Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовно площею 0,80 га. в селі Орів, Васильців Віталію Івановичу

                                                                 УКРАЇНА                                            

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

Від ___ ____________2021 р.             № ____

Про надання  дозволу  на виготовлення

проекту із землеустрою щодо

відведення земельної ділянки

орієнтовно площею 0,80 га. в селі

Орів, Васильців Віталію Івановичу

Розглянувши заяву Васильців Віталія Івановича, беручи до уваги Схему розташування земельної ділянки , керуючись ст.ст.12, 116,118,119, 121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

  1. Дати дозвіл  Васильців Віталію Івановичу на виготовлення проекту з землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,8га в с. Орів Дрогобицького району Львівської області для ведення ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення з подальшим наданням земельної ділянки у власність за рахунок земель запасу не наданих у власність та користування.
  2. Фізичній особі, якій надано дозвіл на виготовлення документації  із землеустрою, звернутись в землевпорядну організацію щодо виготовлення  проекту відведення земельної ділянки у відповідності до вимог земельного законодавства.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії Ю.Наконечний).

  

Міський голова                                                 Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