РІШЕННЯ № 1085 від 15 листопада 2018 року Про затвердження Комплексної програми правового захисту, соціальної підтримки і реабілітації людей з інвалідністю м.Трускавця на 2019-2021 роки

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(СОРОК СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  15 листопада 2018 року           № 1085

 

Про затвердження Комплексної програми

правового захисту, соціальної підтримки і

реабілітації людей з інвалідністю м.Трускавця

на 2019-2021 роки

         З метою забезпечення вирішення питань організаційно-правового, інформаційного, матеріально-технічного, медичного та соціально-побутового забезпечення осіб з інвалідністю міста, на виконання вимог Конвенції ООН «Про права інвалідів», керуючись п.22 ст.26, ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного кодексу України, міська рада

                                                                                                                                   В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Комплексну програму правового захисту, соціальної підтримки і реабілітації людей з інвалідністю м. Трускавця на 2019-2021 роки (далі – Програма), згідно з додатком.
 2. Відповідальним виконавцям забезпечити реалізацію Програми та щоквартально інформувати про стан її виконання управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради.
 3. Інформацію про стан виконання Програми щорічно заслуховувати на засіданнях Координаційної ради у справах осіб з інвалідністю при виконавчому комітеті Трускавецької міської ради.
 4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань освіти, культури, соціального захисту,   охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери, молодіжної політики та з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності і майна.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                   Міський голова                                             А.Кульчинський

                        

                                    

Додаток

до рішення міської ради

№ 1085 від 15.11.2018 року

Паспорт

Комплексної програми правового захисту, соціальної підтримки і реабілітації людей з інвалідністю м. Трускавця

на 2019 – 2021 роки

 1. Ініціатор розроблення Програми – управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради, громадська організація «Асоціація інвалідів».
 1. Дата, номер документа про затвердження Програми – рішення міської ради від __._______ 2018р. № ___ “Про затвердження Комплексної програми правового захисту, соціальної підтримки і реабілітації людей з інвалідністю м. Трускавця на 2019 – 2021 роки».
 1. Розробник Програми – управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради
 1. Співрозробники Програми – громадська організація «Трускавецька міська асоціація інвалідів».
 1. Відповідальний виконавець Програми – управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради
 1. Учасники Програми:
 • фінансове управління;
 • віділ у справах сім»ї, молоді та спорту;
 • служба у справах дітей ;
 • відділ освіти;
 • відділ культури;
 • управління містобудування , архітектури та землекористування;
 • управління житлово-комунального господарства і будівництва
 • Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
 • Трускавецькам міська лікарня;
 • Трускавеький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • Трускавецька міська філія Львівського обласного центру зайнятості;
 • відділення Пенсійного Фонду у м.Трускавці;
 1. Термін реалізації Програми – 2019 – 2021 роки.
 2. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього –   3045,5 тис.грн., тому числі: 2019 р.- 962,3 тис.грн

                                                                 2020 р.- 1016,2 тис.грн.

                                                                 2021 р.- 1067,0 тис.грн.

     8.1. Коштів місцевого бюджету –   3045,5 тис.грн.

     8.2. Коштів небюджетних джерел – 0 гривень

Відповідальний
виконавець Програми
 

Начальник управління праці та

соціального захисту населення                                                                       В. Ільницька       

 

 

             Комплексна програм правового захисту,

соціальної підтримки і реабілітації людей з інвалідністю м.Трускавця на 2019-2021 роки

 

І. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Зазначена Програма розроблена згідно з п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 року № 706 “Про затвердження Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року”.

Проблеми інвалідності, пов’язані з наявністю численних соціальних бар’єрів, не дозволяють людям з інвалідністю долучатися до активного суспільного життя. Внаслідок цього, діти та дорослі живуть в умовах, які ведуть до приниження їх гідності.

У створенні умов для повноцінної життєдіяльності людей з інвалідністю залишаються невирішеними ряд проблем та завдань, спрямованих на забезпечення рівних можливостей у повсякденному житті і діяльності.

На сьогодні у м.Трускавці мешкає 1458 людей з інвалідністю різних нозологій.

