РІШЕННЯ № 11 Від 3 грудня 2015 рокуПро внесення змін в міську комплексну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2014-2016 роки

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від 03 грудня   2015 року                   11

Про внесеннязмін в міську комплексну

Програму забезпечення житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування

та осіб з їх числа на 2014-2016 роки

        Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні заклади для дітей», Законами України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», на виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року      № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

                1. Внести зміни до міської комплексної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2014-2016 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 30.01.2014р. № 644.

1.1 п. 4 викласти в новій редакції: «Розв‘язаннясоціально-економічної проблеми  забезпечення житломдітейсиріт, дітей,позбавленихбатьківськогопіклування;

-реалізаціяконституційного       праватасоціальнихгарантій,установленихзаконодавством,щодозабезпеченняжитломдітей-сиріт,дітей,позбавленихбатьківського піклування таосібзїхчисла;

-створенняумовдлязалученнякоштівзміського бюджетів табюджетівіншихрівнів;

-використаннявторинногоринкужитла;

запобіганняпорушеньзаконодавстващодожитловихтамайновихправдітей-сирітта дітей,позбавленихбатьківськогопіклування,атакожосібзїхчисла;

-інформаційно–просвітницькадіяльність,співпрацяззасобамимасовоїінформації.

– 2 осіби потребують першочергового забезпечення житлом та житло 2 дітей потребує проведення капітального ремонту».

1.2. п. 5 викласти в новій редакції:

                                                                       2

«    Потреба коштів для реалізації  Програми у м.Трускавець на період з 2014 до 2016 рік становить 597 тис. грн, що дозволить будувати (придбати) 1 квартиру      (орієнтовно по 40м² житла) за кошти міського та обласного бюджетів та залучені кошти та провести капітальний ремонт 1 квартири (65 м.кв.)

  Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми та очікувані результати:                                                                                                                                                                                                                                                                     тис.гривень

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми     Усього витрат на виконання програми У тому числі за роками

2014

2015 2016

Обсяг ресурсів,

усього,у тому числі:

597,0 0 0 597,0
 міський бюджет 417,0 0 0 417,0
Обласний бюджет та залучені кошти 180,0

0

0 180,0
 

1.3. п.6. викласти в новій редакції:

      «Виконання Програми дасть змогу:

– забезпечити житлом 2 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом будівництва (викупу) 40м ² його загальної площі;

– упровадити фінансово-інвестиційний механізм державної підтримкибудівництва соціального житла, спрямований на забезпечення максимальної ефективності використання державних коштів;

– сприяти створенню умов для стабільної роботи будівельної галузі, збереження робочих місць.»

1.4. Паспорт міської Комплексної Програми викласти в новій редакції згідно додатку.

      2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики та з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної   власності і майна.

               Міський голова                                                   А. Кульчинський

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *