Про наданнядозволунавиготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,500 га для ведення особистого селянського господарства в селі ОрівДрогобицького району Львівської області Гутверт Ірині Богданівні

проект                     

                                       УКРАЇНА                                            

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_______________ СЕСІЯ ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від                           2021 р.             №

 

 

Про  наданнядозволунавиготовлення

проекту із землеустрою щодо відведення

земельної ділянки орієнтовною площею 0,500 га

для ведення особистого селянського господарства

в селі ОрівДрогобицького району Львівської області

Гутверт Ірині Богданівні

  

            Розглянувши заяву Гутвер Ірини Богданівни, беручи до уваги схему розташування земельної ділянки, керуючись ст. ст. 12, 116, 118, 119, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. ст. 4, 5 Закону України «Про особисте селянське господарство», п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                     В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

  1. Дати дозвіл Гурверт Ірині Богданівніна виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Орів Дрогобицького району Львівської області, орієнтовною площею 0,500 га, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення з подальшим наданням земельної ділянки у власність за рахунок земель, ненаданих у власність чи користування.
  2. Гутверт Ірині Богданівні, якому надано дозвіл на виготовлення документації із землеустрою, звернутись в землевпорядну організаціющодо виготовлення проекту відведення земельної ділянки у відповідності до вимог земельного законодавства.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійнукомісію з питаньземлекористування, містобудування та благоустрою. (Ю.Наконечний).

                                                                                  Міський голова                                                                         А.Кульчинський

Перейти до вмісту