РІШЕННЯ № 31 Від 15 грудня 2015 року Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2015 рік

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                                                             

Від 15 грудня 2015 року                     № 31
 

Про внесення змін до показників                                                                                      бюджету м.Трускавця на 2015 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. 1.Внести зміни і доповнення до рішення Трускавецької міської ради від 17 лютого 2015 року № 790 «Про бюджет м.Трускавця на 2015 рік», а саме:

В абзаці першому пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів бюджету м.Трускавця на 2015 рік на 4517,4тис.грн, у тому числі доходів загального фонду – 4517,4тис.грн (додаток №1).

В абзаці другому пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків бюджету м.Трускавця на 2015 рік на 4517,4тис.грн, у тому числі видатків загального фонду – 4067,18тис.грн, спеціального фонду – 450,22тис.грн

Внести відповідні зміни до показників бюджету м.Трускавця на 2015 рік за функціональною (додаток №2) та відомчою (додаток №3) структурами бюджету.

В абзаці третьому пункту 1 збільшити профіцит загального фонду бюджету м.Трускавця на 2015 рік на 450,22тис.грн (додаток №4).

В абзаці четвертому пункту 1 збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету м.Трускавця – на 450,22тис.грн (додаток №4).

У пункті 4 внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

У пункті 7 збільшити обсяг видатків на реалізацію місцевих (регіональних) програм на 321,6тис.грн згідно з додатком № 6 до цього рішення.

У пункті 8 внести зміни до граничних обсягів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах для головних розпорядників коштів бюджету м. Трускавця згідно з додатком № 7 до цього рішення.

2. Затвердити зміни до показників бюджету міста Трускавця на 2015 рік, пов’язані з одержанням субвенцій з державного та обласного бюджетів, внесені наступними розпорядженням міського голови:

№ 380-р від 08.10.2015;                       № 442-р від 24.11.2015;              

№ 407-р від 27.10.2015;                        № 449-р від 30.11.2015.

№ 424-р від 06.11.2015;                  

3. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна.

 

 

 

Міський   голова                                                                  А. Кульчинський

