Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,2000 га в селі Орів Ластовецькому Михайлу Богдановичу.

                                     УКРАЇНА                                             

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_______________  СЕСІЯВОСЬМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від                              2021 р.              №

 

Про  надання дозволу на виготовлення

проекту із землеустрою щодо відведення

земельної ділянки орієнтовною площею 1,2000 га

в селі Орів Ластовецькому Михайлу Богдановичу.     

  

               Розглянувши заяву Ластовецького Михайла Богдановича, беручи до уваги схему розташування земельної ділянки, керуючись ст. ст. 12, 116, 118, 119,  121, 122 Земельного кодексу України, ст. ст. 4, 5 Закону України «Про особисте селянське господарство», п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

  1. Дати дозвіл  Ластовецькому Михайлу Богдановичу на виготовлення  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с.Орів Дрогобицького району Львівської області, орієнтовною площею 1,2000 га, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення з подальшим наданням земельної ділянки у власність за рахунок земель не наданих у власність та користування.
  2. Ластовецькому М. Б., якому надано дозвіл на виготовлення документації із землеустрою , звернутись в землевпорядну організацію для виготовлення проекту відведення земельної ділянки.
  3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою. (Ю.Наконечний).

 

 

 

Міський голова                                                                         А.Кульчинський