Про розроблення детального плану території земельної ділянки за адресою вул.Тустановицька, с.Модричі Дрогобицький район

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(________ СЕСІЯ ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

Від __ ________   2021р.                    №____

Про розроблення детального плану

території земельної ділянки за

адресою вул.Тустановицька,

с.Модричі Дрогобицький район

           

            Керуючись статтями 10, 19, 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, статтями 12, 17 Закону України “Про основи містобудування”, п.42 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», ДБН Б.1.1-4:2012 “Склад та зміст детального плану території” та розглянувши заяву гр.Футалаш В.І., гр.Футалаш О.І., гр.Футалаш М.І., гр.Футалаш В.Р. від 27.07.2021р., міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Дозволити розроблення “Містобудівної документації”, а саме детального плану території забудови земельної ділянки (кадастровий номер 4621284900:01:004:1028) по зміні цільового призначення з 01.02. “для ведення фермерського господарства” на 02.01. “для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)” по вул.Тустановицька, с.Модричі Дрогобицький район.
  2. Замовником детального плану території визначити Трускавецьку міську раду.
  3. Землекористувачам гр.Футалаш В.І., гр.Футалаш О.І., гр.Футалаш М.І., гр.Футалаш В.Р. забезпечити фінансування проведення робіт з розробки детального плану та оприлюднення в місцевому друкованому засобі масової інформації повідомлення про проведення процедури громадських слухань проекту детального плану території.
  4. Управлінню містобудування, архітектури та землекористування (О.Плахтій) забезпечити виконання:

            4.1. оприлюднення цього рішення і проекту детального плану території на офіційному сайті Трускавецької міської ради, а також вільний доступ до такої інформації громадськості;

            4.2. реєстрацію, розгляд і врахування пропозицій громадськості до проекту детального плану території;

            4.3. проведення громадських слухань щодо проекту детального плану території;

            4.4. після проведення процедури громадських слухань детальний план території подати на затвердження Трускавецькою міською радою.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (Наконечний Ю.О.).

                                                                                 Міський голова                                                              Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ

Перейти до вмісту