РІШЕННЯ № 31 Від 15 грудня 2015 року Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2015 рік

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                                                             

Від 15 грудня 2015 року                     № 31
 

Про внесення змін до показників                                                                                      бюджету м.Трускавця на 2015 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. 1.Внести зміни і доповнення до рішення Трускавецької міської ради від 17 лютого 2015 року № 790 «Про бюджет м.Трускавця на 2015 рік», а саме:

В абзаці першому пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів бюджету м.Трускавця на 2015 рік на 4517,4тис.грн, у тому числі доходів загального фонду – 4517,4тис.грн (додаток №1).

В абзаці другому пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків бюджету м.Трускавця на 2015 рік на 4517,4тис.грн, у тому числі видатків загального фонду – 4067,18тис.грн, спеціального фонду – 450,22тис.грн

Внести відповідні зміни до показників бюджету м.Трускавця на 2015 рік за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурами бюджету.

В абзаці третьому пункту 1 збільшити профіцит загального фонду бюджету м.Трускавця на 2015 рік на 450,22тис.грн (додаток №4).

В абзаці четвертому пункту 1 збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету м.Трускавця – на 450,22тис.грн (додаток №4).

У пункті 4 внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

У пункті 7 збільшити обсяг видатків на реалізацію місцевих (регіональних) програм на 321,6тис.грн згідно з додатком № 6 до цього рішення.

У пункті 8 внести зміни до граничних обсягів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах для головних розпорядників коштів бюджету м. Трускавця згідно з додатком № 7 до цього рішення.

2. Затвердити зміни до показників бюджету міста Трускавця на 2015 рік, пов’язані з одержанням субвенцій з державного та обласного бюджетів, внесені наступними розпорядженням міського голови:

№ 380-р від 08.10.2015;                       № 442-р від 24.11.2015;              

№ 407-р від 27.10.2015;                        № 449-р від 30.11.2015.

№ 424-р від 06.11.2015;                  

3. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна.

 

 

 

Міський   голова                                                                  А. Кульчинський