          Додаток № 1
                                                                     до рішення Трускавецької міської ради від 15 грудня 2015 року № 31
  “Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавця на 2015 рік” 
             Зміни до доходів бюджету м. Трускавця на 2015рік                                       
          грн.
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 4316600,00 4316600,00 0,00  
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 580000,00 580000,00    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 480000,00 480000,00    
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 200000,00 200000,00    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 280000,00 280000,00    
11020000 Податок на прибуток підприємств 100000,00 100000,00    
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 100000,00 100000,00    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 1118500,00 1118500,00    
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1118500,00 1118500,00    
18000000 Місцеві податки 2634100,00 2634100,00    
18010000 Податок на майно 1657700,00 1657700,00    
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості -15000,00 -15000,00    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 95000,00 95000,00    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості -80000,00 -80000,00    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 1417700,00 1417700,00    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 170000,00 170000,00    
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 70000,00 70000,00    
18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів -75000,00 -75000,00    
18020100 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами -75000,00 -75000,00    
18030000 Туристичний збір 651400,00 651400,00    
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 651400,00 651400,00    
18050000 Єдиний податок 400000,00 400000,00    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб -500000,00 -500000,00    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 900000,00 900000,00    
19000000 Інші податки та збори -16000,00 -16000,00    
19010000 Екологічний податок -16000,00 -16000,00    
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти -16000,00 -16000,00    
20000000 Неподаткові надходження 200800,00 200800,00 0,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності -6200,00 -6200,00 0,00  
21080000 Інші надходження -6200,00 -6200,00 0,00  
21081100 Адміністративні штрафи та ініші санкції -6200,00 -6200,00    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності -93000,00 -93000,00 0,00  
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 70000,00 70000,00    
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 70000,00 70000,00    
22090000 Державне мито -163000,00 -163000,00    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у т.ч.за оформлення документів на спадщину і дарування -4000,00 -4000,00    
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів(посвідок) та паспортів громадян України -159000,00 -159000,00    
24000000 Інші неподаткові надходження 300000,00 300000,00 0,00 0,00
24060000 Інші надходження 300000,00 300000,00 0,00  
24060300 Інші надходження 300000,00 300000,00    
  Всього доходів 4517400,00 4517400,00 0,00 0,00
                        від 15 грудня 2015 року № 31
   Зміни до розподілу видатків бюджету міста Трускавця на 2015 рік
                            грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього Споживання з них Розвитку Всього Споживання з них Розвитку з них
Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=4+8
    Державне управлiння 385280,00 385280,00 346900,00 40310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385280,00
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 385280,00 385280,00 346900,00 40310,00   0,00           385280,00
    Освiта 2890700,00 2890700,00 1638100,00 724000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2890700,00
070101 0910 Дошкільні заклади освіти 1134100,00 1134100,00 704000,00 198500,00   0,00           1134100,00
070201 0921 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 1281100,00 1281100,00 729000,00 323500,00   0,00           1281100,00
070303 0910 Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) 0,00         0,00           0,00
070401 0960 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 459000,00 459000,00 193000,00 202000,00   0,00           459000,00
070802 0990 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 14000,00 14000,00 10300,00     0,00           14000,00
070804 0990 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 0,00         0,00           0,00
070805 0990 Групи централізованого господарського обслуговування 2500,00 2500,00 1800,00     0,00           2500,00
070808 0990 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 0,00         0,00           0,00
    Охорона здоров’я 413300,00 413300,00 342100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413300,00
080101 0731 Лікарні 413300,00 413300,00 342100,00     0,00           413300,00
    Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 123800,00 123800,00 7700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123800,00
090201 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги -200000,00 -200000,00       0,00           -200000,00
090203 1030 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 0,00         0,00           0,00
090204 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу   кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обовязків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції,осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців   Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли), або пропали безвісті   під час проходження військової служби;батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обовязків на житлово-комунальні послуги -300000,00 -300000       0,00           -300000,00
090207 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги -60000,00 -60000,00       0,00           -60000,00
090209 1070 Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою 0,00         0,00           0,00
090214 1070 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку 0,00         0,00           0,00
090215 1070 Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги -440000,00 -440000,00       0,00           -440000,00
090302 1040 Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами 0,00         0,00           0,00