Люди з інвалідністю повинні користуватися нарівні зі здоровими людьми усіма благами, відчувати себе повноправними членами суспільства. Серед людей з інвалідністю нашого міста багато творчо обдарованих особистостей, які бажають навчатися та працювати.

Соціальний розвиток міста спрямований на доведення окремих соціальних стандартів до міжнародного (європейського) рівня, створення нового рівня якості життя людей з інвалідністю, передусім через створення комплексного підходу до вирішення проблем, які відповідають вимогам Конвенції про права інвалідів. А саме: підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби людей з інвалідністю, формування поваги до їх прав особистості та гідності, забезпечення доступу людей з інвалідністю до об’єктів житлового та громадського призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту, інформації та зв’язку, а також з урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів – до освіти, праці, культури, фізичної культури та спорту, здійснення реабілітаційних заходів і надання соціальних послуг.

ІІ. Мета комплексної програми:

   Забезпечити вирішення питань з організаційно-правового, інформаційного, матеріально-технічного, медичного та соціально-побутового забезпечення людей з інвалідністю відповідно до вимог Конвенції ООН «Про права осіб з інвалідністю».    

При формуванні програми враховано основні завдання, які стосуються покращення соціально-побутового та медичного забезпечення осіб з інвалідністю, безперешкодного доступу до всіх об’єктів інфраструктури, торгівельного та культурного обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями. Враховано наступні фактори:

 • реальна економічна ситуація сьогодення;
 • необхідність підтримки громадських організацій інвалідів;
 • надання фінансової, організаційно-правової та матеріальної допомоги особам з інвалідністю;
 • вирішення пріоритетних напрямків соціального захисту найбільш незахищеним верствам населення, інтеграція осіб з інвалідністю, в т.ч. з психічними розладами, в суспільство.

ІІІ. Пріоритетні напрямки Програми :

 • Надання адресної грошової допомоги на покриття витрат на житло і комунальні послуги сім’ям , в яких проживає двоє і більше осіб з інвалідністю, в т.ч. дітей з інваліднісю, особам з інвалідністю по зору 1 та 2 групи, одиноким особам з інвалідністю 1 групи, особам з інвалідністю 1 групи без нижніх кінцівок;
 • інтеграція осіб з інвалідністю у суспільство, інтегроване навчання;
 • надання соціально-педагогічної допомоги дітям з інвалідністю та здійснення соціального супроводу ;
 • надання соціальних послуг та забезпечення підтримки одиноких осіб з інвалідністю з числа малозабезпечених осіб;
 • підтримка громадських організацій осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальне спрямування;
 • правовий захист, соціальна підтримка і реабілітація людей з інвалідністю;
 • доступність до сфер життєдіяльності;
 • розвиток творчості та фізична реабілітація людей з інвалідністю;
 • зміна ставлення громадянського суспільства до людей з інвалідністю.

При розробці Програми враховано досвід роботи управління праці та соціального захисту населення та інших управлінь і відділів Трускавецької міської ради, пропозиції громадської організації «Трускавецької міської асоціації інвалідів».

 

ІV. Комплекс заходів щодо правового захисту, соціальної підтримки і реабілітації людей з інвалідністю та забезпечення повного і рівного користування всіма людьми з інвалідністю усіма правами людини, як основоположними свободами.

 1. Організаційні і правові основи забезпечення людям з інвалідністю їх конституційних прав.
  • При формуванні річного бюджету міста передбачати відповідні кошти для реалізації цієї програми.

Планово-економічний відділ,

управління праці та соціального

захисту населення,

фінансове управління

Щорічно

 • На засіданні Координаційної ради у справах осіб з інвалідністю заслуховувати стан виконання Програми зайнятості населення міста Трускавця на 2018 – 2020 роки, в частині сприяння зайнятості особам з інвалідністю.

Міський центр зайнятості,

Управління праці та соціального захисту населення,

ГО«Трускавецька міська асоціація інвалідів»

Щорічно у ІІІ кварталі

 • З метою виявлення комплексу потреб кожної особи з інвалідністю та реалізації її прав як громадянина України, продовжувати формування комп’ютерно-інформаційної бази даних людей з інвалідністю

управління праці та соціального захисту населення,

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг),

міська лікарня ,

управління Пенсійного фонду України ,

відділення Фонду соціального страхування України      

Протягом 2019-2021рр.

