Проект рішення, який не набрав необхідної кількості голосів Про погодження інвестиційної програми розвитку ДП «Комунальник Плюс» ТзОВ «Комунальник 1» на надання послуг зі збирання та перевезення побутових відходів на території м. Трускавець на 2

УКРАЇНА 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(                                             СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ) 

Р І Ш Е Н Н Я

Від _                 __2018 р.             № ___

        

Про погодження інвестиційної програми

розвитку ДП «Комунальник Плюс» ТзОВ «Комунальник 1» на надання послуг зі збирання та перевезення побутових відходів на території м. Трускавець на 2018-2023 роки

 

Розглянувши інвестиційну програму розвитку ДП «Комунальник Плюс» ТзОВ «Комунальник 1» на надання послуг зі збирання та перевезення побутових відходів на території м. Трускавець на 2018-2023 роки керуючись п.55 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                             ВИРІШИЛА:

 1. Погодити інвестиційну програму розвитку ДП «Комунальник Плюс» ТзОВ «Комунальник 1» на надання послуг зі збирання та перевезення побутових відходів на території м. Трускавець на 2018-2023 роки згідно додатку.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту, будівництва та інженерних комунікацій (А. Степаненко).

.

                                                                              Міський голова                                                       А. Кульчинський  

Додаток до рішення

міської ради №____ від ___2018р.

 

 

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                 Директор ДП «Комунальник Плюс»

                                                                               ТзОВ «Комунальник 1»

                                                                                _____________________/Пак С.В./

                                                                               «____» ________________2018р.

Інвестиційна програма

 

розвитку ДП «Комунальник Плюс » ТзОВ «Комунальник 1» на надання послуг зі збирання та перевезення побутових відходів на території        м. Трускавець на 2018-2023 роки

 

                                               ВСТУП

           Місто Трускавець у сучасних умовах зіткнулося зі значними труднощами, які стосуються поводження з побутовими відходами (надалі ПВ). Утворення відходів зростає з року в рік, тоді як значна частина відходів видаляється на сміттєзвалищі, яке розміщене, спроектоване та експлуатується неналежним чином, наслідком чого є негативний вплив на довкілля та здоров’я мешканців міста Трускавець.

Задля уникнення цього Кабінет Міністрів України затвердив Інвестиційну програму поводження з побутовими відходами.

Інвенстиційна програма поводження з побутовими відходами у м.Трускавець на 2018-2023 роки (надалі — Програма) — це комплекс взаємопов’язаних та узгоджених у часі заходів: організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно-гігієнічних, фінансово-економічних, соціальних, інформаційних, освітньо-виховних тощо, спрямованих на розв’язання проблем сфери поводження з ПВ; дії спрямовані на запобігання утворенню ПВ, їх збирання, транспортування, включаючи контроль та нагляд за цими операціями.

Основні завдання Програми: зменшити обсяги утворення відходів та негативний вплив ПВ на довкілля і здоров’я населення, збільшити використання ресурсоцінних компонентів ПВ, поетапне впровадження новітніх технологій і сучасних та ефективних засобів механізації, підвищити ефективність виробничої діяльності, покращити якість і розширити обсяги надання послуг, впровадити систему моніторингу поводження з ПВ та покращити облік і звітність.

Згідно з європейською практикою проблема відходів має розглядатися, як один з визначальних факторів екологічної безпеки, а у плані вибору пріорітетів виходити з оцінки як ресурсного джерела і як екологічно небезпечного чинника.

 

Розділ І. Загальна характеристика м.Трускавець

     та аналіз існуючого стану сфери поводження з ПВ.

 1. Аналіз природнокліматичних, гідрогеологічних, соціально-економічних, демографічних та інших умов, які впливають на санітарне очищення і прибирання та сферу поводження з ПВ у місті.

 

1.1 Географічне розташування та соціально-економічна значимість м.Трускавець.