090303 1040 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 0,00         0,00           0,00
090304 1040 Допомога при народженні дитини 0,00         0,00           0,00
090305 1040 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 0,00         0,00           0,00
090306 1040 Допомога на дітей одиноким матерям 0,00         0,00           0,00
090307 1040 Тимчасова державна допомога дітям 0,00         0,00           0,00
090308 1040 Допомога при усиновленні дитини 0,00         0,00           0,00
090401 1040 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям 0,00         0,00           0,00
090405 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 1000000,00 1000000,00       0,00           1000000,00
090407 1060 Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води 0,00         0,00           0,00
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 84900,00 84900,00       0,00           84900,00
090413 1010 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 0,00         0,00           0,00
090414 1060 Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення 0,00         0,00           0,00
090802 1040 Інші програми соціального захисту дітей 0,00         0,00           0,00
091101 1040 Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 14400,00 14400,00 7700,00     0,00           14400,00
091102 1040 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 0,00         0,00           0,00
091103 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді -17000,00 -17000,00       0,00           -17000,00
091204 1020 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 0,00         0,00           0,00
091205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги -6300,00 -6300,00       0,00           -6300,00
091207 1060 Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 47800,00 47800,00       0,00           47800,00
091209 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 0,00         0,00           0,00
091300 1010 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 0,00         0,00           0,00
    Житлово-комунальне господарство 0,00 0,00 0,00 -72100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100102 0610 Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 0,00         0,00           0,00
100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 0,00     -72100,00   0,00           0,00
    Культура i мистецтво 563600,00 563600,00 383300,00 -9200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563600,00
110201 0824 Бiблiотеки -23400,00 -23400,00 68000,00 -85700,00   8200,00       8200,00 8200,00 -15200,00
110202 0824 Музеї i виставки 140800,00 140800,00 69000,00 33600,00   -3200,00       -3200,00 -3200,00 137600,00
110204 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 45300,00 45300,00 42000,00     -5000,00       -5000,00 -5000,00 40300,00
110205 0960 Школи естетичного виховання дiтей 280900,00 280900,00 175000,00 42900,00   0,00           280900,00
110502 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 120000,00 120000,00 29300,00     0,00           120000,00
    Засоби масової iнформацiї 24500,00 24500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24500,00
120100 0830 Телебачення і радіомовлення 24500,00 24500,00       0,00           24500,00
    Фiзична культура i спорт -3000,00 -3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3000,00
130102 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань -3000,00 -3000,00       0,00           -3000,00
    Будівництво 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -178300,00 0,00 0,00 0,00 -178300,00 -178300,00 -178300,00
150101 0490 Капітальні вкладення 0,00         -178300,00       -178300,00 -178300,00 -178300,00
150110 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 0,00         0,00           0,00
150112 0960 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів 0,00         0,00           0,00
150114 0731 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю 0,00         0,00           0,00
150118 1060 Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 0,00         45400,00       45400,00 45400,00 45400,00
150202 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 0,00         -45400,00       -45400,00 -45400,00 -45400,00
150203 0829 Операційні видатки-паспортизація, інвентаризація пам’яток архітектури, премії в галузі архітектури 0,00         0,00           0,00
    Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство -100000,00 -100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100000,00
160101 0421 Землеустрій -100000,00 -100000,00       0,00           -100000,00
    Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунiкацiї та iнформатика 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170703 0456 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 0,00         0,00           0,00
    Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю -5000,00 -5000,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00 495000,00
180409 0490 Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності 0,00         500000,00       500000,00 500000,00 500000,00
180410 0411 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю -5000,00 -5000,00       0,00           -5000,00
    Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха -1000,00 -1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1000,00
210105 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха -1000,00 -1000,00       0,00           -1000,00
    Цільові фонди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240601 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 0,00         0,00           0,00
240602 0512 Утилізація відходів 0,00         0,00           0,00
240605 0520 Збереження природно-заповідного фонду 0,00         0,00           0,00
    Видатки, не вiднесенi до основних груп -225000,00 -25000,00 0,00 0,00 0,00 128520,00 0,00 0,00 0,00 128520,00 128520,00 -96480,00
250102 0133 Резервний фонд -200000,00         0,00           -200000,00
250301 0180 Реверсна дотація 0,00         0,00           0,00
250380 0180 Інші субвенції 0,00         128520,00       128520,00 128520,00 128520,00
250403 0133 Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки 0,00         0,00           0,00
250404 0133 Інші видатки -25000,00 -25000,00       0,00           -25000,00
250500 0490 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 0,00         0,00           0,00
    Разом видатків 4067180,00 4267180,00 2718100,00 683010,00 0,00 450220,00 0,00 0,00 0,00 450220,00 450220,00 4517400,00


                          Додаток № 3  
                        до рішення Трускавецької міської ради
                    “Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2015 рік”
                        від 15 грудня 2015 року № 31
Зміни до розподілу видатків бюджету міста Трускавця на 2015 рік за головними розпорядниками коштів
                            грн.
Код типової відомчої класифікації видатків/ Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з типовою відомчою класифікацією/назва головного розпорядника коштів/найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього Споживання з них Розвитку Всього Споживання з них Розвитку з них
Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 11 12 13
03   Державна адміністрація(Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи),Київська,Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи), виконавчі органи місцевих рад) 538100,00 538100,00 532300,00 34280,00 0,00 -35100,00 0,00 0,00 0,00 -35100,00 -35100,00 503000,00
    Виконавчий комітет Трускавецької міської ради 538100,00 538100,00 532300,00 34280,00 0,00 -35100,00 0,00 0,00 0,00 -35100,00 -35100,00 503000,00
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 211900,00 211900,00 182500,00 34280,00   0,00           211900,00
080101 0731 Лікарні 413300,00 413300,00 342100,00     0,00           413300,00
091101 1040 Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 14400,00 14400,00 7700,00     0,00           14400,00
091103 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді -17000,00 -17000,00       0,00           -17000,00
120100 0830 Телебачення і радіомовлення 24500,00 24500,00       0,00           24500,00
130102 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань -3000,00 -3000,00       0,00           -3000,00
150202 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 0,00         -35100,00       -35100,00 -35100,00 -35100,00
160101 0421 Землеустрій -100000,00 -100000,00       0,00           -100000,00
180410 0411 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю -5000,00 -5000,00       0,00           -5000,00
210105 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха -1000,00 -1000,00       0,00           -1000,00
10   Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту 2900400,00 2900400,00 1645200,00 724000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2900400,00
    Відділ освіти Трускавецької міської ради 2900400,00 2900400,00 1645200,00 724000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2900400,00
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 9700,00 9700,00 7100,00     0,00           9700,00
070101 0910 Дошкільні заклади освіти 1134100,00 1134100,00 704000,00 198500,00   0,00           1134100,00
070201 0921 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 1281100,00 1281100,00 729000,00 323500,00   0,00           1281100,00
070401 0960 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 459000,00 459000,00 193000,00 202000,00   0,00           459000,00
070802 0990 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 14000,00 14000,00 10300,00     0,00           14000,00
070805 0990 Групи централізованого господарського обслуговування 2500,00 2500,00 1800,00     0,00           2500,00
15   Орган з питань праці та соціального захисту населення 276180,00 276180,00 138200,00 10830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276180,00
    Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради 276180,00 276180,00 138200,00 10830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276180,00
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 149780,00 149780,00 138200,00 10830,00   0,00           149780,00
090201 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам,які мають особливі трудові заслугиперед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги -200000,00 -200000,00       0,00           -200000,00
090204 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України,                           
090204 1030 працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обовязків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції,осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців   Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли), або пропали безвісті   під час проходження військової служби;батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обовязків на житлово-комунальні послуги -300000,00 -300000,00       0,00           -300000,00
090207 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги -60000,00 -60000,00       0,00           -60000,00
090215 1070 Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги -440000,00 -440000,00       0,00           -440000,00
090405 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 1000000,00 1000000,00       0,00           1000000,00
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 84900,00 84900,00       0,00           84900,00
091205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги -6300,00 -6300,00       0,00           -6300,00
091207 1060 Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 47800,00 47800,00       0,00           47800,00
24   Орган з питань культури 563600,00 563600,00 383300,00 -9200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563600,00
    Відділ культури Трускавецької міської ради 563600,00 563600,00 383300,00 -9200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563600,00
110201 0824 Бібліотеки -23400,00 -23400,00 68000,00 -85700,00   8200,00       8200,00 8200,00 -15200,00
110202 0824 Музеї і виставки 140800,00 140800,00 69000,00 33600,00   -3200,00       -3200,00 -3200,00 137600,00
110204 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 45300,00 45300,00 42000,00     -5000,00       -5000,00 -5000,00 40300,00
110205 0960 Школи естетичного виховання дітей 280900,00 280900,00 175000,00 42900,00   0,00           280900,00
110502 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 120000,00 120000,00 29300,00     0,00           120000,00
40   Орган з питань житлово-комунального господарства 0,00 0,00 0,00 -72100,00 0,00 321700,00 0,00 0,00 0,00 321700,00 321700,00 321700,00
    Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради 0,00 0,00 0,00 -72100,00 0,00 321700,00 0,00 0,00 0,00 321700,00 321700,00 321700,00
100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 0,00     -72100,00   0,00           0,00
150101 0490 Капітальні вкладення 0,00         -178300,00       -178300,00 -178300,00 -178300,00
180409 0490 Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності 0,00         500000,00       500000,00 500000,00 500000,00
44   Орган у справах приватизації  -24800,00 -24800,00 6100,00 0,00 0,00 35100,00 0,00 0,00 0,00 35100,00 35100,00 10300,00
    Управління комунального майна Трускавецької міської ради -24800,00 -24800,00 6100,00 0,00   35100,00 0,00 0,00 0,00 35100,00 35100,00 10300,00
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 200,00 200,00 6100,00     0,00           200,00
150118 1060 Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 0,00         45400,00       45400,00 45400,00 45400,00
150202 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 0,00         -10300,00       -10300,00 -10300,00 -10300,00
250404 0133 Інші видатки -25000,00 -25000,00       0,00           -25000,00
75   Фінансовий орган 13700,00 13700,00 13000,00 -4800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13700,00
    Фінансове управління Трускавецької міської ради 13700,00 13700,00 13000,00 -4800,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13700,00
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 13700,00 13700,00 13000,00 -4800,00   0,00           13700,00
76   Фінансовий орган -200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128520,00 0,00 0,00 0,00 128520,00 128520,00 -71480,00
250102 0133 Резервний фонд -200000,00                     -200000,00
250380 0180 Інші субвенції 0,00         128520,00       128520,00 128520,00 128520,00
Разом видатків 4067180,00 4267180,00 2718100,00 683010,00 0,00 450220,00 0,00 0,00 0,00 450220,00 450220,00 4517400,00

