РІШЕННЯ № 1089 від 15 листопада 2018 року Про внесення змін до Програми «Промоції міста-курорту Трускавець на 2016-2020 роки» затвердженої рішенням Трускавецької міської ради № 42 від 24 грудня 2015 року

УКРАЇНА 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

(СОРОК СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ) 

  • Р І Ш Е Н Н Я

Від 15   листопада 2018 року            № 1089

 

Про внесення змін до Програми «Промоції міста-курорту Трускавець на 2016-2020 роки» затвердженої рішенням Трускавецької міської ради № 42 від 24 грудня 2015 року                                                                      

Керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                             В И Р І Ш И Л А :

  1. Внести зміни в п.1 «Організація та проведення конференцій, семінарів, фестивалів та інших заходів»Додатку 3 програми «Промоції міста-курорту Трускавець на 2016-2020 роки», збільшившифінансове забезпечення на 2018 рік за рахунок коштів міського бюджету на 80,00тис.грн.Додаток 3 викласти в новій редакції (додається).
  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності, майна (п. А. Остапчук).

                                                                                          Міський голова                                                 А.Кульчинський

Додаток 3

до рішення міської ради

         № 1089_від  15.11.2018р.

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми

Промоції міста – курорту  Трускавець

на 2016 – 2020 роки

 (назва програми)

№ п/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис.грн.

2018 рік

1

Завдання 1: Підвищення рівня обізнаності про можливості курорту Трускавець та формування конкурентоспроможного ринку лікувальних та туристичних послуг

Організація та проведення конференцій, семінарів, фестивалів та інших заходів

Затрат,

Обсяг видатків,

807,0 тис.грн.

Управління розвитку міста

Місцевий бюджет

807,0

Збільшення кількості учасників, які приймають участь у заходах та відвідують курорт Трускавець.

Продукту,

Кількість заходів,

9 од

Ефективності

Середня вартість одного заходу,

89,67 тис.грн.

Якості,

Динаміка кількості учасників у порівнянні з минулим роком, 5%

2

 

Проведення рекламно-інформаційних турів для представників засобів масової інформації та зарубіжних туристичних фірм.

Реклама туристичних можливостей міста Трускавець на центральних та місцевих каналах телебачення, у друкованих засобах масової інформації.

Розроблення та виготовлення туристичних фільмів, промороликів, відеосюжетів про місто.

Розроблення та видання туристичних та куротних довідників, каталогів, картсхем.

Виготовлення та придбання поліграфічної рекламно-інформаційної та сувенірної продукції туристичних можливостей м. Трускавець

Оплата за доменне ім’я туристичного порталу

Затрат,

Обсяг видатків, 520,0 тис.грн.

Управління розвитку міста

Місцевий бюджет

520,0

Збільшення інформаційного наповнення в соціальних мережах та ЗМІ  України та зарубіжжя про курорт Трускавець, що в свою чергу позитивно вплине на збільшення наповненості санаторно-курортних закладів

Продукту,

Кількість заходів, 19 од

Ефективності

Середня вартість одного заходу, 27,37 тис.грн.

Якості,

Динаміка кількості інформаційного наповнення про курорт у порівнянні з минулим роком,

 4 %

Динаміка кількості гостей міста у порівнянні з минулим роком,

1,5%

3

 

Популяризація туристичного та курортного продукту на регіональних, загальноукраїнських та міжнародних спеціалізованих заходах

Затрат,

Обсяг видатків, 30,0 тис.грн.

Управління розвитку міста

Місцевий бюджет

30,0

Популяризація курорту на різноманітних заходах позитивно вплине імідж міста-курорту та сприятиме збільшенню кількості гостей міста. Це в свою чергу збільшить надходження до бюджету міста.

Продукту,

Кількість заходів, 1 од

Ефективності

Середня вартість одного заходу,

30,0 тис.грн.

Якості,

Динаміка відпочиваючих на курорті у порівнянні з минулим роком,

1,5 %

Динаміка частки іноземних громадян у загальній кількості гостей міста у порівнянні з минулим роком,

4%

4

Оплата за патент туристичного логотипу курорту Трускавець

Затрат,

Обсяг видатків, 10,0 тис.грн.

Управління розвитку міста

Місцевий бюджет

10,0

Використання бренду міста Трускавець з рекламною ціллю на телебаченні та в інших інформаційних ресурсах

Продукту,

Кількість заходів, 1 од

Ефективності

Середня вартість одного заходу, 10,0 тис.грн.

Якості,

Динаміка офіційного використання логотипу курорту Трускавець 100%

5

Придбання інформаційно-навігаційного кіоску з метою туристичної привабливості та доступності міста-курорту Трускавця

Затрат,

Обсяг видатків, 170,00 тис.грн.

Управління розвитку міста

Місцевий бюджет

Обласний бюджет

Кошти громади

 

 

65,45

 

 

85,0

 

 

19,55

 

 

Збільшення інформаційного наповнення про курорт Трускавець

Продукту,

Кількість заходів, 1 од

Ефективності

Середня вартість одного заходу, 170,00 тис.грн.

Якості,

Динаміка інформаційного наповнення про курорт Трускавець 100%

                                                                                     Секретар міської ради                                                              Н.Пономаренко

 

Залишити відповідь

Перейти до вмісту