1.4. Для забезпечення права дітей з інвалідністю на якісну реабілітацію та інтеграцію в суспільство забезпечити надання скерувань для проходження реабілітації у Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Сонечко» дітям з інвалідністю, в тому числі дітям з інвалідністю тимчасово переселеним із зони проведення антитерористичної операції до м. Трускавця.

Управління праці та соціального захисту населення ,

Протягом 2019-2021рр..

1.5. З метою координації та контролю за роботою по впровадженню вимог Конвенції ООН «Про права осіб з інвалідністю» і більш ефективної реалізації заходів щодо захисту прав, соціальної підтримки та реабілітації людей з інвалідністю забезпечити залучення координаційної ради в справах осіб з інвалідністю, до участі у проведенні моніторингів по питаннях реалізації Конвенції ООН «Про права осіб з інвалідністю». Запровадити посаду радника міського голови з числа керівників громадських організацій людей з інвалідністю на громадських засадах.

Управління праці та соціального захисту населення ,

виконком міської ради,

ГО«Трускавецька міська асоціація інвалідів»

Протягом 2019-2021рр.

1.6 Сприяти діяльності громадських організацій людей з інвалідністю, зокрема, ГО«Трускавецька міська асоціація інвалідів» та щорічно передбачати в місцевому бюджеті кошти для надання фінансової допомоги із забезпечення її статутної діяльності, виходячи з наявних фінансових ресурсів бюджету.

Управління праці та соціального захисту населення ,

виконком міської ради,

фінансове управління

Постійно

1.7. З метою покращення правового захисту та інформованості надавати безкоштовну консультативну допомогу з питань правового захисту, соціальної підтримки і реабілітації людям з інвалідністю, членам сімей, які опікуються дітьми з інвалідністю та особам з інвалідністю першої групи із залученням відповідних спеціалістів (юристів, лікарів тощо).

Запровадити пряму лінію телефонного зв’язку для контакту з людьми з інвалідністю і членами їх сімей.

Управління праці та соціального захисту населення ,

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг),

Стрийський міський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

міська лікарня,

юридичний відділ ,

управління Пенсійного фонду,

ГО«Трускавецька міська асоціація інвалідів»

Постійно

1.8. З метою забезпечення права людям з інвалідністю на доступ до правосуддя, дотримуватись порядку, згідно з яким нотаріальні дії для нечуючих громадян при оформленні заповіту, даруванні, продажу житла тощо проводити з обов’язковою участю перекладача – дактилолога товариства глухих.

Стрийський міський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Постійно

1.9.Для забезпечення рівних можливостей всім громадянам в реалізації їх конституційних прав, надавати безкоштовну консультативну допомогу з питань соціального захисту та реабілітації особам з інвалідністю з психічними розладами, а також сім’ям, які опікуються дітьми з інвалідністю із психічними розладами, із залученням спеціалістів (психологів, лікарів, юристів, соціальних працівників).

Міська лікарня,

управління праці та соціального захисту населення ,

Стрийський міський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Постійно.

1.10.Надавати психологічну допомогу особам з інвалідністю, які тимчасово переселились із зони проведення АТО на територію м.Трускавець. Сприяти у забезпеченні їх одягом, взуттям та іншими необхідними речами через створені у місті банки речей та громадські і благодійні організації.

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг,

центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді,

служба у справах дітей

Постійно

1.11. Для забезпечення прозорості роботи влади і громадського контролю не менше одного разу на рік спільно з громадськістю аналізувати дотримання на території міста вимог Конвенції ООН « Про права осіб з інвалідністю» та інших законодавчих і нормативних актів України щодо соціальної підтримки, реабілітації та захисту прав людей з інвалідністю і виносити результати на розгляд Координаційної ради в справах осіб з інвалідністю.

Виконком міської ради,

управління праці та соціальног захисту населення ,

ГО«Трускавецька міська асоціація інвалідів»

Щорічно

 

2.Забезпечення достатнього рівня життя та соціальний захист людей з інвалідністю.

2.1. З метою підтримки рівня життя та соціального захисту окремих сімей осіб з інвалідністю, які проживають у складних матеріально-побутових умовах передбачати при затвердженні місцевого бюджету кошти для надання пільг та адресної грошової допомоги на покриття витрат на житло і комунальні послуги наступним категоріям осіб з інвалідністю :

 • сім’ям, в яких проживає двоє і більше осіб з інвалідністю або двоє дітей з інвалідністю;
 • абсолютно одиноким особам з інвалідністю 1 групи;
 • особам з інвалідністю по зору І та ІІ груп;
 • особам з інвалідністю 1 групи без нижніх кінцівок.

Виконком міської ради,

управління праці та соціального захисту населення ,

фінансове управління ,

ГО«Трускавецька міська асоціація інвалідів»

Щорічно

2.2. Забезпечити соціальну підтримку непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом 1 групи або за престарілим, який досяг 80-річного віку та надавати щомісячну допомогу.

управління праці та соціального захисту населення,

фінансове управління

Щорічно

2.3. З метою заощадження і уникнення заборгованості за комунальні послуги забезпечити встановлення приладів обліку води в житлових приміщеннях одиноких, малозабезпечених людей з інвалідністю в межах коштів передбачених в міському бюджеті на відповідний рік.

Виконком міської ради,

управління праці та соціального захисту населення,

фінансове управління

Щорічно

2.4. Передбачати кошти у місцевому бюджеті для надання одноразової грошової допомоги найбільш незахищеним людям з інвалідністю, першочергово особам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції на Сході України, постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

управління праці та соціального захисту населення,

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг),

фінансове управління,

виконком міської ради

Щорічно

2.5. Надавати методичну та практичну допомогу учасникам АТО, які отримали інвалідність, в оформленні документів для протезування (ортезування), забезпечувати їх всіма видами технічними та іншими засобами реабілітації.

управління праці та соціального захисту населення,

міська лікарня

Постійно

2.6. Забезпечувати осіб з інвалідністю санаторно-курортним лікуванням за рахунок коштів місцевого бюджету, при квоті не менше двох путівок в рік.

управління праці та соціального захисту населення

Щорічно

2.7.Надавати всі види соціальних послуг особам з інвалідністю, які переміщені з тимчасово окупованої території України або районів проведення антитерористичної операції та перебувають на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення.

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

міський центр соціальних служб для сім’ї, детей та молоді

Постійно

2.8.Особам з інвалідністю із захворюванням опорно-рухового апарату сприяти у виділенні земельних ділянок під гаражі для утримання спеціалізованих засобів пересування поблизу місця їх проживання.

управління архітектури, містобудування та землекористування,

ГО «Трускавецька міська асоціація інвалідів»

Постійно

 

 1. Транспортне обслуговування осіб з інвалідністю, доступність, індивідуальна мобільність.

3.1. Забезпечити перевізниками міста пільговий проїзд людей І та ІІ групи інвалідності, супроводжуючої особи інваліда 1 групи, згідно з чинним законодавством, щоб надати людям з інвалідністю можливість брати участь у всіх аспектах життя

управління житлово-комунального господарства,

управління праці та соціального захисту населення

Протягом 2019-2021рр

3.2. Проводити моніторинг обслуговування та перевезення людей з обмеженими функціональними можливостями, питання щодо перевезення осіб з інвалідністю заслуховувати на засіданнях Координаційної ради в справах осіб з інвалідністю

Управління житлово-комунального господарства,

управління праці та соціального захисту населення,

ГО«Трускавецька міська асоціація інвалідів»

ГО«Трускавецька міська асоціація інвалідів»

Щороку у ІV кварталі

3.3. З метою забезпечення виконання в місті Конвенції ООН «Про права осіб з інвалідністю» щорічно аналізувати   стан виконання законодавчих нормативних актів України стосовно безперешкодного доступу людей з інвалідністю до об’єктів житлового та громадського призначення. За результатами щорічного аналізу питання розглядати на засіданні Координаційної ради в справах осіб з інвалідністю, вживати невідкладних заходів для їх виконання.

Управління праці та соціального захисту населення

виконком міської ради

комітет доступності

Щорічно до 1-го грудня   поточного року

3.4. Для підвищення ефективності доступу людей з інвалідністю до об’єктів інфраструктури забезпечити встановлення на вулицях міста знаків дорожнього руху (дозволу стоянок для автотранспорту осіб з інвалідністю) і контроль за їх функціонуванням.

Управління житлово-комунального господарства і будівництва,

управління архітектури, містобудування та землекористування

виконкоми міської ради,

Трускавецьке ВП Дрогобицького ВП ГУ НПУкраїни у Львівській області

Постійно протягом 2019-2021рр.

3.5. З метою безперешкодного пересування людей з інвалідністю з вадами зору заборонити на тротуарах встановлення біг-бордів та паркування автотранспорту.

управління житлово-комунального господарства,

управління архітектури, містобудування та землекористування

Постійно протягом 2019-2021 рр.

3.6. Під час закупівлі рухомого складу міського громадського транспорту забезпечувати придбання моделей автобусів, які максимально доступні і придатні для перевезення осіб з інвалідністю.

Виконком міської ради,

тендерний комітет

Протягом 2019-2021 років

3.7. Для забезпечення людям з інвалідністю доступу до сфери життєдіяльності, щорічно затверджувати перелік об’єктів житлового та громадського призначення, які підлягають пристосуванню для осіб з обмеженими фізичними можливостями та обладнати їх необхідними допоміжними засобами.

управління праці та соціального захисту населення,

управління архітектури, містобудування та землекористування,

управління житлово-комунального господарства,

відділ освіти,

міська лікарня,

ГО«Трускавецька міська асоціація інвалідів»

Протягом 2019-2021рр.

3.8.Забезпечувати безперешкодний доступ людей з інвалідністю та маломобільних груп населення по території залізничного вокзалу.

адміністрація залізничного вокзалу

Протягом 2019-2021рр.

3.9. З метою забезпечення вимог доступності перевезень людей з інвалідністю обладнати засобами доступності автобусну станцію. Налагодити обслуговування пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.

адміністрація автобусної станції

Протягом 2019-2021рр.

3.10. Проводити моніторинг доступності людей з інвалідністю до транспортного забезпечення і сфери життєдіяльності, результати розглядати на Координаційній раді в справах осіб з інвалідністю

управління праці та соціального захисту населення

ГО «Трускавецька міська асоціація інвалідів»

Комітет доступності

Протягом 2019-2021рр.

3.11. Сприяти забезпеченню за заявами малозабезпечених людей з інвалідністю безперешкодному доступу «в’їзд і виїзд» людей з інвалідністю у візках, інвалідів з вадами зору та інших мало мобільних осіб до будинків, в яких вони проживають та можливості доступності до об’єктів соціальної інфраструктури з передбаченням коштів у місцевих бюджетах.

управління праці та соціального захисту населення ,

управління житлово-комунального господарства,

фінансове управління,

управління архітектури, містобудування та землекористування

Протягом 2019 – 2021рр.

3.12. Сприяти людям з інвалідністю в обміні житла з верхніх поверхів на перший поверх.

управління праці та соціального захисту населення,

управління комунального майна,

виконком міської ради

Протягом 2019 – 2021рр.

3.13. Для забезпечення дітям з інвалідністю права на якісне навчання, здійснити моніторинг реалізації інтегрованого навчання в загальноосвітніх навчальних закладах в частині переобладнання шкіл з метою забезпечення доступності, наявності спеціалізованого обладнання для дітей з психофізичними розладами.

відділ освіти,

управління праці та соціального захисту населення

виконком міської ради .

Протягом 2019 – 2021рр.

4.Медичне забезпечення та оздоровлення людей з інвалідністю

4.1. Медичним установам міста проводити щорічний поглиблений аналіз причин захворювання населення міста з стійкою втратою працездатності. Результати аналізу та питання прийняття комплексу медико-соціальних заходів, скерованих на профілактику інвалідності заслуховувати щорічно на засіданнях Координаційної ради в справах осіб з інвалідністю.

міська лікарня,

управління праці та соціального захисту населення

Щорічно протягом 2019-2021рр.

4.2. Забезпечити виконання індивідуальних програм реабілітації та адаптації людей з інвалідністю, звернувши особливу увагу на професійну реабілітацію людей з інвалідністю молодого віку. Результати заслуховувати на засіданнях Координаційної ради в справах інвалідів.

міська лікарня,

управління праці та соціального захисту населення

ГО «Трускавецька міська асоціація інвалідів»

Щорічно протягом 2019-2021рр.

4.3. Забезпечувати людям з інвалідністю право на якісну комплексну стаціонарну та амбулаторно-поліклінічну медичну допомогу з відновного   лікування у профільних закладах охорони здоров’я, відділеннях відновного лікування

міська лікарня,  

управління праці та соціального захисту населення

ГО «Трускавецька міська асоціація інвалідів»

Щорічно протягом 2019-2021рр.

4.4. Забезпечити належну виписку та відпуск безоплатних та пільгових рецептів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, хворих на шизофренію та епілепсію, інвалідів І та ІІ групи за психічним захворюванням.

міська лікарня,

фінансове     управління

Протягом 2019-2021рр.

4.5. Сприяти людям з інвалідністю з порушенням функції хребта і спинного мозку в реалізації права на медичну та активну фізичну реабілітацію в Львівському обласному госпіталі інвалідів війни та репресованих ім..Ю.Липи.                                          

міська лікарня

Протягом 2019-2021р.р

4.6. Укомплектувати лікувально–профілактичні заклади міста пільговими жіночими і чоловічими палатами для людей з інвалідністю, а також здійснити оснащення цих палат предметами догляду за важкохворими. Провести моніторинг їх використання, результати моніторингу розглянути Координаційною радою в справах людей з інвалідністю .

міська лікарня,

Управління праці та  соціального захисту населення

ГО«Трускавецька міська асоціація інвалідів»

До ІІІ кв. 2020р.

4.7. Проводити моніторинг здійснення диспансерного спостереження та медичного обслуговування людей з інвалідністю з психічними захворюваннями з наданням необхідної консультативної допомоги вузькими спеціалістами та своєчасно скеровувати хворих на психіатричну МСЕК. Результати розглядати Координаційною радою в справах осіб з інвалідністю .

міська лікарня

Управління праці та соціального захисту населення,

ГО«Трускавецька міська асоціація інвалідів»

Протягом 2019-2021р.р

4.8. Активізувати роботу, скеровану на реалізацію права людей з інвалідністю, в тому числі по зору, на професійну реабілітацію та інтеграцію в суспільство разом з громадськими організаціями. Щорічно аналізувати роботу по направленню на навчання та раціонального працевлаштування інвалідів від профзахворювання і розглядати Координаційною радою в справах осіб з інвалідністю. 

управління праці та соціального захисту населення,

ГО«Трускавецька міська асоціація інвалідів»

Протягом 2019 – 2021рр.

4.9. Сприяти дітям з інвалідністю в проходженні дельфінотерапії в дельфінарії «Оскар» та реабілітації в Міжнародній клініці відновного лікування

міський центр соціальних служб для сімї, дітей і молоді,

Протягом 2019 – 2021рр.

4.10. Сприяти сім’ям , в яких народилися діти з неповносправністю чи ризиком в їх розвитку, у здійсненні перевірки розвитку їх дитини за допомогою програми «Раннє втручання» та онлайн скринінгу

міська лікарня

Львівський міський центр реабілітації «Джерело»

Протягом 2019-2021рр.

5.Освіта інвалідів, рання соціальна реабілітація дітей з інвалідністю, просвітницька та виховна робота.

5.1.Забезпечувати організаційно-фінансові заходи для запровадження інклюзивного (інтегрованого) навчання дітей з інвалідністю.

відділ освіти

управління праці та соціального захисту населення

фінансове   управління

виконком міської ради

Протягом 2019-2021рр.

5.2. З метою забезпечення права дитини з інвалідністю на здобуття повної загальної середньої освіти організувати навчання за індивідуальною формою навчання, якщо дитина за станом здоров’я не може відвідувати загальноосвітній навчальний заклад.

відділ освіти

Постійно        

5.3.Забезпечити психолого- педагогічний та соціальний супровід дітей –інвалідів в навчальних закладах з інклюзивним (інтегрованим) навчанням.

відділ освіти

міський центр соціальних служб для сім»ї дітей і молоді,

Постійно

5.4. З метою забезпечення прав дитини з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти фахівцям Інклюзивно-ресурсного центру здійснювати проведення комплексної психолого – педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг.

відділ освіти ,

виконком міської ради

Протягом 2019-2021рр.

5.5.Запроваджувати інноваційні технології для корекційно-розвиткової роботи з дітьми з інвалідністю дошкільного і шкільного віку.

відділ освіти ,

виконком міської ради

Протягом 2019-2021 рр.

5.6. Проводити моніторинг організації інклюзивного (інтегрованого) навчання дітей з інвалідністю в навчальних закладах міста. Результати розглядати на Координаційній раді в справах осіб з інвалідністю.

відділ освіти,

виконком міської ради

управління праці та соціального захисту населення  

ГО «Трускавецька міська асоціація інвалідів»

Протягом 2019-2021рр.

5.7. Забезпечувати для дітей з інвалідністю доступ до соціального середовища та навчальних приміщень, використання ними спеціального навчально-дидактичного забезпечення, реабілітаційних засобів.

відділ освіти

Постійно

5.8. Вживати ефективних заходів з метою підвищення освіченості суспільства у питаннях інвалідності, зокрема:

– проводити суспільно-просвітницькі кампанії, покликані заохочувати позитивні уявлення про людей з інвалідністю, сприяти визнанню достоїнств і здібностей людей з інвалідністю, а також їхнього внеску на робочому місці та на ринку праці;

– проводити на всіх рівнях системи освіти, починаючи з раннього віку, уроки виховання, зокрема уроки “Особливого етикету”, шанобливого ставлення до прав людей з інвалідністю.

Відділ освіти

Постійно

 

 1. Участь в культурному житті, проведення дозвілля і відпочинку та заняття спортом.

6.1. Забезпечити право людей з інвалідністю, нарівні з іншими громадянами, участі у культурному житті, а саме:    

– доступу до витворів культури і мистецтва у доступних форматах,

– доступу до інших культурних заходів чи послуг.

відділ культури,

управління праці та соціального захисту населення ,

виконком міської ради

Постійно  

6.2. Залучати людей з інвалідністю до проведення культурно-масових заходів місцевого та загальнообласного значення, проводити фестивалі пісні і творчості, виставки творчості людей з інвалідністю в межах відповідного фінансування.

відділ культури,

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг),

фінансове управління,

ГО«Трускавецька міська асоціація інвалідів»

Щорічно протягом 2019-2021 рр.

6.3. Визначити одним із пріоритетних завдань створення умов для фізкультурно-спортивної реабілітації, у т.ч. дітей з інвалідністю.

відділ у справах сімї, молоді та спорту,

ГО «Трускавецька міська асоціація інвалідів»

спортивні товариства

Протягом 2019-2021 рр .

6.4. Проводити міську спартакіаду інвалідів та спартакіаду «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю, заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, навчально-тренувальні збори та забезпечувати їх відповідним фінансуванням.

відділ сімї, молоді та спорту,

міський центр соціальних служб для сімї, дітей і молоді,

фінансове     управління,

ГО «Трускавецька міська асоціація інвалідів»

Щорічно.

6.5. Забезпечувати участь спортсменів-інвалідів міста в обласній спартакіаді та інших спортивних змаганнях.

відділ у справах сімї, молоді та спорту,

ГО «Трускавецька міська асоціація інвалідів»

Щорічно.

6.6. Проводити загальноміські заходи, в т.ч. майстер-класи, конкурси, пізнавально-екскурсійні поїздки для дітей з інвалідністю

відділ у справах сімї, молоді та спорту

служба у справах дітей,

міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Протягом 2019-2021рр

6.7. Забезпечити надання одиноким особам з інвалідністю якісних соціально-побутових, соціально-медичних послуг та соціальних послуг вдома із залученням мультидисциплінарної команди.

