РІШЕННЯ № 1136 від 13 грудня 2018 року Про затвердження міської Комплексної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2019-2020 роки

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від 13 грудня 2018 року                     1136

 

Про затвердження міської Комплексної

Програми забезпечення житлом дітей-сиріт,

дітей позбавлених батьківського піклування

та осіб з їх числа на 2019-2020 роки

     Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні заклади для дітей», Законами України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 300 від 18.04.2018 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877» та рішення Львівської обласної ради № 553 від 05.12.2017р. «Про затвердження Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Львівській області на 2018-2020 роки» та з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити міську Комплексну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2020 роки (далі – Програма) згідно додатку.
 2. Службі у справах дітей (Л.Дребот), Трускавецькому міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (О. Костишин) забезпечити виконання Програми.
 3. Фінансовому управлінню (М. Федоричак) при складанні проектів міського бюджету на 2019-2020 роки передбачати цільові асигнування для реалізації заходів Програми.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики та з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної   власності і майна.

                                                                                          Міський голова                                                   А. Кульчинський

Додаток

до рішення міської ради

                                                                                                                                  № 1136 від 13.12.2018 р.                                                                                

Міська Комплексна Програма

забезпечення житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування,

та осіб з їх числа на 2019-2020 роки

 

 

 

м. Трускавець

2018 рік

 

  

 

МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

забезпечення житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування,

та осіб з їх числа на 2019-2020 роки

 

Розділ 1. Загальні положення

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української РСР; Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про житловий фонд соціального призначення”, “Про охорону дитинства”; постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 №682 “Деякі питання реалізації Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”, від 24.09.2008 № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”;   від 18.04.2018 року №300 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877», інші нормативно-правові акти, спрямовані на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа. 

Розділ 2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 

      Житлова проблема на сьогодні є однією з найгостріших соціальних проблем в Україні, і в м. Трускавці в тому числі. Стан забезпечення житлом пільгових соціально незахищених категорій громадян вимагає вжиття заходів щодо створення сприятливих умов для залучення широких верств населення, держави, органів місцевого самоврядування до житлового будівництва.

      Низький рівень забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа залишається однією з найгостріших соціальних проблем.  

      Станом на 01.11.2018 року з 16 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 9 до 18 років:

 • 5 дітей мають житло на праві власності;
 • 11 дітей мають житло на праві користування.

      Крім того, станом на 01.11.2018 року перебуває на квартирному обліку 1 особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 23 років, яка має право на першочергове забезпечення житлом.

Статтею 1 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” визначено:

 • дитина-сирота – це дитина, в якої померли чи загинули батьки;
 • діти, позбавлені батьківського піклування, – це діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти;
 • особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.

Розділ 3. Мета Програми

            Мета Програми полягає у здійсненні заходів щодо забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа житлом після завершення терміну перебування в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також після закінчення навчальних закладів.

           Мету Програми передбачається досягнути шляхом:

 • прийняття міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа на 2019-2020роки;
 • створення умов для збереження в задовільному стані закріпленого за дітьми житла;
 • забезпечення позачергово житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа за рахунок міського, обласного бюджетів та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам,залучених коштів.

Програма розроблена з метою визначення і реалізації заходів, які дадуть змогу частково забезпечити фінансування обсягу житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Термін виконання Програми: 2019 – 2020 роки.

  

Розділ 4. Шляхи та способи розв`язання проблеми

            Реалізація Програми пропонується шляхом забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за рахунок придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках за рахунок коштів місцевого, обласного бюджетів та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за напрямами та між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами ОТГ, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територіальних громад, на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з їх числа (надалі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам), нового будівництва (реконструкції).

При цьому квартири, що підлягають добудові та викупу, повинні відповідати  затвердженим нормам соціального житла щодо їх площі і планування.

 

Розділ 5. Завдання і заходи 

Основними завданнями реалізації Програми є забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках та з вторинного ринку, реконструкції (ремонту) житла за рахунок коштів місцевого, обласного бюджетів та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам і за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством.

Перелік завдань, заходів та показників Програми визначено в додатку 2 до Програми.

          

Розділ 6. Обсяги та джерела фінансування Програми    

Для розрахунку показників програми були використані такі дані:

 • 21м² житла на особу + 10м² на сім’ю – середня загальна площа житла, прийнята до розрахунку;
 • 31,5 м² на особу – відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №300 від 18.04.2018 р.
 • 11095 грн. середня розрахункова вартість 1 кв. м. житла в населених пунктах (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.03.2018 року № 46 )

      Потреба коштів для реалізації  Програми у м.Трускавець на період з 2019 до 2020 року становить 2942,3 тис. грн, що дозволить придбати 3 квартири та провести ремонт в помешканнях площами 73,0м², 45,0м², 45,0м² за кошти місцевого, обласного бюджетів та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам , залучені кошти.

      Очікувані результати:                                                                                                                                                                                                                                                                      тис.грн.

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми    

Усього витрат на виконання програми

У тому числі за роками

2019

2020

Обсяг ресурсів,

усього,у тому числі:

2942,3

2134,8

807,5

 місцевий бюджет

1928,6

1364,1

564,5

обласний бюджет та залучені кошти

664,2

421,2

243,0

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

349,5

349,5

 

 

Розділ 7. Строки та етапи виконання Програми

 

       Програма реалізовуватиметься впродовж 2019-2020 років в межах асигнувань, передбачених в місцевому, обласному бюджетах та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, інших джерелах на відповідний рік.

      У разі потреби до Програми вносяться зміни згідно з установленим порядком.

    

Розділ 8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

      Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації виконавцями заходів і завдань.

      Контроль за виконанням заходів та завдань Програми, цільовим та ефективним використанням коштів здійснює головний розпорядник коштів – Виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

      Відповідальні виконавці Програми – Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, до 25 числа наступного за звітним періодом місяця готує і подає узагальнену інформацію про стан виконання Програми фінансовому управлінню.  

      Виконавчий комітет Трускавецької міської ради здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та, в разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів та джерел фінансування, переліку виконавців, термінів виконання Програми й окремих заходів і завдань.

      Програма розглядається на сесіях міської ради стосовно виконання її показників, а при внесенні змін  перезатверджується.

      Виконання Програми закінчується у визначені терміни.

 Додаток 1
до Порядку розроблення міських (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання 

                                                                      

                                            ПАСПОРТ

                       МІСЬКОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

       забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених

         батьківського піклування та осіб з їх числа на 2019 2020 роки

 1. Ініціатор розроблення Програми: Виконавчий комітет Трускавецької міської ради
 2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про

затвердження Програми:

 1. Розробник Програми: Виконавчий комітет Трускавецької міської ради
 2. Співрозробники Програми: служба у справах дітей Трускавецької міської ради,

Трускавецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління містобудування, архітектури та землекористування.

 1. Відповідальні виконавці Програми: Виконавчий комітет Трускавецької міської ради.
 2. Учасники (співвиконавці) Програми:

служба у справах дітей, управління містобудування, архітектури та землекористування,

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.  

 1. Термін реалізації Програми: 2019 – 2020 роки.

7.1. Етапи виконання Програми

                       (для довгострокових програм)__ 2019 рік; 2020 рік;  

 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис.грн, всього: 2942,2 тис. грн.

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік, у тому числі:

8.1.Коштів місцевого бюджету___ 1928,6 тис. грн_______________________________

8.2.Коштів інших джерел (обласний бюджет та залучені кошти)_664,2 тис. грн._____

8.3. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам   349,4 тис. грн..

 

Керівник установи
головн
ого розпорядника коштів

Міський голова                                                                   А. Б. Кульчинський

 

 

Додаток 4
до Порядку розроблення міських
(бюджетних) цільових програм, моніторингу
та звітності щодо їх виконання

Затверджено

Міський голова

_____________ А. Кульчинський

«__» __________ 20__ року

                                                МІСЬКА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

                                                   забезпечення житлом дітей-сиріт,

                                           дітей, позбавлених батьківського піклування,

                                                 та осіб з їх числа на 2019-2020 роки

Погоджено

Голова питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної   власності і майна Трускавецької міської ради

_______________Остапчук А.Ю.

«__» __________ 20__ року

           Погоджено

Голова постійної комісії з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики Трускавецької міської ради

   ____________Кіселичник М.М.

«__» __________ 20__ року

Погоджено

       Заступник міського голови

 

_________О. М. Балицький

«__» ________ 20__ року

Погоджено

Начальник фінансового

управління Трускавецької міської ради

_______________ М. М. Федоричак

«__» ________ 20__ року

МП

 

Погоджено

Начальник відділу планування та інвестицій виконавчого комітету

________________М.Р.Заверюха

«__» ________ 20__ року

                                                                    м. Трускавець

                                                                        2018 рік

Додаток 2

до Порядку розроблення міських (бюджетних)

цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання

   Ресурсне забезпечення міської

Комплексної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування та осіб з їх числа на 2019 2020 роки

(назва програми)

   тис.гривень

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми    

Усього витрат на виконання програми

У тому числі за роками

2019

2020

Обсяг ресурсів,

усього,у тому числі:

2942,3

2134,8

807,5

 місцевий бюджет

1928,6

1364,1

564,5

Обласний бюджет та залучені кошти

               664,2

             421,2

                 243,0

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

                 349,5

             349,5

Керівник установи –
головного розпорядника коштів

Міський голова                                           Кульчинський А. Б.                            _______________

                                                                                  (П. І. Б.)                                                     (підпис)

 

 

Додаток 3

до Порядку розроблення міських
(бюджетних) цільових програм, моніторингу
та звітності щодо їх виконання

 

Перелік завдань, заходів та показників міської Комплексної Програми*

   забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2019 2020 роки

(назва програми)

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець

заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги,

тис. грн..

1

2

3

4

5

6

7

8

2019 рік***

1.

Завдання 1

Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, шляхом придбання житла у введених у експлуатацію багатоквартирних житлових будинках чи з вторинного ринку нерухомості та реконструкція (ремонт) житла

Захід 1

придбання житла у введених у експлуатацію багатоквартирна житлових будинках чи з вторинного ринку нерухомості

Затрат, тис. грн.

Виконавчий комітет ТМР

Місцевий бюджет

Обласний бюджет

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

814,1

421,2

349,5

Надання 2-х квартир 3 дітям, позбавленим батьківського піклування та 1 особі з числа   дітей позбавлених батьківського піклування

21 м ² + 10 м ² на сім’ю

31,5 м ² на особу

13500грн.

11095 грн.

продукту :

квартир/м ²

ефективність:

-середня загальна площа на особу

– середня розрахункова вартість 1 кв.м. житла

1/45 м ²

1/73 м ²

 

 

Захід 2

Вжиття додаткових заходів щодо збереження

житла, яке належить тільки дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, або право на користуванням яким мають тільки діти даної категорії, під час їх тимчасової відсутності:

– підтримка житла у стані,придатному для проживання;

– здійснення     ремонту

затрат , тис.грн.

Виконавчий комітет ТМР

Місцевий

бюджет

обласний

бюджети,

залучені кошти

550,0

Створення для дітей даної категорії житлових умов у

відповідності до санітарних вимог, збільшення кількості дітей, житлові умови яких поліпшено

продукту,

м ²

 

ефективності

Згідно розробленого кошторису

 

 

Всього :

2134,8

 

2020 рік***

1.

Завдання 1

Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа шляхом придбання житла у введених у експлуатацію багатоквартирна житлових будинках чи з вторинного ринку нерухомості та реконструкція (ремонт) житла

Захід 1

придбання житла у введених у експлуатацію багатоквартирна житлових будинках чи з вторинного ринку нерухомості

Затрат,тис. грн.

Виконавчий комітет ТМР

Місцевий бюджет

Обласний бюджет

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

364,5

243,0

Надання 1 квартири 1 дитині, позбавленій батьківського піклування          

21 м ² + 10 м ² на сім’ю

13500грн.

продукту :

квартир/м ²

ефективність:

-середня загальна площа на особу

– середня розрахункова вартість 1 кв.м. житла

1/45 м ²

 

 

Захід 2

Вжиття додаткових заходів щодо збереження

житла, яке належить тільки дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, або право на користуванням яким мають тільки діти даної категорії, під час їх тимчасової відсутності:

– підтримка житла у стані,придатному для проживання;

– здійснення     ремонту

затрат , тис.грн.

Виконавчий комітет ТМР

Місцевий

бюджет

обласний

бюджети,

залучені кошти

200,0

Створення для дитини даної категорії житлових умов у

відповідності до санітарних вимог, збільшення кількості дітей, житлові умови яких поліпшено

продукту,

м ²

 

ефективності

Згідно розробленого кошторису

 

 

Всього :

807,5

 

Напрями діяльності міської Комплексної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2019-2020 роки

№ з/п

Зміст заходів Програми

 

Термін

виконання

Відповідальні виконавці

 

Джерела фінансування

(бюджет)

Очікуваний результат

1.Виявлення та облік житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, або право на користування яким вони мають

1.1

Виявлення та облік категорійних сімей з дітьми, з’ясування питання про наявність житла у таких сімей

Постійно

Служба у справах дітей

Не потребує фінансування

Запобігання незаконному відчуженню житла, право на користування яким мають діти

1.2

Надання допомоги категорійним сім’ям з дітьми з питань оформлення субсидій та реструктуризації боргів за комунальні послуги

Постійно

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Не потребує фінансування

Запобігання накопичуванню боргів за комунальні послуги відносно житла, право на користування яким мають діти

1.3

Проведення первинного обстеження житла, в якому проживала дитина до набуття статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування

Постійно

Служба у справах дітей

Не потребує фінансування

Забезпечення права дітей на користування житлом батьків, рідних

1.4

Вжиття заходів щодо збереження житла, право на користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

Постійно

Орган опіки та піклування

Не потребує фінансування

Запобігання незаконному відчуженню житла, право на користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

1.5

Встановлення опіки над майном дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування

Постійно

Орган опіки та піклування

Не потребує фінансування

Запобігання незаконному відчуженню житла, яке належить дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

1.6

Ведення персоніфікованого обліку майна та житла, яке належить на праві власності або право на користування яким мають діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, внесення даних щодо майна дітей в ЄІАС «Діти».

Постійно

Служба у справах дітей

Не потребує фінансування

Запобігання незаконному відчуженню житла, яке належить дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

 

2.Збереження житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві власності чи користування

2.1

Вирішення питання щодо погашення заборгованості по   комунальних платежах, що   числяться за житлом, яке належить тільки дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, або право на користування яким мають тільки діти даної категорії, під час їх тимчасової відсутності

Постійно

Служба у справах дітей,   балансоутриму-вач, надавач послуг

Міський бюджет

Зменшення заборгованості за комунальні послуги

Загальний обсяг фінансування

2.2

Здійснення контролю за виконанням опікунами обов’язків щодо збереження житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Постійно

Служба у справах дітей

Не потребує фінансування

Недопущення заборгованості за комунальні послуги

2.3

Перевірка стану збереження житла, яке належить дітям даної категорії або право на користування яким вони мають

1 раз на рік

Служба у спра-вах дітей, управління комунальної власності,   балансоутримувач

Не потребує фінансування

Запобігання відчуженню житла та вирішення накопичуванню боргів за комунальні послуги

3. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа житлом( у тому числі тимчасовим)

3.1

Вжиття заходів щодо передачі у власність житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа шляхом приватизації, оформлення спадщини тощо.

Постійно

Служба у справах дітей, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління комунальної власності

Не потребує фінансування

Збільшення кількості дітей даної категорії, забезпечених впорядкованим житом

3.2

Забезпечення взяття дітей даної категорії, яким виповнилося 16 років, житлом не забезпечені, на облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов.

Постійно

Служба у справах дітей, управління комунальної власності

Не потребує фінансування

Забезпечення осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, впорядкованим житлом

3.3

Клопотання про надання кімнат у соціальних гуртожитках випускникам навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують негайного поселення

Постійно

Центр

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Не потребує фінансування

Забезпечення осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тимчасовим житлом

3.4

Здійснення соціального супроводу осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема надання їм юридичної допомоги у вирішенні житлових питань, захисту їхніх майнових прав

Постійно

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Не потребує фінансування

Захист майнових прав осіб з числа дітей даної категорії

3.5

Здійснення моніторингу щодо забезпеченості житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківських прав, захисту їхніх майнових прав, надання звіту до служби у справах дітей облдержадміністрації

1 раз на місяць

Служба у справах дітей

Не потребує фінансування

Захист майнових прав дітей та осіб даної категорії

3.6

Узагальнення та аналіз інформації про кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які повертаються із навчальних закладів до постійного місця проживання   і потребують соціальної допомоги у вирішенні житлових проблем, не пізніше, як за шість місяців до закінчення закладу;

визначення потреби у житлі для осіб зазначеної категорії.

1 раз на рік

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Не потребує фінансування

Забезпечення житлом (у тому числі і тимчасовим)випускників навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

4.Інформаційно-роз’яснювальна робота з питань захисту майнових прав дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

4.1

Проведення круглих столів, семінарів, міжвідомчих нарад з питань захисту майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Щороку

Служба у справах   дітей,

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Не потребує фінансування

Забезпечення правової обізнаності дітей щодо їхніх майнових прав

4.2

Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації проблемних питань, пов’язаних із захистом майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2 рази на рік

Служба у справах дітей,  

Центр соціальних служб длясім’ї, дітей та молоді

Не потребує фінансування

Забезпечення правової обізнаності дітей щодо їхніх майнових прав

                                                                        Секретар міської ради                                                               Н. Пономаренко

Залишити відповідь

Перейти до вмісту