РІШЕННЯ № 81 від 17.12.2020 року Про затвердження міської цільової програми забезпечення виконання заходів пов’язаних із призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом у Збройних Силах України, участь військовозобо

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(третя позачергова сесія восьмого демократичного скликання)

РІШЕННЯ

 

від 17 грудня 2020 року                   № 81

 

Про затвердження міської цільової програми забезпечення виконання заходів пов’язаних із призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом у Збройних Силах України, участь військовозобов’язаних у навчальних (спеціальних) зборах на 2021 рік.

Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 2 ст. 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», міська рада

                                                                                                                      В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити міську цільову програму забезпечення виконання заходів пов’язаних із призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом у Збройних Силах України, участь військовозобов’язаних у навчальних (спеціальних) зборах на 2021 рік, згідно додатку.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, підприємництва, комунальної власності і майна (А.Стародуб).

        

                                                                                     Міський голова                                                     А.Кульчинський

Додаток

                                                                               до рішення міської ради

                                                                                    від 17.12. 2020 року № 81

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

забезпечення виконання заходів пов’язаних із призовом громадян України                    на строкову військову службу, військову службу за контрактом у                          Збройних Силах України, участь військовозобов’язаних у навчальних (спеціальних) зборах на 2021 рік.

 

І. Загальні положення.

            Міська цільова программа забезпечення виконання заходів пов’язаних із призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом у Збройних Силах України, участь військовозобов’язаних у навчальних (спеціальних) зборах на 2021 рік (надалі – Міська цільова програма) розроблена на виконання Законів України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992р. № 2232-ХІІ із змінами та доповненнями, «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993р. № 3543 – ХІІ із змінами та повненнями, постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних» і спрямована на покращення виконання та реалізацію заходів у сфері оборони держави у м. Трускавці щодо призову мешканців міста на строкову військову службу у Збройні Сили України, військову службу за контрактом та участі військовозобов’язаних у навчальних (спеціальних) зборах.

ІІ. Мета програми.

Метою міської цільової програми є покращення виконання та реалізація заходів у сфері оборони держави у м. Трускавці щодо призову мешканців міста на строкову військову службу у Збройні Сили України, військову службу за контрактом і участі військовозобов’язаних у навчальних (спеціальних) зборах та покликана вирішити проблему забезпечення транспортом та паливно-мастильними матеріалами.

Основними завданнями програми у 2021 році є:

 • перевезення призовників на Львівський обласний збірний пункт (м. Львів, вулиця Батуринська, 2) для проходження строкової служби в Збройних Силах України;
 • перевезення відібраних кандидатів на військову службу за контрактом в                 с. Старичі Яворівського району та м. Яворів Львівської області;
 • перевезення військовозобов’язаних до військових частин та інших формувань Львівської області на час проведення навчальних (спеціальних) зборів.

ІІІ. Відповідальний виконавець Програми

Відповідальні за виконання Програми – виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

               

 1. IV. Завдання і напрямки реалізації Програми

Вирішенню завдань Програми сприятимуть заходи, спрямовані на:

 • перевезення призовників на Львівський обласний збірний пункт для проходження строкової служби; перевезення відібраних кандидатів на військову службу за контрактом; військовозобов’язаних до військових частин та інших формувань Львівської області на час проведення навчальних (спеціальних) зборів.

– якісне та своєчасне проведення приписки і призову, організацію ведення військового обліку та неухильного виконання законодавства про військовий обов’язок та військову службу в Україні;    

– сприяння створенню військкоматом сучасного механізму підготовки та системи критеріїв для визначення придатності громадян України до військової служби за станом здоров’я, фізичним розвитком, рівнем освіти та моральними і психологічними якостями;  

– вдосконалення патріотично-виховної роботи серед молоді, забезпечення її належної організації в навчальних закладах, на підприємствах, в організаціях та за місцем проживання.

 1. V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування міської цільової програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які передбачаються згідно розрахунків в міському бюджеті.

 1. VI. Очікувані результати виконання Програми

В результаті виконання програми очікується:

                 – повноцінне та якісне проведення призову громадян міста до ЗС України;

                 – комплектування військових частин ЗС України добровольцями на конрактній основі;

                 – вдосконалення та покращення навичок особового складу військових частин ЗС України та  їх підготовка до виконання завдань за призначенням.

