452-р. Від 10.12.2021 “Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

  Від  10.12. 2021р.                                      № 452-р

Про внесення змін до паспортів

бюджетних програм

на 2021 рік

            

        Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, рішення Трускавецької міської ради   «Про внесення змін до показників бюджету  Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік» від 09 грудня 2021 року №1878:

     1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм виконавчого комітету Трускавецької міської ради на 2021 рік:
–         КПКВКМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;
–         КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна  медична допомога населенню»;
–         КПКВКМБ 0212113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)»;
–         КПКВКМБ 0212152  «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»;
–         КПКВКМБ 0213133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;
–          КПКВКМБ 0215062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»;   
–         КПКВКМБ 0217322«Будівництво медичних установ та закладів»; фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»; 
–         КПКВКМБ 0217350  «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)»;
–         КПКВКМБ 0217390 «Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг»;
–         КПКВКМБ 0217650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної   ділянки чи права на неї»;
–         КПКВКМБ 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки».
  1. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
 

Міський голова                                                                           Андрій КУЛЬЧИНСЬКИ

Перейти до вмісту