гаражів (додаток 3.1 ДБН 360-92**).

 

3.УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

3.1. Планувальні обмеження

Проектована територія відноситься до територій сприятливої категорії для забудови та характеризується відносно незначним ухилом рельєфу (~0,5м). Територія не затоплюється повеневими водами.

Сейсмічність майданчику згідно ДБН В.1.1.-12:2006 і карті ЗСР 2004-А з врахуванням впливу ґрунтових умов – 6 балів. Категорія ґрунту за сейсмічними властивостями (табл..1.1.ДБН В.1.1.-12:2006) -ІІ. Клімат району помірно-континентальний .

Напрямок переважаючих вітрів південно-західний. На ділянку проектування розповсюджуються наступні планувальні обмеження:

нормативні розриви (санітарні та протипожежні) від існуючих будівель та споруд;

нормативі розриви від існуючих інженерних мереж;

червоні лінії вулиць, прийняті згідно з генпланом м. Трускавця.

Інші планувальні обмеження відсутні.

Режим використання території в основних зонах обмежень:

      у 2-й зоні санітарної охорони мінеральних джерел – дозволяється експлу­атація лише каналізованої забудови;

      у межах нормативних розривів і червоних ліній капітальна забудова забо­роняється.

 

 1. 2.Розподіл території за функціональним використанням.

Земельна ділянка, яка пропонується до реалізації на земельних торгах знаходиться між територією пп «Будівельник та пп Кіндракевич В.В., з двох сторін оточена проїздами.

 1. 3.Основні принципи планування та забудови території

Згідно діючого генерального плану м. Трускавця, дана територія визначена як комунально-складська зона, тому перспективне будівництво на цій території повинно відповідати функціональному призначенню даної зони.

Пропозиції щодо використання території розроблені на основі:

  візуального обстеження, оцінки нерухомості

  опорного плану.

Розроблена детальна схема забудови території, в якій передбачено:

  нанесення червоних ліній вул. Стебницької, інших вулиць, що лімітують забудову згідно генерального плану міста Трускавця – немає;

  збереження функціонального зонування території та функціонального призначення існуючих будівель;

  впорядкування планувальної структури;

  визначення основних пішохідних зв’язків;

  забезпечення виконання вимог архітектурного та природоохоронного законодавства;

  покращення та збагачення архітектурно-просторового середовища курорту.

Основний в’їзд на територію запроектовано автономно зі сторони вулиці Стебницької, з якої і запроектований основний пішохідний підхід до головного входу, при цьому для максимального збереженя умови для функціонування існуючих сусідів додатково передбачене влаштуванням насаджень декоративних дерев.

Таким чином, основний під’їзд і підходи запроектовані в ув’язці з транспортно-пішохідними зв’язками, що історично склалися в районі відведеної ділянки.

3.4. Розрахунки щодо містобудівних умов та обмежень забудови земельної ді­лянки.

Перелік дозволених видів діяльності в даній зоні можливий тільки при умові забезпечення нормативних санітарних та пожежних вимог.

Умовний перелік можливого будівництва на даній території:

                        комунальні та автотранспортні підприємства;

                        склади, виробничі приміщення, що не потребують санітарн-охоронних зон;

                        адміністративні організації, офіси, контори;

                        приміщення для обслуговуючого персоналу та охорони;

                        автостоянки всіх видів;

                        об’єкти, що технологічно пов’язані з переважними видами діяльності;

                        заклади громадського харчування, пов’язані з обслуговуванням персоналу;

                        спортмайданчики, майданчики для відпочинку персоналу;

                        магазини з товарами першої необхідності;

                        аптеки;

                        об’єкти пожежної охорони;

                        об’єкти інженерної інфраструктури.

                        підприємства по ремонту побутової техніки, та інші, що не суперечать ДБН;

Основними факторами для розміщення проектованого об’єкту на даній ділянці є:

  наміри інвестора будівництва та функціональне призначення зони ;

  необхідність ефективного використанні! земельного фонду;

Вихідні дані для розрахунку:

  площа ділянки 0,0714га;

  Орієнтовна загальна площа приміщень становить – 400м2.

– Нормативна місткість автостоянки   визначено згідно п.7,6 ДБН 360-92**і буде встановлена при розробці робочого проекту.

Умови визначення масштабу і поверховості проектованого об’єкту визначаються наступними критеріями:

 1. Сформований природний та антропогенний ландшафт.
 2. Проектована ділянка розміщена у сформованому поясі забудови, Поверховість існуючих будівель- 2-3 поверхи.
 3. За умовами розміщення у плані міста трьох-поверхова будівля проектованого комплексу відіграє роль автономної споруди і не впливає на загальний ансамбль. Поверховість забудови діючими містобудівними нормами регламентується до 3 поверхів і обґрунтовується економічними факторами або принципами побудови архітектурно-просторової композиції.

Виходячи з прийнятого планувального рішення, прийняті наступні показники проектованого об’єкту:

  орієнтовна загальна площа споруди – 400,0 м 2;

  орієнтовна висота будівлі -10-13м.

