РІШЕННЯ № 1021 від 26 липня 2018 року Про затвердження протоколу засідання комісії з вирішення земельних спорів №3 від 18.07.2018р.

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

( СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від26 липня 2018 р.                            № 1021

 

Про затвердження протоколу

засідання комісії з вирішення

земельних спорів №3 від 18.07.2018р.

      

           Розглянувши Протокол засідання комісії з вирішення земельних спорів №3 від  18.07.2018р. з додатками, керуючись ст.ст. 158 -161  Земельного кодексу України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,    міська рада 

 

                                                                                                                      В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

         1.Затвердити протокол засідання комісії з вирішення земельних спорів №3 від 18.07.2018року згідно додатку.

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою ( Наконечний Ю.О.).

             

                                                                                      Міський голова                                                           А.Кульчинський

                                                                                                      Додаток

                                                                                                       до рішеня міської ради

                                                                                                          №1021 від 26 липня 2018р.

 

ПРОТОКОЛ №3

засідання комісії з вирішення земельних спорів

18.07.2018 рік                                             Зал засідань Трускавецької міської ради

 

Підстава: рішення сесії Трускавецької міської ради № 110 від 03.03.2016 року               «Про затвердження складу комісії з вирішення земельних спорів», заява ПП Лютова В.О. .

Комісія в складі: голова комісії – секретар міської ради Пономаренко Наталії Анатоліївна,

члени комісії: Плахтій Оксана Петрівна – начальник управління містобудування, архітектури та землекористування, Пуцило Уляна Михайлівна – головний спеціаліст міжрайонного управління у Дрогобицькому районі та місті Дрогобичі головного управління Держгеокадастру у Львівській області , Кенц-Березюк Іванна Михайлівна – депутат міської ради, Кісак Андрій Ігорович – депутат міської ради, Стародуб Анатолій Георгійович – депутат міської ради, Малащак Михайло Володимирович – депутат міської ради, Наконечний Юрій Осипович – депутат міської ради, Савченко Олена Григорівна – завідувач юридичним відділом міської ради.

Прибули на комісію запрошені:   Коссак Марія Михайлівна – співвласниця будинку №34 по вул.. С.Бандери, ПП Лютов В.О. – виконавець землевпорядних робіт з виготовлення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Бандери,34 .

Порядок денний:

розгляд заяви ПП Лютова Володимира Олександровича щодо погодження межі земельної ділянки, яка буде передаватись в спільну власність гр..Коссак М.М. та гр.. Артемко О.П. по вул. С.Бандери,34 з власником сусідньої земельної ділянки, Павлічком В.С. по вул. С.Бандери,32.

Слухали:

Секретар комісії Плахтій О.П. оголосила , що на розгляд комісії поступила заява ПП Лютова Володимира Олександровича щодо погодження межі земельної ділянки, яка буде передаватись в спільну власність гр..Коссак М.М. та гр. Артемко О.П. по вул. С.Бандери,34 з власником сусідньої земельної ділянки, Павлічком В.С. по вул.. С.Бандери,32.

            Членів комісії ознайомлено з матеріалами долученими до заяви   Лютова В.О.:

  • копія рішення Трускавецького міського суду від 07.11.2017 року Справа №457/843/16-ц провадження №2/457/70/17;
  • копія рішення Трускавецької міської ради №768 від 20.12.2017року «Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки по вул.. С.Бандери,34»
  • Акт прийомки передачі межових знаків на зберігання земельної ділянки що відводиться за будинком по вул.. С.Бандери,34;
  • Копія Державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯГ №044518 виданого Павлічку Володимиру Стефановичу на підставі договору дарування від 27.08.2003р. ВАМ №556697 земельної ділянки площею 0,0367 га по вул. С.Бандери,32 для обслуговування житлового будинку.
  • Кадастровий план земельної ділянки ,яка перебува\є у власності ПавлічкаВ.С. по вул.. С.Бандери,32 в м. Трускавці;
  • Копія із фонду документацій із землеустрою 2006 МФ 19ЛВТР000008 Акт обстеження і погодження меж земельної ділянки ,яка передається у власність Пвлічку В.С. по вул.. С.Бандери,32а

Розглянувши подані матеріали комісією встановлено наступне:

Межа від точки «А» до точки «Б» згідно схеми прив’язки до об’єктів і контурів місцевості по земельній ділянці , що відводиться у спільну власність Коссак М.М. та Артемко О.П. по вул. С.Бандери 34 проходить по межі земельної ділянки що перебуває у власності Павлічка Володимира Стефановича по вул.. С.Бандери 32а згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯГ №044518   Межа між цими двома ділянками не пороушена.

Земельний спір в частині погодження межі між земельною ділянкою   площею 0,0367га по вул. С.Бандери,32, яка перебуває у власності Павлічка В.С. згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯГ №044518   виданого 21.04.2006р. та земельною ділянкою площею 0,0600га по вул. С.Бандери,34, що відводиться у спільну власність Коссак М.М. та Артемко О.П.   відсутній.

Голова комісії Пономаренко Н.А.   запропонувала:

– Враховуючи те, що земельний спір в частині погодження межі між земельною ділянкою   площею 0,0367га по вул. С.Бандери,32, яка перебуває на праві власності у Павлічка В.С. згідно державного акту серія ЯГ №044518   від 21.04.2006р. та земельною ділянкою площею 0.0600га по вул.. С.Бандери,34 ,що відводиться у спільну власність Коссак М.М. та Артемко О.П.   відсутній , погодити межу між будинками по вул. С.Бандери,32 та С.Бандери,34 від точки «А» до точки «Б» згідно схеми прив’язки до об’єктів і контурів місцевості що додається до Акту прийомки передачі межових знаків на зберігання Коссак М.М. та Артемко О.П.

За результатами розгляду , беручи до уваги пропозицію комісія ВИРІШИЛА :

  1. 1. Земельний спір при погодженні межі   між земельною ділянкою   площею 0,0367га по вул. С.Бандери,32, яка перебуває у власності Павлічка В.С. згідно державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯГ №044518   виданого 21.04.2006р. та земельною ділянкою площею 0.0600га по вул. С.Бандери,34 ,що відводиться у спільну власність Коссак М.М. та Артемко О.П.   відсутній.
  2. Погодити межу між будинками по вул. С.Бандери,32 та С.Бандери,34 від точки «А» до точки «Б» згідно схеми прив’язки до об’єктів і контурів місцевості що додається до Акту прийомки передачі межових знаків на зберігання Коссак М.М. та Артемко О.П. 

Голосували – «за» 9 чол. (одноголосно)

                       – «проти» 0 чол. 

Голова комісії                                                                 Н.Пономаренко 

Секретар комісії                                                             О.Плахтій

                                                                                   Секретар міської ради                                             Н.Пономаренко

Залишити відповідь

Перейти до вмісту