Місто Трускавець розташоване у центральній частині Львівської обл., характеризується високою щільністю забудови на обмеженій території, де проживає понад 20,9 тис. мешканців.

Житловий фонд міста складається з будинків комунальної власності, відомчих, житлово-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків і приватних.

 

1.2. Природно-кліматичні умови.

Клімат м.Трускавець помірно-континентальний з холодними малосніжними зимами та спекотним посушливим літом.

Поверхня — пагорби.

Пересічна температура повітря січня -10, липня +17̊ С; опади — 678 мм на рік, максимальна кількість випадає у червні-липні, мінімальна — узимку. Період температур понад +10 становить 158 днів на рік.

 

1.3. Структура, склад та обсяги ПВ.

ПВ — це відходи, що утворюються у процесі життєдіяльності людини і накопичуються у жилих будинках, закладах соцкультпобуту, громадських, навчальних, лікувальних, торгівельних та інших торгових закладах.

№ пп

Назва об’єкта

Розрах.один.

Середньорічна норма утворення ( куб.м.)

1

Готелі

місце

1.00

2

Гуртожиток

місце

0.60

3

Санаторій,пансіонат, будинки відпочинку

місце

1.40

4

Лікувально-профілактичні установи;

– лікарні

– поліклініки

місце

відвідув.

0.80

0.020

5

Дитячі дошкільні установи

місце

0.30

6

Склад

² площі

0.055

7

Адміністративні та громадські установи та організації

робоче місце

0.32

8

Учбові заклади;

– вищий і середній спеціальний

– школа

– профтехучилища

учень

0.12

0.10

0.50

9

Підприємства торгівлі;

– промтоварний магазин

– продовольчий магазин

– ринок

²торговельної площі

0.25

0.45

0.4

10

Видовищні установи

місце

0.21

11

Підприємства побутового обслуговування

робоче місце

1.04

12

Вокзал, автовокзал

м² пасаж.площі

0.58

13

Кемпінг, автостоянка

м²площі

0.04

14

Плаж

м²території

15

Підприємства громадського харчування;

– ресторан

з відбором харчових відходів

без відбору харчових відходів

Кафе, їдальні;

з відбором харчових відходів

без відбору харчових відходів

місце

1.80

2.20

0.67

0.79

16

Житлові будинки

– багатоповерхівки

– приватний сектор

1 людина

1.75

2.00

17

Великогабаритні відходи

1 людина

0.15

18

Ремонтні відходи

1 людина

0.06

 

1.4.Контейнерне господарство та контейнерні майданчики.

У місті налічується 44 контейнерних майданчиків, на яких розміщені 132 -контейнери. Якість послуг у сфері поводження з ПВ є недостатньою.

Рівень охоплення ними населення, що проживає у приватних будинках, є низьким і складає 50-70% від кількості будинковолодінь, це дозволяє забезпечити приватний сектор необхідною кількістю контейнерів для збору ПВ.

На вулицях біля об’єктів торгівлі встановлені урни. Урни у переважній кількості закупляються і встановлюються власниками закладів.

1.5.Збирання та вивезення ПВ.

ДП «Комунальник Плюс»ТзОВ «Комунаьник 1» організовує збирання, зберігання та вивезення ПВ, контролює санітарний стан прибудинкових територій будинків.

Морфологічний склад ПВ:

 1. Папір, картон 25%
 2. Харчові відходи 40%
 3. Дерево 3%
 4. Метал чорний 0,5%
 5. Текстиль 5%
 6. Скло 8%
 7. Шкіра, гума 3%
 8. Кості 1,5%
 9. Каміння 5%
 10. Пластмаса 3%
 11. Вуличний відсів 6%

Сезонність зміни складу ПВ характеризується збільшенням харчових відходів з 20-25 % весною до 40-45% восени, а зимою зменшується кількість вуличного відсіву.

 

1.6. Захоронення ПВ на полігонах і звалищах та стан цих об’єктів.