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Впродовж 2019-2021рр.

 

 1. Інформаційне забезпечення.

7.1. Висвітлювати у засобах масової інформації проблеми людей з інвалідністю, інформувати про державну політику стосовно неповносправних людей, реалізацію законодавчих актів, нормативних документів, про хід виконання міської Комплексної програми правового захисту, соціальної підтримки і реабілітації інвалідів у відповідності до вимог Конвенції ООН «Про права інвалідів».

місцеві ЗМІ ( радіо,газети),

управління праці та соціального захисту населення,

ГО«Трускавецька міська асоціація інвалідів»

Впродовж 2019-2021рр.

 

 1. V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем.

   Програма сприятиме покращенню матеріального стану соціально-незахищених і вразливих верств населення міста шляхом впровадження додаткових соціальних гарантій за рахунок міського бюджету.

   Програма діє на принципах адресності, відкритості та безперешкодного доступу громадян до інформації.

. Обсяги та джерела фінансування, строки виконань завдань, заходів.

   Джерелом фінансування заходів Програми є кошти міського бюджету, затверджені сесією Трускавецької міської ради на відповідний рік.

   Фінансування заходів Програми в межах затверджених видатків здійснюється головним розпорядником коштів: управлінням праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради.

Виконання Програми здійснюється впродовж 2019-2021 років.

 

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

  

Учасники Програми забезпечують виконання Програми та щоквартально інформують про стан її виконання управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради.

Виконання Програми за рахунок коштів міського бюджету забезпечується управлінням праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради.

Управління праці та соціального захисту населення щоквартально, до 25 числа наступного місяця після звітного періоду. надає до фінансового управління міської ради звіт про стан виконання заходів Програми.

Контроль за станом реалізації Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань соціального захисту…

 

                                                              Ресурсне забезпечення

                                              Комплексної програми правового захисту,

                             соціальної підтримки та реабілітації людей з інвалідністю м.Трускавця

                                                                  на 2019 – 2021 роки

                                                                                                    тис.грн                            

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2019

2020

2021

Усього витрат на виконання Програми

Усього,

962,3

1016,2

1067,0

3045,5

у тому числі

міський бюджет

962,3

1016,2

1067,0

3045,5

кошти небюджетних джерел

0

0

0

0

 

                                            Секретар міської ради                             Н. Пономаренко

                                                               Перелік завдань, заходів та показників

                                                             Комплексної програми правового захисту,

                                       соціальної підтримки і реабілітації людей з інвалідністю м.Трускавця

                                                                                    на 2019 – 2021 роки

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела

Обсяги, тис. грн.

                                                                                                                          2019      2020       2021      

1.

Підвищення рівня соціального захисту інвалідів

Надання адресної грошової допомоги сім’ям інвалідів на покриття витрат на житло і комунальні послуги та пільг на житло і комунальні послуги окремим сім»ям інвалідів

затрат,

тис.грн

Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради

Кошти міського бюджету

447,9

473,0

496,6

Підтримка матеріального стану інвалідів міста

продукту,

осіб

95

100

105

ефективності, грн

390

400

410

якості, %

100%

100%

100%

Надання адресної допомоги працездатним особам, які здійснюють догляд за інвалідом 1 групи, престарілим, що досяг 80-річного віку

затрат, тис.грн

Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради

Кошти міського бюджету

511,5

540,1

567,1

продукту, осіб

150

150

150

ефективності,

грн

284

300

315

якості, %

100%

100%

100%

Компенсація на догляд за інвалідом І групи

затрат, тис.грн

Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради

Кошти міського бюджету

2,9

3,1

3,3

продукту, осіб

47

50

52

ефективності,

грн

5,1

5,1

5,1

якості, %

100%

100%

100%

 

Усього: тис.грн.

 

 

962,3

1016,2

1067

 

Відповідальний
виконавець Програми

 

Начальник управління праці та

соціального захисту населення                                                                      В. Ільницька

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *