Про наданнядозволунавиготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,00 га для ведення особистого селянського господарства в селі ОрівДрогобицького району Львівської області Боднар Галині Іванівні

                                         УКРАЇНА                                            

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівськоїобласті

(_______________ СЕСІЯ ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від                           2021 р.             №

 

 

Про  надання дозволу на виготовлення

проекту із землеустрою щодо відведення

земельної ділянки орієнтовною площею 1,00 га

для ведення особистого селянського господарства

в селі ОрівДрогобицького району Львівської області

Боднар Галині Іванівні

  

            Розглянувши заяву Боднар Галини Іванівни, беручи до уваги схему розташування земельної ділянки, керуючись ст. ст. 12, 116, 118, 119, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. ст. 4, 5 Закону України «Про особисте селянське господарство», п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                        В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

  1. Дати дозвіл Боднар Галині Іванівніна виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Орів Дрогобицького району Львівської області, орієнтовною площею 1,00 га, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення з подальшим наданням земельної ділянки у власність за рахунок земель, ненаданих у власність чи користування.
  2. Боднар Галині Іванівні, якому надано дозвіл на виготовлення документації із землеустрою, звернутись в землевпорядну організаціющодо виготовлення проекту відведення земельної ділянки у відповідності до вимог земельного законодавства.
  3. Контроль за виконаннямцьогорішенняпокласти на постійнукомісію з питаньземлекористування, містобудування та благоустрою. (Ю.Наконечний).

                                                                                 Міський голова                                                                         А.Кульчинський