 

      від 15 грудня 2015 року № 31
           
Зміни до джерел фінансування бюджету міста Трускавця на 2015 рік
          грн.
Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього у т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування -450220,00 450220,00 450220,00 0,00
208000 фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів -450220,00 450220,00 450220,00 0,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -450220,00 450220,00 450220,00 0,00
  Всього за типом кредитора -450220,00 450220,00 450220,00 0,00
600000 Фінансування за активними операціями -450220,00 450220,00 450220,00 0,00
602000 Зміни обсягів готівкових коштів -450220,00 450220,00 450220,00 0,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -450220,00 450220,00 450220,00 0,00
  Всього за типом боргового зобов”язання -450220,00 450220,00 450220,00 0,00

 

            Додаток № 5  
        до рішення міської ради від
      “Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2015 рік”
        від 15 грудня 2015 року № 31
Зміни до переліку об`єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку
              грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Назва головного розпорядника коштів/найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Назва об”єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності будівництва об”єктів на майбутні роки Всього видатків на завершення будівництва об”єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік
Виконавчий комітет Трускавецької міської ради 0   0 -35100
150202 0490 Розробка схем та проектних рішень масового застосування Розроблення детального плану території       -35100
Відділ освіти Трускавецької міської ради 0   0 0
150101 0490 Капітальні вкладення Всього 0   0 0
– Реконструкція даху ДНЗ №2 “Ялинка” по вул.Стуса,8 у м.Трускавці Львівської області       17600
– Реконструкція даху ДНЗ №5 “Зірочка” в м.Трускавець Львівської області       -17600
Відділ культури Трускавецької міської ради 0   0 0
110201 0824 Бібліотеки Капітальні видатки       8200
110202 0824 Музеї і виставки Капітальні видатки       -3200
110204 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу Капітальні видатки       -5000
Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради 0   0 321700
150101 0490 Капітальні вкладення Всього 0   0 -178300
Реконструкція об”єктів житлового фонду 0   0 -178300
– реконструкція   мереж електропостачання житлового будинку по вул. Івасюка, 9       -178300
170703 0456 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг Всього 0   0 0
Капітальний ремонт вулиць       0
– вул.Шевченка       -23300
– вул.Помірецька       23300
180409 0490 Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності Всього       500000
КП “Парк курортний”       500000
– придбання основних засобів       500000
Управління комунального майна Трускавецької міської ради       35100
150202 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування Виготовлення детальних планів та відвід земельних ділянок       -10300
150118 1060 Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення Придбання житла для сімей загиблих учасників АТО (дофінансування вартості житла до обсягу субвенції з державного бюджету)       45400
Фінансове управління Трускавецької міської ради       128520
250380 0180 Інші субвенції Капітальні трансферти (співфінансування на придбання підручників учням 4-7 класів)       128520
Всього 0   0 450220

