РІШЕННЯ № 1028 від 26 вересня 2018 року Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2018 рік

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(СОРОК П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                                                             

від 26 вересня 2018 року                     № 1028
                                                                                                                    
                               

Про внесення змін до показників

 бюджету м.Трускавця на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету, висновок постійної комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна, керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                                       В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни і доповнення до рішення Трускавецької міської ради від 20 грудня 2017 року № 743 «Про бюджет м.Трускавця на 2018 рік», а саме:

         В абзаці першому пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів бюджету м.Трускавця на 2018 рік на 5952,4тис.грн, в тому числі доходів загального фонду на 4032,4тис.грн, спеціального – на 1920,0тис.грн, в тому числі бюджету розвитку – на 1920,0тис.грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення;

В абзаці другому пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків бюджету м.Трускавця на 2018 рік на 5952,4 тис.грн, у тому числі видатків загального фонду на 3256,168 тис.грн та видатків спеціального фонду на 2696,232тис.грн.

В абзаці третьому пункту 1 доповненому рішеннями міської ради від 01.03.2018 № 834 та від 24.04.2018 № 888, від 31.05.2018 № 910, від 26.07.2018 № 984 «Про внесення змін до показників бюджету м.Трускаця на 2018 рік» збільшити профіцит загального фонду бюджету м.Трускавця на 2018 рік на суму 776,232тис.грн згідно з додатком № 2.

В абзаці четвертому пункту 1 доповненому рішеннями міської ради від 01.03.2018 № 834 та від 24.04.2018 № 888, від 31.05.2018 № 910, від 26.07.2018 № 984 «Про внесення змін до показників бюджету м.Трускаця на 2018 рік» збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету м.Трускавця на 776,232тис.грн згідно з додатком № 2;

У пункті 2 збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету м.Трускавця на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду на 3256,168тис.грн. та спеціальному фонду на 2696,232тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

У пункті 4 внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення.

У пункті 7 внести зміни у перелік місцевих (регіональних) програм, кошти на які передбачені в міському бюджеті та збільшити обсяг видатків на їх реалізацію на 2691,0тис.грн згідно з додатком № 5 до цього рішення.

У пункті 8 внести зміни до граничних обсягів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах для головних розпорядників коштів бюджету м. Трускавця на 2018 рік згідно з додатком № 6 до цього рішення.

  1. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
  2. Планово-економічному відділу управління розвитку міста виконавчого комітету міської ради (М.Заверюха) внести зміни в інвестиційну програму соціально-економічного розвитку міста на 2018 рік згідно додатку 4 до цього рішення.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна міської ради.

  

                                                                                Міський   голова                                                           А.Кульчинський

додатки

Залишити відповідь

Перейти до вмісту