     Додаток № 1
                                                                    до рішення Трускавецької міської ради від 15 грудня 2015 року № 31
 “Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавця на 2015 рік” 
            Зміни до доходів бюджету м. Трускавця на 2015рік                                       
     грн.
КодНайменування згідно з класифікацією доходів бюджетуВсьогоЗагальний фондСпеціальний фонд
Всьогов т.ч. бюджет розвитку
123456
10000000Податкові надходження4316600,004316600,000,00 
11000000Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості580000,00580000,00  
11010000Податок та збір на доходи фізичних осіб480000,00480000,00  
11010200Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами200000,00200000,00  
11010500Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування280000,00280000,00  
11020000Податок на прибуток підприємств100000,00100000,00  
11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності100000,00100000,00  
14000000Внутрішні податки на товари та послуги1118500,001118500,00  
14040000Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів1118500,001118500,00  
18000000Місцеві податки2634100,002634100,00  
18010000Податок на майно1657700,001657700,00  
18010100Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості-15000,00-15000,00  
18010200Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості95000,0095000,00  
18010300Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості-80000,00-80000,00  
18010500Земельний податок з юридичних осіб1417700,001417700,00  
18011000Транспортний податок з фізичних осіб170000,00170000,00  
18011100Транспортний податок з юридичних осіб70000,0070000,00  
18020000Збір за місця для паркування транспортних засобів-75000,00-75000,00  
18020100Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами-75000,00-75000,00  
18030000Туристичний збір651400,00651400,00  
18030100Туристичний збір, сплачений юридичними особами651400,00651400,00  
18050000Єдиний податок400000,00400000,00  
18050300Єдиний податок з юридичних осіб-500000,00-500000,00  
18050400Єдиний податок з фізичних осіб900000,00900000,00  
19000000Інші податки та збори-16000,00-16000,00  
19010000Екологічний податок-16000,00-16000,00  
19010200Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти-16000,00-16000,00  
20000000Неподаткові надходження200800,00200800,000,000,00
21000000Доходи від власності та підприємницької діяльності-6200,00-6200,000,00 
21080000Інші надходження-6200,00-6200,000,00 
21081100Адміністративні штрафи та ініші санкції-6200,00-6200,00  
22000000Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності-93000,00-93000,000,00 
22080000Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном70000,0070000,00  
22080400Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності70000,0070000,00  
22090000Державне мито-163000,00-163000,00  
22090100Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у т.ч.за оформлення документів на спадщину і дарування-4000,00-4000,00  
22090400Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів(посвідок) та паспортів громадян України-159000,00-159000,00  
24000000Інші неподаткові надходження300000,00300000,000,000,00
24060000Інші надходження300000,00300000,000,00 
24060300Інші надходження300000,00300000,00  
 Всього доходів4517400,004517400,000,000,00
            від 15 грудня 2015 року № 31
   Зміни до розподілу видатків бюджету міста Трускавця на 2015 рік
              грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМ
ВсьогоСпоживанняз нихРозвиткуВсьогоСпоживанняз нихРозвиткуз них
Оплата праціКомунальні послуги та енергоносіїОплата праціКомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвитку
123456789101112131415=4+8
  Державне управлiння385280,00385280,00346900,0040310,000,000,000,000,000,000,000,00385280,00
0101160111Органи місцевого самоврядування385280,00385280,00346900,0040310,00 0,00     385280,00
  Освiта2890700,002890700,001638100,00724000,000,000,000,000,000,000,000,002890700,00
0701010910Дошкільні заклади освіти1134100,001134100,00704000,00198500,00 0,00     1134100,00
0702010921Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми1281100,001281100,00729000,00323500,00 0,00     1281100,00
0703030910Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї)0,00    0,00     0,00
0704010960Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми459000,00459000,00193000,00202000,00 0,00     459000,00
0708020990Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти14000,0014000,0010300,00  0,00     14000,00
0708040990Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти0,00    0,00     0,00
0708050990Групи централізованого господарського обслуговування2500,002500,001800,00  0,00     2500,00
0708080990Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років0,00    0,00     0,00
  Охорона здоров’я413300,00413300,00342100,000,000,000,000,000,000,000,000,00413300,00
0801010731Лікарні413300,00413300,00342100,00  0,00     413300,00
  Соцiальний захист та соцiальне забезпечення123800,00123800,007700,000,000,000,000,000,000,000,000,00123800,00
0902011030Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги-200000,00-200000,00   0,00     -200000,00
0902031030Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами0,00    0,00     0,00
0902041030Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу   кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обовязків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції,осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців   Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли), або пропали безвісті   під час проходження військової служби;батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обовязків на житлово-комунальні послуги-300000,00-300000   0,00     -300000,00
0902071070Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги-60000,00-60000,00   0,00     -60000,00
0902091070Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою0,00    0,00     0,00
0902141070Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку0,00    0,00     0,00
0902151070Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги-440000,00-440000,00   0,00     -440000,00
0903021040Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами0,00    0,00     0,00
0903031040Допомога до досягнення дитиною трирічного віку0,00    0,00     0,00
0903041040Допомога при народженні дитини0,00    0,00     0,00
0903051040Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування0,00    0,00     0,00
0903061040Допомога на дітей одиноким матерям0,00    0,00     0,00
0903071040Тимчасова державна допомога дітям0,00    0,00     0,00
0903081040Допомога при усиновленні дитини0,00    0,00     0,00
0904011040Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям0,00    0,00     0,00
0904051060Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг1000000,001000000,00   0,00     1000000,00
0904071060Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води0,00    0,00     0,00
0904121090Інші видатки на соціальний захист населення84900,0084900,00   0,00     84900,00
0904131010Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу0,00    0,00     0,00
0904141060Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення0,00    0,00     0,00
0908021040Інші програми соціального захисту дітей0,00    0,00     0,00
0911011040Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді14400,0014400,007700,00  0,00     14400,00
0911021040Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді0,00    0,00     0,00
0911031040Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді-17000,00-17000,00   0,00     -17000,00
0912041020Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)0,00    0,00     0,00
0912051010Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги-6300,00-6300,00   0,00     -6300,00
0912071060Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу47800,0047800,00   0,00     47800,00
0912091030Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів0,00    0,00     0,00
0913001010Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам0,00    0,00     0,00
  Житлово-комунальне господарство0,000,000,00-72100,000,000,000,000,000,000,000,000,00
1001020610Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади0,00    0,00     0,00
1002030620Благоустрій міст, сіл, селищ0,00  -72100,00 0,00     0,00
  Культура i мистецтво563600,00563600,00383300,00-9200,000,000,000,000,000,000,000,00563600,00
1102010824Бiблiотеки-23400,00-23400,0068000,00-85700,00 8200,00   8200,008200,00-15200,00
1102020824Музеї i виставки140800,00140800,0069000,0033600,00 -3200,00   -3200,00-3200,00137600,00
1102040828Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу45300,0045300,0042000,00  -5000,00   -5000,00-5000,0040300,00
1102050960Школи естетичного виховання дiтей280900,00280900,00175000,0042900,00 0,00     280900,00
1105020829Інші культурно-освітні заклади та заходи120000,00120000,0029300,00  0,00     120000,00
  Засоби масової iнформацiї24500,0024500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0024500,00
1201000830Телебачення і радіомовлення24500,0024500,00   0,00     24500,00
  Фiзична культура i спорт-3000,00-3000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00-3000,00
1301020810Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань-3000,00-3000,00   0,00     -3000,00
  Будівництво0,000,000,000,000,00-178300,000,000,000,00-178300,00-178300,00-178300,00
1501010490Капітальні вкладення0,00    -178300,00   -178300,00-178300,00-178300,00
1501100921Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів0,00    0,00     0,00
1501120960Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів0,00    0,00     0,00
1501140731Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю0,00    0,00     0,00
1501181060Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення0,00    45400,00   45400,0045400,0045400,00
1502020443Розробка схем та проектних рішень масового застосування0,00    -45400,00   -45400,00-45400,00-45400,00
1502030829Операційні видатки-паспортизація, інвентаризація пам’яток архітектури, премії в галузі архітектури0,00    0,00     0,00
  Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство-100000,00-100000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00-100000,00
1601010421Землеустрій-100000,00-100000,00   0,00     -100000,00
  Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунiкацiї та iнформатика0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
1707030456Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг0,00    0,00     0,00
  Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю-5000,00-5000,000,000,000,00500000,000,000,000,00500000,00500000,00495000,00
1804090490Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності0,00    500000,00   500000,00500000,00500000,00
1804100411Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю-5000,00-5000,00   0,00     -5000,00
  Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха-1000,00-1000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00-1000,00
2101050320Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха-1000,00-1000,00   0,00     -1000,00
  Цільові фонди0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2406010511Охорона та раціональне використання природних ресурсів0,00    0,00     0,00
2406020512Утилізація відходів0,00    0,00     0,00
2406050520Збереження природно-заповідного фонду0,00    0,00     0,00
  Видатки, не вiднесенi до основних груп-225000,00-25000,000,000,000,00128520,000,000,000,00128520,00128520,00-96480,00
2501020133Резервний фонд-200000,00    0,00     -200000,00
2503010180Реверсна дотація0,00    0,00     0,00
2503800180Інші субвенції0,00    128520,00   128520,00128520,00128520,00
2504030133Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки0,00    0,00     0,00
2504040133Інші видатки-25000,00-25000,00   0,00     -25000,00
2505000490Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів0,00    0,00     0,00
  Разом видатків4067180,004267180,002718100,00683010,000,00450220,000,000,000,00450220,00450220,004517400,00


             Додаток № 3 
            до рішення Трускавецької міської ради
          “Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2015 рік”
            від 15 грудня 2015 року № 31
Зміни до розподілу видатків бюджету міста Трускавця на 2015 рік за головними розпорядниками коштів
              грн.
Код типової відомчої класифікації видатків/ Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування згідно з типовою відомчою класифікацією/назва головного розпорядника коштів/найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМ
ВсьогоСпоживанняз нихРозвиткуВсьогоСпоживанняз нихРозвиткуз них
Оплата праціКомунальні послуги та енергоносіїОплата праціКомунальні послуги та енергоносіїбюджет розвитку
1234578910111213111213
03 Державна адміністрація(Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи),Київська,Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи), виконавчі органи місцевих рад)538100,00538100,00532300,0034280,000,00-35100,000,000,000,00-35100,00-35100,00503000,00
  Виконавчий комітет Трускавецької міської ради538100,00538100,00532300,0034280,000,00-35100,000,000,000,00-35100,00-35100,00503000,00
0101160111Органи місцевого самоврядування211900,00211900,00182500,0034280,00 0,00     211900,00
0801010731Лікарні413300,00413300,00342100,00  0,00     413300,00
0911011040Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді14400,0014400,007700,00  0,00     14400,00
0911031040Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді-17000,00-17000,00   0,00     -17000,00
1201000830Телебачення і радіомовлення24500,0024500,00   0,00     24500,00
1301020810Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань-3000,00-3000,00   0,00     -3000,00
1502020443Розробка схем та проектних рішень масового застосування0,00    -35100,00   -35100,00-35100,00-35100,00
1601010421Землеустрій-100000,00-100000,00   0,00     -100000,00
1804100411Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю-5000,00-5000,00   0,00     -5000,00
2101050320Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха-1000,00-1000,00   0,00     -1000,00
10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту2900400,002900400,001645200,00724000,000,000,000,000,000,000,000,002900400,00
  Відділ освіти Трускавецької міської ради2900400,002900400,001645200,00724000,000,000,000,000,000,000,000,002900400,00
0101160111Органи місцевого самоврядування9700,009700,007100,00  0,00     9700,00
0701010910Дошкільні заклади освіти1134100,001134100,00704000,00198500,00 0,00     1134100,00
0702010921Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми1281100,001281100,00729000,00323500,00 0,00     1281100,00
0704010960Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми459000,00459000,00193000,00202000,00 0,00     459000,00
0708020990Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти14000,0014000,0010300,00  0,00     14000,00
0708050990Групи централізованого господарського обслуговування2500,002500,001800,00  0,00     2500,00
15 Орган з питань праці та соціального захисту населення276180,00276180,00138200,0010830,000,000,000,000,000,000,000,00276180,00
  Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради276180,00276180,00138200,0010830,000,000,000,000,000,000,000,00276180,00
0101160111Органи місцевого самоврядування149780,00149780,00138200,0010830,00 0,00     149780,00
0902011030Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам,які мають особливі трудові заслугиперед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги-200000,00-200000,00   0,00     -200000,00
0902041030Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України,               
0902041030працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обовязків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції,осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців   Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли), або пропали безвісті   під час проходження військової служби;батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обовязків на житлово-комунальні послуги-300000,00-300000,00   0,00     -300000,00
0902071070Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги-60000,00-60000,00   0,00     -60000,00
0902151070Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги-440000,00-440000,00   0,00     -440000,00
0904051060Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг1000000,001000000,00   0,00     1000000,00
0904121090Інші видатки на соціальний захист населення84900,0084900,00   0,00     84900,00
0912051010Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги-6300,00-6300,00   0,00     -6300,00
0912071060Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу47800,0047800,00   0,00     47800,00
24 Орган з питань культури563600,00563600,00383300,00-9200,000,000,000,000,000,000,000,00563600,00
  Відділ культури Трускавецької міської ради563600,00563600,00383300,00-9200,000,000,000,000,000,000,000,00563600,00
1102010824Бібліотеки-23400,00-23400,0068000,00-85700,00 8200,00   8200,008200,00-15200,00
1102020824Музеї і виставки140800,00140800,0069000,0033600,00 -3200,00   -3200,00-3200,00137600,00
1102040828Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу45300,0045300,0042000,00  -5000,00   -5000,00-5000,0040300,00
1102050960Школи естетичного виховання дітей280900,00280900,00175000,0042900,00 0,00     280900,00
1105020829Інші культурно-освітні заклади та заходи120000,00120000,0029300,00  0,00     120000,00
40 Орган з питань житлово-комунального господарства0,000,000,00-72100,000,00321700,000,000,000,00321700,00321700,00321700,00
  Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради0,000,000,00-72100,000,00321700,000,000,000,00321700,00321700,00321700,00
1002030620Благоустрій міст, сіл, селищ0,00  -72100,00 0,00     0,00
1501010490Капітальні вкладення0,00    -178300,00   -178300,00-178300,00-178300,00
1804090490Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності0,00    500000,00   500000,00500000,00500000,00
44 Орган у справах приватизації -24800,00-24800,006100,000,000,0035100,000,000,000,0035100,0035100,0010300,00
  Управління комунального майна Трускавецької міської ради-24800,00-24800,006100,000,00 35100,000,000,000,0035100,0035100,0010300,00
0101160111Органи місцевого самоврядування200,00200,006100,00  0,00     200,00
1501181060Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення0,00    45400,00   45400,0045400,0045400,00
1502020443Розробка схем та проектних рішень масового застосування0,00    -10300,00   -10300,00-10300,00-10300,00
2504040133Інші видатки-25000,00-25000,00   0,00     -25000,00
75 Фінансовий орган13700,0013700,0013000,00-4800,000,000,000,000,000,000,000,0013700,00
  Фінансове управління Трускавецької міської ради13700,0013700,0013000,00-4800,00 0,000,000,000,000,000,0013700,00
0101160111Органи місцевого самоврядування13700,0013700,0013000,00-4800,00 0,00     13700,00
76 Фінансовий орган-200000,000,000,000,000,00128520,000,000,000,00128520,00128520,00-71480,00
2501020133Резервний фонд-200000,00          -200000,00
2503800180Інші субвенції0,00    128520,00   128520,00128520,00128520,00
Разом видатків4067180,004267180,002718100,00683010,000,00450220,000,000,000,00450220,00450220,004517400,00

 

   від 15 грудня 2015 року № 31
      
Зміни до джерел фінансування бюджету міста Трускавця на 2015 рік
     грн.
КодНазваЗагальний фондСпеціальний фондРазом
Всьогоу т.ч. бюджет розвитку
200000Внутрішнє фінансування-450220,00450220,00450220,000,00
208000фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів-450220,00450220,00450220,000,00
208400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)-450220,00450220,00450220,000,00
 Всього за типом кредитора-450220,00450220,00450220,000,00
600000Фінансування за активними операціями-450220,00450220,00450220,000,00
602000Зміни обсягів готівкових коштів-450220,00450220,00450220,000,00
602400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)-450220,00450220,00450220,000,00
 Всього за типом боргового зобов”язання-450220,00450220,00450220,000,00

 

      Додаток № 5 
    до рішення міської ради від
   “Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2015 рік”
    від 15 грудня 2015 року № 31
Зміни до переліку об`єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку
       грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНазва головного розпорядника коштів/найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівНазва об”єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощоЗагальний обсяг фінансування будівництваВідсоток завершеності будівництва об”єктів на майбутні рокиВсього видатків на завершення будівництва об”єктів на майбутні рокиРазом видатків на поточний рік
Виконавчий комітет Трускавецької міської ради0 0-35100
1502020490Розробка схем та проектних рішень масового застосуванняРозроблення детального плану території   -35100
Відділ освіти Трускавецької міської ради0 00
1501010490Капітальні вкладенняВсього0 00
– Реконструкція даху ДНЗ №2 “Ялинка” по вул.Стуса,8 у м.Трускавці Львівської області   17600
– Реконструкція даху ДНЗ №5 “Зірочка” в м.Трускавець Львівської області   -17600
Відділ культури Трускавецької міської ради0 00
1102010824БібліотекиКапітальні видатки   8200
1102020824Музеї і виставкиКапітальні видатки   -3200
1102040828Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типуКапітальні видатки   -5000
Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради0 0321700
1501010490Капітальні вкладенняВсього0 0-178300
Реконструкція об”єктів житлового фонду0 0-178300
– реконструкція   мереж електропостачання житлового будинку по вул. Івасюка, 9   -178300
1707030456Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних дорігВсього0 00
Капітальний ремонт вулиць   0
– вул.Шевченка   -23300
– вул.Помірецька   23300
1804090490Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльностіВсього   500000
КП “Парк курортний”   500000
– придбання основних засобів   500000
Управління комунального майна Трускавецької міської ради   35100
1502020443Розробка схем та проектних рішень масового застосуванняВиготовлення детальних планів та відвід земельних ділянок   -10300
1501181060Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населенняПридбання житла для сімей загиблих учасників АТО (дофінансування вартості житла до обсягу субвенції з державного бюджету)   45400
Фінансове управління Трускавецької міської ради   128520
2503800180Інші субвенціїКапітальні трансферти (співфінансування на придбання підручників учням 4-7 класів)   128520
Всього0 0450220

