Проект рішення, який не набрав необхідної кількості Щодо продажу земельної ділянки площею 0, 0064 га по вул. Мазепи Кіндракевич В.В.

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від ___ ____________20____ р.             № ____

   Щодо продажу земельної ділянки

   площею 0, 0064 га по вул. Мазепи

   Кіндракевич В.В.

            Розглянувши заяву Кіндракевич Валентини Володимирівни, беручи до уваги те, що земельна ділянка (кадастровий номер 4611500000:06:003:0037) площею 0,0064га по вул. Мазепи перебуває у користуванні на умовах оренди Славич Ксенії Григорівни на підставі договору оренди землі зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 04.07.2018 року (витяг з Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №130090964 від 09.07.2018р), керуючись ст.ст.12, 127, 128, 134   Земельного кодексу України , ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

                                                                                                                   В  И  Р  Ш  И  Л  А :     

  1. Відмовити Кіндракевич Валентині Володимирівні в продажі земельної ділянки (кадастровий нмер 4611500000:06:003:0037) площею 0,0064га по вул.Мазепи в м. Трускавці для будівництва та обслуговування офісних приміщень в зв’язку неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки ( відсутні документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди) на ім’я заявниці та відсутній документ, що посвідчує право користування цією земельною ділянкою Кіндракевич В.В.)
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  питань землекористування, містобудування та благоустрою (Наконечний Ю.О.).      

 

                                                                               Міський  голова                                                              А.Кульчинський    

Залишити відповідь

Перейти до вмісту