Полігон ПВ м.Стрия експлуатується з 1949 р. Внаслідок експлуатації існуючого міського полігону розміщеного на віддалі 1 км. від межі міста і який займає площу 53,2 га, накопичено близько 2,3 млн.куб.м. В складі полігону є міське сміттєзвалище площею 22,5 га та асенізаційні поля площею 30,7 га.

23 червня 2001р. рішенням Виконавчого комітету Стрийської міської ради № 169 полігон ПВ наданий в користування відділу промисловості, транспорту, зв’язку і житлово-комунального господарства Стрийської міської ради (в подальшому відділ переіменований у відділ житлово-комунального господарства).

Обслуговування полігону здійснює Стрийський МККП згідно договору укладеного з відділом ЖКГ Стрийського міськвиконкому від 01.06.2006р.

Основним виробником побутових відходів є м.Стрий. Одночасно полігон використовується навколишніми селами, м. Моршин і м.Трускавець.

На території сміттєзвалища встановлено 2 свердловини для відбору підземних вод.

Атестованими лабораторіями Стрийської СЕС та управління ДОНПС у Львівській обл. проводиться дослідження грунту, грунтових вод, атмосферного повітря на території сміттєзвалища та в санітарно-захисній зоні з метою вивчення вливу сміттєзвалища на довкілля.

В 2010р. виконані роботи по інвентиризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. В 2010р. проведений розрахунок вмістимості і обгрунтування терміну експлуатації Стрийського полігону ПВ.

 

На 2017 р. програмою розвитку передбачено будівництво МІНІ ТЕЦ, яка відноситься до галузі енерготехнологічного обладнання, а саме до пристроїв знищення відходів шляхом спалювання палива, і може застосовуватись в газотурбінних,топкових і теплоенергетичних установках, в установках з переробки та утилізації побутових відходів.

 

1.7. Мета, завдання та цілі Програми.

Метою розроблення та реалізації Програми є зменшення впливу ПВ на довкілля, покращення санітарного стану міста та покращення умов життя мешканців м.Трускавець.

Основними завданнями цієї програми є створення у м.Трускавець системи поводження з ПВ, заснованої на нових технологіях для вирішення наявних проблем у короткостроковій перспективі та підготовки матеріальної, інформаційної і фінансової бази для управління ПВ у місті на довгострокову перспективу.

Основні цілі програми:

 • охоплення 100% міста послугами зі збору та вивезення ПВ;
 • спрямування потоків ПВ і контрольоване русло;
 • мінімізація відходів;
 • впровадження системи роздільного збирання ПВ;
 • оновлення контейнерного господарства та парку сміттєвозів:
 • удосконалення нормативно-методичного, організаційного, інформаційного та іншого забезпечення сфери поводження з ПВ;
 • підвищення свідомості населення;
 • створення системи моніторингу і контролю за пов’язанням з ПВ.

 

Розділ ІІ. Обгрунтування заходів з вирішення проблем поводження з ПВ.

         Охоплення послугами збирання відходів повинно підвищуватися поступово. Спочатку зусилля слід зосереджувати на районах приватної забудови, які у даний час не охоплені послугою. Збирання повинно здійснюватися у контейнери. Контейнери повинні бути універсальними, з довгим строком служби та повинні забезпечувати схоронність ресурсоцінних матеріалів від атмосферних опадів.

Окрім повного охоплення населення послугами з визову ПВ, паралельно слід взяти під контроль некеровані потоки відходів, які у даний час формують несанкціоновані звалища.

У результаті робіт з будівництва та руйнування утворюються великі обсяги відходів. Ремонтні відходи головним чином складаються з бетону та цегли, а також змішаної фракції відходів, до якої входять деревина, метал, пластмаса, грунт та інші матеріали. Для збору великогабаритних та ремонтних відходів потрібно застосувати спеціальний автотранспорт. Вивезення ремонтних та побутових великогабаритних відходів повинно здійснюватися за принципом “забруднювач платить” та оплачуватися населенням — через включення цієї послуги до загального тарифу.

