Проект рішення, який не набрав необхідної кількості голосів Про внесення змін до міської цільової програми підтримки КП «Редакція міського радіомовлення» на 2018 рік.

Україна

 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

 

(____________ СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від                2018 року                               №

м. Трускавець

                 

 

Про внесення змін до міської цільової

програми підтримки

КП «Редакція міського радіомовлення»

на 2018 рік.

       Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання пункту 6 статті 91 Бюджетного кодексу України, з метою підтримки місцевих засобів масової інформації, розвитку інформаційної сфери в м. Трускавець, міська рада

 

 

В И Р I Ш И Л А:

 

  1. Внести зміни до міської цільової програми підтримки КП»Редакція міського радіомовлення» на 2018р, затвердженої Рішенням Трускавецької міської ради від 20 грудня 2017р №740, а саме:

     В розділі 5»Обсяги та джерела фінансування, терміни виконання завдань, заходів, п.7″Підвищення професійної майстерності журналістів, якості інформаційних матеріалів та забеспечення належного матеріального стимулу журналістів» збільшити ресурсне забезпечення на 2018р. за рахунок коштів міського бюджету, додатку 3 “Перелік завдань, заходів та показників міської( бюджетної) цільової програми, викласти в повній редакції, що додається на 51,0 тис. грн.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань  депутатської діяльності, законності, етики, регламенту, місцевого самоврядування та зв’язку з засобами масової інформації ( М. Кенц-Березюк), з питань бюджету,фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна (А.Ю. Остапчук)

 

 

                                                                                     Міський голова                                                             А.Кульчинський

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

Міська цільова програма

підтримки комунального підприємства «Редакція міського радіомовлення» на 2018 р.

(назва програми)

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги, тис. грн.

20 18 рік***

1.

Підтримка діяльності радіомовлення та висвітлення інформації про діяльність місцевого органу влади

Захід

Фінансова підтримка редакції

Кількість радіостанцій, од.

КП «Редакція міського радіомовлення»

Місцевий бюджет

1

Доступ мешканців міста до якісної інформації щодо життєдіяльності та розвитку

міста

             затрат:

обсяг підтримки, тис.грн.

КП «Редакція міського радіомовлення»

Місцевий бюджет

386,0

КП «Редакція міського радіомовлення»

Кошти від власної діяльності

20,0

продукту:

обсяг радіомовлення, год

КП «Редакція міського радіомовлення»

Місцевий бюджет

157

ефективності :

видатки на одиницю радіомовлення ,

грн/год

КП «Редакція міського радіомовлення»

Місцевий бюджет

2586

Динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком, %

КП «Редакція міського радіомовлення»

Місцевий бюджет

1,0

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

Керівник установи –
головного розпорядника

коштів                                        ___________________               ________________________

                                                             (П.І.Б.)                                                          (підпис)

 

 

Виконавець Програми    

Директор-

головний редактор                  ____________________                ______________________________

                                                             (П.І.Б.)                                                          (підпис)

 

Залишити відповідь

Перейти до вмісту