Про затвердження проекту з землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,4997 га Кушнір Оксані Степанівні та надання у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Орів Дрогобицького району Львівської області

                                      УКРАЇНА                                            

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівськоїобласті

(_______________ СЕСІЯ ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від                           2021 р.             №

 

Про  затвердження проекту з

землеустрою щодо відведення земельної

ділянки площею 0,4997 га Кушнір Оксані Степанівні

та надання у власність для ведення особистого

селянського господарства в с. Орів Дрогобицького

району Львівської області     

  

               Розглянувши заяви КушнірОксани Степанівни, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. ОрівСколівського району Львівської області, рішення Орівської сільської ради № 1888 від 09.10.2020 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства Кушніру П.Р.» керуючись ст. ст. 12, 118, 123, 186 Земельного кодексу України, ст. 5 Закону України «Про особисте селянське господарство», ст. 50 Закону України «Про землеустрій», п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                      В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

  1. Затвердити Кушнір Оксані Степанівні проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. ОрівСколівського району Львівської області, кадастровий номер – 4624585200:01:005:0001.
    • Надати Кушнір Оксані Степанівніу власність земельну ділянку площею 0,4997 га в с. ОрівДрогобицького району Львівської області (кадастровий номер -4624585200:01:005:0001) для (01.03) ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель запасу.
  2. Кушнір Оксані Степанівнівикористовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту інженерних мереж загального призначення при наявності таких на земельній ділянці (організації, які виконують ремонтні роботи, зобов’язані провести повну реконструкцію території). Дотримуватись вимог Земельного кодексу України.
  3. Контроль за виконаннямцьогорішенняпокласти на постійнукомісію з питаньземлекористування, містобудування та благоустрою. (Ю.Наконечний).

 

                                                                       Міський голова                                                                         А.Кульчинський