Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовно площею 0,4440га. в селі Доброгостів Іроду В.В.

                                  УКРАЇНА                                            

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(                                     СЕСІЯ ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

Від                                2021 р.             №

Про надання  дозволу  на виготовлення

проекту із землеустрою щодо

відведення земельної ділянки

орієнтовно площею 0,4440га. в селі

Доброгостів Іроду В.В.

 

Розглянувши заяву Ірода Василя Васильовича, беручи до уваги Схему розташування земельної ділянки погоджену старостою с. Доброгостів , керуючись ст.ст.12, 116,118,119, 121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

  1. Дати дозвіл  Іроду Василю Васильовичу на виготовлення проекту з землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,4440га в с. Доброгостів Дрогобицького району Львівської області для ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення з подальшим наданням земельної ділянки у власність за рахунок земель   не наданих у власність та користування.
  2. 2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії Ю.Наконечний).

  

 

Міський голова                                                        А.Кульчинський