Про затвердження проекту з землеустрою щодо відведення земельної ділянки Явір Параскевії Юріївні та надання у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Орів

                                                                 УКРАЇНА                                            

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

Від ___ ____________2021 р.             № ____

Про  затвердження проекту з

землеустрою щодо відведення земельної

ділянки Явір Параскевії Юріївні

та надання у власність для ведення особистого

селянського господарства в с. Орів      

  

                  Розглянувши заяви Явір Парескевії Юріївни, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Орів Сколівського району Львівської області, рішення Орівської сільської ради № 1691від 11.09.2020 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства Явір Параскевії Юріївні.» керуючись ст. ст. 12, 118, 123, 186 Земельного кодексу України, ст. 5 Закону України «Про особисте селянське господарство», ст. 50 Закону України «Про землеустрій», п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

1 Затвердити Явір Параскевії Юріївні проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Орів Сколівського району Львівської області, кадастровий номер – 4624585200:01:025:0016.

1.1 Надати Явір Параскевії Юріївні у власність земельну ділянку площею 0,2636 га в с. Орів Сколівського району Львівської області (кадастровий номер -4624585200:01:025: 0016) для (01.03) ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель запасу.

2 Явір Параскевії Юріївні використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту інженерних мереж загального призначення при наявності таких на земельній ділянці (організації, які виконують ремонтні роботи, зобов’язані провести повну реконструкцію території). Дотримуватись вимог Земельного кодексу України.

3 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою. (Ю.Наконечний).

 

Міський голова                                                  Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