Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,500 га для ведення особистого селянського господарства в селі Орів Грипась Вадиму Дмитровичу

УКРАЇНА                                            

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівськоїобласті

(_______________ СЕСІЯВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

Від                             2021 р.             №

 

Про  надання дозволу на виготовлення

проекту із землеустрою щодо відведення

земельної ділянки орієнтовною площею 1,500 га

для ведення особистого селянського господарства

в селі Орів Грипась Вадиму Дмитровичу

  

               Розглянувши заяву Грипась Вадима Дмитровича, беручи до уваги схему розташування земельної ділянки, керуючись ст. ст. 12, 116, 118, 119, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. ст. 4, 5 Закону України «Про особисте селянське господарство», п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

         1.Дати дозвіл Грипась Вадиму Дмитровичу на виготовлення проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва в с. Орів Дрогобицького району Львівської області, орієнтовною площею 1,5 га, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення з подальшим наданням земельної ділянки у власність за рахунок земель не наданих у власність та користування.

       2.Грипась В.Д. якому надано дозвіл на виготовлення документації із землеустрою , звернутись в землевпорядну організацію для виготовлення проекту відведення земельної ділянки.

       3.Контроль за виконання цього рішення покласти на постійнук омісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою. (Ю.Наконечний).

 

 

 

 

Міський голова                                         Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