Про затвердження проекту з землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання у власність для ведення особистого селянського господарства площею1,5411 га в с. Орів Дрогобицького району Львівської області Склінар Вікторії Степанівні

УКРАЇНА                                             

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівськоїобласті

(_______________  СЕСІЯВОСЬМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від                              2021 р.              №

 

Про  затвердження проекту з

землеустрою щодо відведення земельної

ділянки та надання у власність для ведення особистого

селянського господарства площею1,5411 га в с. Орів

Дрогобицького району Львівської області

Склінар Вікторії Степанівні

  

      Розглянувши звернення Склінар Вікторії Степанівни, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Орів Сколівського району Львівської області, рішення Орівської сільської ради №894 від 29.10.2019р. «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства Склінар В.С..» керуючись ст. ст. 12, 118, 123, 186 Земельного кодексу України, ст. 5 Закону України «Про особисте селянське господарство», ст. 50 Закону України «Про землеустрій», п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

            1.Затвердити Склінар Вікторії Степанівні проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Орів Сколівського району Львівської області, площею1,5411 га, кадастровий номер – 4624585200:01:065:0019.

  1. 2. Надати Склінар Вікторії Степанівні у власність земельну ділянку площею 1,5411 га в с.Орів Дрогобицького району Львівської області (кадастровий номер -4624585200:01:065:0019) для (01.03) ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель запасу.

3.Склінар Вікторії Степанівні використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту інженерних мереж загального призначення при наявності таких на земельній ділянці (організації, які виконують ремонтні роботи, зобов’язані провести повну реконструкцію території). Дотримуватись вимог Земельного кодексу України.

4.Склінар Вікторії Степанівні  зареєструвати право власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

  1.               Контроль за виконаннямцьогорішенняпокласти на постійнукомісію з

     питаньземлекористування, містобудування та благоустрою. (Ю.Наконечний).

Міський голова                                             Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