 

     Додаток № 6 
    до рішення Трускавецької міської ради
   “Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2015 рік”
    від 15 грудня 2015 року № 31
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету міста Трускавця у 2015 році
      грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівКод функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНазва головного розпорядника коштів/Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетівНайменування місцевої (регіональної) програмиЗагальнийСпеціальнийРазом
       Виконавчий комітет Трускавецької міської ради-1366000-136600
0911031040Соціальні програми і заходи державних органів у справах молодіМіська цільова соціальна програма роботи з сім”ями, дітьми та молоддю на 2011-2015 роки-17000 -17000
1201000830Телебачення і радіомовленняМіська цільова програма підтримки КП “Редакція міського радіомовлення” на 2015-2017 роки24500 24500
1301020810Проведення навчально-тренувальних зборів і змаганьКомплексна програма розвитку фізичної культури і спорту у м.Трускавці на 2015-2019 роки-3000 -3000
1502020443Розробка схем та проектних рішень масового застосуванняПрограма соціально-економічного та культурного розвитку м.Трускавця на 2015 рік-35100 -35100
1601010421ЗемлеустрійПрограма проведення заходів із землеустрою-100000 -100000
1804100411Інші заходи, пов”язані з економічною діяльністюПрограма промоції курорту Трускавець на 2013-2015 рр.-5000 -5000
2101050320Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лихаПрограма запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та захисту населення і території м.Трускавець у разі їх виникнення на 2014-2016 роки-1000 -1000
  Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради1264000126400
0904121090Інші видатки на соціальний захист населеняМіська комплексна програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2015-2018 роки48700 48700
0904121090Інші видатки на соціальний захист населеняПрограма соціального захисту населення м.Трускавця на 2014-2015 роки36200 36200
0912051010Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги-6300 -6300
0912071060Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу47800 47800
  Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради3217000321700
1501010490Капітальні вкладенняПрограма соціально-економічного та культурного розвитку м.Трускавця на 2015 рік-178300 -178300
1804090490Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльностіПрограма з підтримки комунального підприємства “Парк курортний” на 2013-2015 роки500000 500000
  Управління комунальної власності Трускавецької міської ради10100010100
1502020443Розробка схем та проектних рішень масового застосуванняПрограма соціально-економічного та культурного розвитку м.Трускавця на 2015 рік-10300 -10300
1501181060Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення45400 45400
2504040133Інші видаткиПрограма по забезпеченню підготовки та проведення інвестиційних конкурсів будівництва, реконструкції об’єктів житлового і нежитлового призначення та соціальної інфраструктури міста Трускавця на 2015 рік-25000 -25000
Всього3216000321600

 

 Додаток № 7
до рішення Трускавецької міської ради
“Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2015 рік”
 від 15 грудня 2015 року № 31
    
Зміни до лімітів споживання в 2015 році енергоносіїв головними розпорядниками коштів бюджету міста Трускавця у натуральних показниках
Назва головного розпорядника коштів бюджету містаКЕКВОдиниця виміруПоказник
Відділ освіти Трускавецької міської ради2271тис.гкал+0,212
Управління праці і соціального захисту населення Трускавецької міської ради2271тис.гкал+0,0027
2272тис.м.куб+0,006
2273тис.квт+7,85
Відділ культури Трускавецької міської ради2272тис.м.куб+0,26
2273тис.квт+39,3
Управління комунальної власності Трускавецької міської ради2272тис.м.куб+0,0055

 

 

Залишити відповідь

Перейти до вмісту