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 1. Виконавцями Програми є виконавчий комітет Трускавецької міської ради (відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення Трускавецької міської ради).
 2. Координацію та загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює заступник міського голови.
 3. Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної роботи, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення узагальнює інформацію про стан виконання даної Програми.

Паспорт

міської цільової програми забезпечення виконання заходів пов’язаних із призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом у Збройних Силах України, участь військовозобов’язаних у навчальних (спеціальних) зборах на 2021 рік.

(назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми: Виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

 1. Дата, номер документа про затвердження програми __________________________
 1. Розробник програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради.
 1. Співрозробники програми Дрогобицько-Бориславський об’єднаний районний військовий комісаріат.
 1. Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради (відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної роботи, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення Трускавецької міської ради».

 1. Учасники програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради та перевізники
 1. Термін реалізації програми ____________2021 рік_________________
 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів,

   необхідних для реалізації

   програми, тис. грн, всього_________30,00___________________________

   у тому числі:

8.1. Коштів міського бюджету_______30,00____________________________

8.2. Коштів інших джерел (вказати)___________________________________

Міський голова                                  А.Б.Кульчинський____   _________(підпис)         

 

Начальник відділу з питань діяльності

правоохоронних органів, оборонної,

мобілізаційної роботи та цивільного

захисту населення виконавчого

комітету Трускавецької міської ради       Ю.М.Солян____        _________(підпис)                                            

_______________________                

Ном.моб.тел.:(068) 509 79 18               

 

 

Ресурсне забезпечення

Міської цільової програми забезпечення виконання заходів пов’язаних із призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом у Збройних Силах України, участь військовозобов’язаних у навчальних (спеціальних) зборах на 2020 рік.

(назва програми) 

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити
на виконання програми

2021 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

30,00

30,00

у тому числі:

 

 

Міський бюджет

30,00

30,00

Міський голова                                               Кульчинський Андрій Богданович          _______         (підпис)

 

                                                                            

Начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної,

мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконавчого комітету

Трускавецької міської ради

                                                               

 

Солян Юрій Михайлович           _______

 

    (підпис)

Ном.моб.тел.:(068) 509 79 18      

 

 

Перелік завдань, заходів та показників міської цільової програми

забезпечення виконання заходів пов’язаних із призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом у Збройних Силах України, участь військовозобов’язаних у навчальних (спеціальних) зборах на 2021 рік.

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела

Обсяги,

тис. грн.

1.

-перевезення призовників на Львівський обласний збірний пункт (м. Львів, вул. Данила Апостола, 16) для проходження строкової служби в Збройних Силах України;

– перевезення відібраних кандидатів на військову службу за контрактом в                 с. Старичі Яворівського району та м. Яворів Львівської області;

– перевезення військовозобов’язаних до військових частин та інших формувань Львівської області на час проведення навчальних (спеціальних) зборів.

Надання послуг з перевезення призовників, кандидатів на службу в ЗС Україні на контрактній основі, військовозобов’яза-них на військові (навчальні, спеціальні) збори.

Показники затрат:

сума коштів для перевезення призовників, тис. грн.

 

Дрогобицько-Бориславський об’єднаний районний військовий комісаріат

Кошти міського   бюджету

 

 

30,0

 

10

3,0

 

 

 

100%

 

 

– повноцінне та якісне проведення призову громадян міста до ЗС України;

– комплектування військових частин ЗС України добровольцями на конрактній основі;

– вдосконалення та покращення навичок особового складу військових частин ЗСУ та  їх  підготовка до виконання завдань за призначенням.

Показники продукції: кількість відправок

Показники ефективності: середні витрати на одне перевезення

Показники якості: відсоток перевезених призовників

Усього на програму, тис.грн.:

 

 

30,0

Міський голова                                                                   Кульчинський А.Б.                                             (підпис)

 

 

Начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів,

оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення

виконавчого комітету Трускавецької міської ради                          Солян Ю.М.                                     (підпис)

 

Ном.моб.тел.:(068) 509 79 18      

                                                                         Секретар міської ради                                                                 Н.Пономаренко