Проект рішення, який не набрав необхідної кількості голосів Про затвердження міської цільової програми підтримки КП «Редакція міського радіомовлення» на 2021 рік.

Україна 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

(____ СЕСІЯ ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ) 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від                        2020року                         №

                 

Про затвердження міської цільової

програми підтримки

КП «Редакція міського радіомовлення»

на 2021 рік.

       Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання пункту 6 статті 91 Бюджетного кодексу України, з метою підтримки місцевих засобів масової інформації, розвитку інформаційної сфери в м. Трускавець, міська рада

В И Р I Ш И Л А:

 

 1. Затвердити міську цільову програму підтримки КП « Редакція міського радіомовлення» на 2021 рік у сумі 499800,00гривень ( додаток №1).
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань туризму, розвитку курорту, рекреації, міжнародної співпраці, інвестицій та інформаційної політики (C.Чурбанов) та з питань бюджету,фінансів, підприємництва, комунальної власності і майна (А. Стародуб).

                                                                               Міський голова                                                                Кульчинський

 

 

 1. ОБГРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ ПРОГРАМИ.

 

Програма підтримки комунального підприємства «Редакція міського радіомовлення» на 2021р. (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, основних положень державної інформаційної політики, Законів України «Про інформацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про друковані засоби масової інформації в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», указів Президента України від 09.11.2000 року №1323/2000 «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, подальшого утвердження свободи слова в Україні», від 17.02.2001 року №101/2001 «Про удосконалення діяльності органів виконавчої влади з питань інформування населення» та від 01.08.2002 р. №683/2002, «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади».

Розвиток інформаційного простору з метою забезпечення прозорості діяльності міської влади, модернізація технічних засобів радіомовлення та осучаснення способів донесення інформації до все більшої кількості населення із застосуванням нових інформаційних ресурсів – мають пріоритетне значення.

КП «Редакція міського радіомовлення», у відповідності до Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», висвітлює діяльність органів міської влади, забезпечує прозорість діяльності міської ради та виконавчих структур, а також зворотній зв’язок між владою і громадою.

Повноваження засобів масової інформації визначені Конституцією України, законами України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», іншими нормативно-правовими документами. Дана Програма потрібна для ефективної реалізації КП «Редакція міського радіомовлення» наданих повноважень та зміцнення організаційних, матеріально-фінансових та інших засад діяльності підприємства.

 

 1. МЕТА ПРОГРАМИ

 

     Мета Програми – задоволення Конституційних прав жителів м. Трускавця та Трускавецького ОТГ на інформацію, забезпечення доступу мешканців до інформації про життєдіяльність територіальної громади міста, Трускавецької міської ради, міськвиконкому, висвітлення громадсько-політичних, соціально-економічних, культурно-просвітницьких подій у місті та інших регіонах України, зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних основ функціонування комунального підприємства «Редакція міського радіомовлення». Створення ФМ-мовлення для територіальної громади міста Трускавця для створення інформаційного, музичного та рекламного простору.

 

 1. ВИКОНАВЦЕМ ПРОГРАМИ визначено комунальне підприємство «Редакція міського радіомовлення».
 1. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ І ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

а) Перелік завдань і заходів для виконання програми підтримки комунального підприємства «Редакція міського радіомовлення » на 2021 р.:

 • урізноманітнення подачі інформації на сайті радіо за рахунок відеоінформації (підготовка відеороликів);
 • представлення комунального підприємства «Редакція міського радіомовлення» в мережі Інтернет – на сторінці в соціальній мережі Фейсбук;
 • підвищення професійної майстерності журналістів, якості інформаційних матеріалів та забезпечення належного матеріального стимулу журналістів;
 • випуск та розповсюдження власної інформаційної продукції щодо просвітництва серед населення міста та промоції курорту до визначних дат в історії міста і громади;
 • матеріальне стимулювання працівників комунального підприємства «Редакція міського радіомовлення»;
 • підготовка і проведення круглих столів та конференцій із залученням виконавчих органів влади, депутатського корпусу та громадськості;
 • спільні проекти КП «Редакція міського радіомовлення» та відділу освіти, відділу сім’ї, молоді, спорту, Служби у справах дітей, Терцентру;
 • створення ФМ-мовлення для територіальної громади міста Трускавця, для створення інформаційного, музичного та рекламного простору.

 


б) Очікувані результати.

 

У результаті реалізації Програми очікується:

 • якісне інформаційне забезпечення діяльності виконавчих органів Трускавецької міської ради;
 • оперативне інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади, а також з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста, області та країни;
 • забезпечення відкритості діяльності органів місцевої влади, прозорості прийняття та виконання рішень Трускавецької міської ради, високого рівня контролю за їх виконанням;
 • поліпшення якості інформації;
 • поглиблення взаємодії «влада-громада», ефективна взаємодія депутатів міської ради з виборцями, громадян та органів місцевого самоврядування в реалізації зворотного зв’язку;
 • залучення громади до управлінських процесів у місті, активізація суспільно-громадських рухів;
 • оперативне реагування на звернення громадян;
 • забезпечення індивідуальних інформаційних потреб населення міста з отримання необхідної інформації стосовно діяльності місцевих органів влади;
 • сприяння реалізації молодіжної політики, доступу молоді та дитячих молодіжних організацій до засобів масової інформації;
 • покращення іміджу Трускавця як інвестиційно-привабливого культурного та туристичного центру.

Виконання Програми сприятиме зміцненню організаційних, матеріально-фінансових спроможностей міського радіомовлення та розширенню інформаційного простору у місті Трускавці, задоволенню прав територіальної громади на інформацію.

5.ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ:

Назва заходу

Обсяг

фінансування,грн.

Джерело

фінансування

2021р.

2.

Оплата за інтернет послуги та послуги зв’язку

8500,00

кошти від власної діяльності підприємства  

3.

Оплата комунальних послуг

15790,00

Міський бюджет

4.

Оплата комунальних послуг

4500,00

кошти від власної діяльності підприємства  

5

Придбання канцелярських товарів

2000,00

кошти від власної діяльності підприємства  

6.

Господарські витрати комунального підприємства «Редакція міського радіомовлення»

2000,00

кошти від власної діяльності підприємства

7.

Підвищення професійної майстерності журналістів, якості інформаційних матеріалів та забезпечення належного матеріального стимулу журналістів

462010,00

Міський бюджет

8.

Матеріальне стимулювання працівників комунального підприємства «Редакція міського радіомовлення»

5000,0

кошти від власної діяльності підприємства  

Разом:

 

499800,00

6 КООРДИНАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ:

Безпосередній контроль за виконанням Програми здійснює виконавець КП «Редакція міського радіомовлення» ;за цільовим та ефективним використанням коштів Головний розпорядник – виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

Щоквартально до 25 числа наступного місяця після звітного періоду подається звіт до фінансового управління Трускавецької міської ради.

 

Додаток

                                                                                                     до рішення міської ради

                                                                                        №_____ від ___________

                        

 

Паспорт
міської цільової програми

підтримки комунального підприємства

«Редакція міського радіомовлення» на 2021р.

                                        

 1. Ініціатор розроблення програми виконавчий комітет Трускавецької міської ради, КП «Редакція міського радіомовлення»
 2. Дата, номер документа про затвердження програми _________________
 1. Розробник програми – Виконавчий комітет Трускавецької міської ради
 1. Виконавець програми КП «Редакція міського радіомовлення”
 1. Термін реалізації програми – 1 рік.
 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, потрібних для реалізації програми, тис. грн. , всього 499800,00грн.
 • коштів міського бюджету 477800,00 грн.
 • коштів від власної діяльності 22000,00грн.

  

Керівник установи –
головного розпорядника

коштів                                              ________________                                  __________

                                                             (П.І.Б.)                                                                             (підпис)

 

 

Виконавець Програми    

         Директор-

головний редактор                    _________                                              __________

                                                             (П.І.Б.)                                                                             (підпис)

Ресурсне забезпечення міської цільової програми

підтримки комунального підприємства «Редакція міського радіомовлення» на 2021р.

(назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2021рік

 

Усього витрат на виконання програми

Усього,

499,8

499,8

у тому числі

міський бюджет

477,8

477,8

кошти небюджетних джерел**

22,0

22,0

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

                                                                                                                                                                        

Керівник установи –
головного розпорядника

коштів                                             _____________                             ___________________

                                                             (П.І.Б.)                                                                             (підпис)

 

 

Виконавець Програми                 

Директор-головний                        ____________________                          ________________

  редактор                                                   (П.І.Б.)                                                                             (підпис)

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

Міська цільова програма

підтримки комунального підприємства «Редакція міського радіомовлення» на 2021р.

(назва програми)

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги, тис. грн.

20 21 рік***

1.

Підтримка діяльності радіомовлення та висвітлення інформації про діяльність місцевого органу влади;

Створення

ФМ-мовлення

Захід

Фінансова підтримка редакції

Кількість радіостанцій, од.

КП «Редакція міського радіомовлення»

Місцевий бюджет

1

Доступ мешканців міста до якісної інформації щодо життєдіяльності та розвитку

міста

              затрат:

обсяг підтримки, тис.грн.

КП «Редакція міського радіомовлення»

Місцевий бюджет

477,8

КП «Редакція міського радіомовлення»

Кошти від власної діяльності

22,0

продукту:

обсяг радіомовлення, год

КП «Редакція міського радіомовлення»

Місцевий бюджет

157

ефективності :

видатки на одиницю радіомовлення ,

грн/год

КП «Редакція міського радіомовлення»

Місцевий бюджет

3183

Динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком, %

КП «Редакція міського радіомовлення»

Місцевий бюджет

1

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

Керівник установи –
головного розпорядника

коштів                                        ___________________               ________________________

                                                             (підпис)                                            (П.І.Б)

 

 

Виконавець Програми    

Директор-

головний редактор                  ____________________                ___________________________                                                                      (П.І.Б.)                                              (підпис)                                           (П.П.Б.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

Перейти до вмісту