     комплекс включає в себе і створення внутрішнього двору для власних потреб.

  Протипожежні заходи:

Проектом забезпечено протипожежні розриви до існуючих споруд -12м. та можливість проїзду пожежних машин до будівлі комплексу згідно з вимогами ДБН 360 -92** та ДБН Б.2.4-1.

3.5. Організація транспортної інфраструктури.

Основними вулицями міста, по яких здійснюються транспортний зв’язок проектованої території, є дорога Стебницька, що сполучає територію детального плану з вул. Мазепи, Івасюка та центральною частиною міста.

Основний заїзд на ділянку здійснюватиметься зі сторони вул. Стебницької. Для паркування автомобілів на ділянці передбачається стоянку.

 

3.6 Інженерне забезпечення

У даному розділі приведені основні попередні розрахункові показники по інженерному забезпеченню проектованого комплексу.

Схема інженерних мереж у даному проекті не розроблялась через відсутність технічних умов та намірів забудовника.

Схему інженерних мереж необхідно розробити на наступній стадії проектування після отримання технічних умов у встановленому порядку. Підставою для отримання технічних умов є інженерні розрахунки в даних листах.

.

Потреби в ресурсах для виробництва
7.1земельних0,0714 га.
7.2сировиннихвизначається на стадії проект
7.3енергетичнихвизначається на стадії проект
7.4воднихвизначається на стадії проект
7.5

зовнішніх інженерних

ме­реж

підключення до існуючих

інженерних мереж

         3.7 Комплексний благоустрій та озеленення території

Територія об’єкту повинна максимально бути озеленена та упоряд­кована елементами благоустрою та зовнішнього освітлення. Замощення авто­стоянки та проїздів – асфальтобетон, пішохідних доріжок і площадок – тротуарна плитка ФЕМ або природній камінь.

Уся вільна від забудови територія благоустроюється посадкою зелених насаджень, розбивкою газонів з посівом трав.


     Внутрішньо-майданчикові дороги і під’їзди плануються з влаштуванням твердого асфальтного покриття з організацією стоку дощових

Архітектурнопланувальне вирішення

Проектом передбачається функціональне розділення об»єкту з влаштуванням входу для працівників зі сторони АЗС, та підїзду до території з бокової дороги. Планування споруд буде розроблено при розробці робочого проекту.

Опорядження основних площин фасадів: стіни-декоративна пластична штукатурка з подальшим пофарбуванням фасадними фарбами, цоколь облицьовується керамічною плиткою «під мармур», металеві елементи фарбуються олійними фарбами по антикорозійному ґрунту.

 

4. ОРІЄНТОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМ1ЧНІ ПОКАЗНИКИ

№ п/ пНазва показникаЗначення показника
1Основний вид діяльності

Магазин з виробничими приміщеннями, що не потребують санітарн-охоронних зон

 

2Площа ділянки714 м2
3Площа забудови160 м2
4Поверховість 3 пов.
5Площа озеленення264 м2
6Площа замощення     290 м2
7Загальна площа 400. м2
 1. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Потенційно небезпечні об’єкти на території забудови відсутні.

Впливу інших потенційно, хімічно- та радіаційно- небезпечних об’єктів на існуючу та проектовану забудову немає. Підтоплення та затоплення існуючої та проектованої забудови та комунікацій, зони поширення зсувів, селів, карсту, лавин, паводку не прогнозуються.

На територію забудови можуть впливати стихійні та небезпечні метеорологічні явища (сильний і дуже сильний вітер, опади у вигляді дощу і снігу, град, ожеледиця), що необхідно враховувати при експлуатації та реконструкції існуючих, будівництві нових споруд та інженерних мереж.

На території району забудови можливі землетруси, що вимагає при освоєнні територій, експлуатації і реконструкції діючих та будівництві нових споруд та інженерних мереж, врахувати вимоги ДБН В.1.1-12. 2014 “Будівництво у сейсмічних районах України” та комплекту карт загального сейсмічного районування ОС 17-2004- А, В, С.

У разі руйнування будинків внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час і особливий період (землетрус, вибухи, застосування зброї) їх висота та відстані від них до краю проїзної частини магістральних вулиць повинні забезпечувати проїзд і не утворювати завали на них.

 1. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

         Підготовка містобудівних умов і обмежень забудови та іншого використання земельних ділянок здійснюється органом архітектури та містобудування після ідентифікації ділянки на базовому плані зонування, визначення зони, у якій вона знаходиться, переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання території у межах зони і відповідності намірів замовникаі.

У залежності від категорії виду забудови та іншого використання ділянки подальший розгляд заяви замовника і підготовка містобудівних умов і обмежень здійснюється за процедурою.

Містобудівні умови та обмеження забудови ділянки в установлений законом термін готуються тільки для дозволених (переважних і супутніх) видів використання території.

 

                              

 

                               Архітектор                                                       Наконечний І.В.

 

посилання на детальний план

Перейти до вмісту