 

          Додаток № 6  
        до рішення Трускавецької міської ради
      “Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2015 рік”
        від 15 грудня 2015 року № 31
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету міста Трускавця у 2015 році
            грн.
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Назва головного розпорядника коштів/Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний Спеціальний Разом
         Виконавчий комітет Трускавецької міської ради -136600 0 -136600
091103 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді Міська цільова соціальна програма роботи з сім”ями, дітьми та молоддю на 2011-2015 роки -17000   -17000
120100 0830 Телебачення і радіомовлення Міська цільова програма підтримки КП “Редакція міського радіомовлення” на 2015-2017 роки 24500   24500
130102 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту у м.Трускавці на 2015-2019 роки -3000   -3000
150202 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування Програма соціально-економічного та культурного розвитку м.Трускавця на 2015 рік -35100   -35100
160101 0421 Землеустрій Програма проведення заходів із землеустрою -100000   -100000
180410 0411 Інші заходи, пов”язані з економічною діяльністю Програма промоції курорту Трускавець на 2013-2015 рр. -5000   -5000
210105 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Програма запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та захисту населення і території м.Трускавець у разі їх виникнення на 2014-2016 роки -1000   -1000
    Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради 126400 0 126400
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населеня Міська комплексна програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2015-2018 роки 48700   48700
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населеня Програма соціального захисту населення м.Трускавця на 2014-2015 роки 36200   36200
091205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги -6300   -6300
091207 1060 Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 47800   47800
    Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради 321700 0 321700
150101 0490 Капітальні вкладення Програма соціально-економічного та культурного розвитку м.Трускавця на 2015 рік -178300   -178300
180409 0490 Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності Програма з підтримки комунального підприємства “Парк курортний” на 2013-2015 роки 500000   500000
    Управління комунальної власності Трускавецької міської ради 10100 0 10100
150202 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування Програма соціально-економічного та культурного розвитку м.Трускавця на 2015 рік -10300   -10300
150118 1060 Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 45400   45400
250404 0133 Інші видатки Програма по забезпеченню підготовки та проведення інвестиційних конкурсів будівництва, реконструкції об’єктів житлового і нежитлового призначення та соціальної інфраструктури міста Трускавця на 2015 рік -25000   -25000
Всього 321600 0 321600

 

  Додаток № 7
до рішення Трускавецької міської ради
“Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2015 рік”
  від 15 грудня 2015 року № 31
       
Зміни до лімітів споживання в 2015 році енергоносіїв головними розпорядниками коштів бюджету міста Трускавця у натуральних показниках
Назва головного розпорядника коштів бюджету міста КЕКВ Одиниця виміру Показник
Відділ освіти Трускавецької міської ради 2271 тис.гкал +0,212
Управління праці і соціального захисту населення Трускавецької міської ради 2271 тис.гкал +0,0027
2272 тис.м.куб +0,006
2273 тис.квт +7,85
Відділ культури Трускавецької міської ради 2272 тис.м.куб +0,26
2273 тис.квт +39,3
Управління комунальної власності Трускавецької міської ради 2272 тис.м.куб +0,0055

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *