Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовно площею 0,7га. в селі Орів, Антонів Віталію Петровичу

УКРАЇНА                                             

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(                                 СЕСІЯ ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від                          2021 р.              № 

Про надання  дозволу  на виготовлення

проекту  із землеустрою щодо

відведення  земельної  ділянки

орієнтовно площею 0,7га. в селі

Орів, Антонів Віталію Петровичу

 

Розглянувши заяву  Антонів Віталія Петровича, беручи до уваги Схему розташування земельної ділянки , керуючись ст.ст.12, 116,118,119, 121,122  Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», п.34 ст.26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

  1. Дати дозвіл  Аноніву Віталію Петровичу на виготовлення  проекту з землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  орієнтовною  площею 0,7 га  в  с. Орів Дрогобицького району Львівської області  для ведення ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення  з подальшим наданням земельної ділянки у власність за рахунок земель запасу   не наданих у власність та користування.
  2. Фізичній особі, якій надано дозвіл на виготовлення документації  із землеустрою, звернутись в землевпорядну організацію щодо виготовлення  проекту відведення земельної ділянки у відповідності до вимог земельного законодавства.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії Ю.Наконечний).

  

 

Міський голова                                                   Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