2.1. Планування заходів Програми, механізми і порядок їх реалізації.

Вирішення проблеми поводження з ПВ передбачає розроблення та впровадження відповідних програмних заходів, які повинні забезпечити поступове втілення запланованих дій.

Важливого значення набуває розроблення плану дій, який би максимально вирішував існуючі проблеми, ефективно розподіляв фінансові ресурси та закладав базис для розвитку системи поводження з ПВ у майбутньому.

На першому етапі необхідно створити сприятливі умови для впровадження Програми та виконати підготовчі роботи, серед яких:

 • затвердити та оприлюднити Програму;
 • розробити першочергові плани та завдання;
 • охопити послугами зі збору та вивезення відходів 100% населення міста;
 • провести навчання, підготовку та перепідготовку персоналу, що задіяний у сфері поводження з ПВ;

   Термін виконання першого етапу — 2018рік.

     На другому етапі протягом 2018-2023 років потрібно:

 • запровадити на всій території міста контейнерний збір відходів;
 • ліквідувати несанкціовані звалища відходів;
 • постійно проводити інформаційну роботу з населенням.
 • Облаштувати контейнерний майданчик по вул.Стебницькій,74(котельня) та зручний заїзд спецтранспорту на суму 50000 гривень .
 • Обновити парк контейнерів в кількості 300шт., для приватного сектору. Вартість 1-го контейнера 120л. – 890 гривень , на суму 267000, 00 тисяч гривень.
 • Облаштувати контейнерний майданчик по вул. Івасюка, 9 на суму 50000, 00 тисяч гривень, постійно ліквідовувати великогабаритні відходи,які утворюються біля майданчика. Загальна сума інвестицій становить 367 000,00 тисяч гривень.

 

        2.2. Заходи з оновлення контейнерного господарства.

Оновлення контейнерного господарства необхідно проводити поетапно враховуючи розрахунки потреби в контейнерах та прив’язку до забудови.

За 2017-21рр. необхідно провести заміну всіх зношених контейнерів .

 • зобов’язані утримувати у належному санітарно-технічному стані контейнерні майданчики і контейнерну тару, у тому числі проводити поточні ремонти;
 • зобов’язані проводити дезінфекцію контейнерного майданчика і контейнерної тари спеціальними розчинами;
 • мають право на розміщення зовнішньої реклами.

       Негабаритні відходи рекомендується збирати і вивозити спеціальними транспортними засобами для перевезення негабаритних відходів або звичайним вантажним транспортом.

Розділ ІІІ. Узагальнені дані та показники Інвестиційної програми, контроль і звітність про її виконання.

Програма призначена для впровадження на території м.Трускавець з метою зменшення шкідливого впливу ПВ на життя та здоров’я мешканців. Відповідальними за впровадження Програми є органи місцевого самоврядування, які мають відповідні повноваження у сфері поводження з ПВ.

Основні завдання системи моніторингу сфери поводження з ПВ:

 • створити систему спостереження за обсяг ПВ;
 • підвищити повноту та якість інформаційного обслуговування користувачів на всіх рівнях;
 • забезпечити оцінку стану об’єктів поводження з ПВ і своєчасне прийняття рішень щодо запобігання негативним впливам на довкілля та здоров’я населення.

Система моніторингу надасть можливість аналізувати зібрані дані щодо досягнення запланованого ефекту від вжитих у рамках Програми заходів.

Згідно з європейською практикою проблема відходів має розглядатися, як один з визначальних факторів екологічної безпеки, а у плані вибору пріорітетів виходити з оцінки як ресурсного джерела і як екологічно небезпечного чинника.

     Виконала                                                                        Пак С.В.

                                                                                  Секретар міської ради                                      Н. Пономаренко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *