РІШЕННЯ № 1189 від 31 січня 2019 року Про внесення змін до рішення Трускавецької міської ради № 789 від 30.01.2015року “Про встановлення місцевих податків та зборів на території м. Трускавця”

                                            УКРАЇНА                                              

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                        Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                             

від 31 січня 2019 року                     № 1189


Про внесення змін до рішення Трускавецької

міської ради № 789 від 30.01.2015року Про

встановлення місцевих податків та зборів

на території м. Трускавця

                                                                                    

Відповідно до Податкового кодексу України, Закону України від 23.11.2018 року № 2628-VIII ”Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів”, Бюджетного кодексу України та керуючись п.24 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада:

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Внести зміни у Додаток №1 до рішення Трускавецької міської ради №789 від 30.01.2015 року, а саме пункт 2 викласти у наступній редакції :

п/п

Назва податку

Розмір податку встановленого міською радою

2.

Туристичний збір

2.1.

– для внутрішнього туризму

0,2 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі)

2.2.

– для в’їзного туризму

0,2 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі)

 1.  Внести зміни у Додаток №2 до рішення Трускавецької міської ради №789 від 30.01.2015 року, а саме “Положення про порядок справляння місцевих податків”:

2.1. Пункт 3. “Туристичний збір” викласти в такій редакції:

 1. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.
 2. Платники збору

2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію м. Трускавця, на якій діє рішення міської ради про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 даного Положення .

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму у м. Трускавці;

б) особи визначені підпунктом “в” підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

 1. Ставка збору

3.1. Ставка встановлюється за рішенням Трускавецької міської ради, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 даного Положення, у розмірі до 0,5 відсотка – для внутрішнього туризму та до 5 відсотків – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

 1. База справляння збору

4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 5.1 пункту 5 даного Положення.

 1. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

5.1. Справляння збору здійснюється з тимчасового розміщення у таких місцях проживання(ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

5.2. Справляння збору здійснюється такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 7.2 пункту 7 цього Положення, фізичними особами – підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 ;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом “б” підпункту 5.1 пункту 5 даного Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в)“КП”Трускавецький інформаційно-курортний центр” уповноважується Трускавецькою міської радою справляти збір на умовах договору, укладеного з радою.

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради (виконавчого комітету). 

 1. Особливості справляння збору

6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням міської ради.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового кодексу України та рішення міської ради.

6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим кодексом порядку.

 1. Порядок сплати збору

7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому – до 28 (29) включно) на підставі рішення міської ради.

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 1. Не передбачені рішенням від 30.01.2015 року №789 ”Про встановлення місцевих податків та зборів на території м. Трускавця” (зі змінами) та Положенням до нього норми застосовуються в контексті Податкового кодексу України.
 2. Керівникам санаторно-курортних, лікувально-профілактичних та фізкультурно-оздоровчих закладів, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, при справлянні туристичного збору враховувати положення статті 11 Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, статтей 20-22 Закону України “Про курорти”, статті 67 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, статті 5 Закону України “Про соціальні послуги”, пункту 21 Положення про курорт Трускавець, затвердженого Постановою Ради міністрів Української РСР № 614 від 16.12.1982 року, клінічних протоколів санаторно-курортного лікування в санаторно-курортних закладах (крім туберкульозного профілю) для дорослого населення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України №56 від 06.02.2008 р., наказу Міністерства охорони здоров’я України №527 від 28.07.2014 року “Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності”.
 3. Кошти туристичного збору використовувати на утримання та розвиток курортно-відпочинкової інфраструктури міста.
 4. Дане рішення набирає чинності з дня прийняття та застосовується з 1 січня 2019 року.
 5.    Відділу інформаційної політики та зв’язків з громадськістю оприлюднити це рішення на сайті Трускавецької міської ради та в друкованих засобах масової інформації.
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності і майна.

                                                                              Міський   голова                                                          А. Кульчинський  

Залишити відповідь

Перейти до вмісту