Україна

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(п’ятдесят друга сесія сьомого демократичного скликання)

РІШЕННЯ

  

від 26 березня 2019 року          № 1260

  

Про затвердження міської цільової програми

покращення матеріально-технічного забезпечення

Трускавецького відділення поліції Дрогобицького

ВП ГУ НП України у Львівській області на 2019 рік

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                               В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити міську цільову програму покращення матеріально-технічного забезпечення Трускавецького відділення поліції Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області на 2019 рік згідно додатку.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна (А.Остапчук).

                                                                                               Міський голова                                                 А. Кульчинський

                   Додаток

         до рішення міської ради

         № 1260 від 26.03.2019р.

Затверджено

Міський голова

_____________А.Б.Кульчинський

«___»_________________2019 року

 

 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ трускавецького відділення поліції дрогобицького вп гу нп україни у Львівській області на 2019 рік.

 

Погоджено

Голова комісії з питань бюджету,

фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна Трускавецької міської ради

  _______________ А.Ю. Остапчук

 “___” _______________ 2019 року

 

Погоджено

Начальник управління фінансів

Трускавецької міської ради

__________________М.М. Федоричак

“___” ______________2019 року

 

 

Погоджено

Заступник міського голови

________________ О.О.Ткаченко

“___” _____________ 2019 року

Погоджено

Начальник Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області

підполковник поліції

_________________М.Я. Гук

“___” _______________ 2019 року

Трускавець – 2019 рік

ПАСПОРТ

Міської цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення Трускавецького відділення поліції Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області на 2019 рік

(назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми_ Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, Трускавецьке відділення поліції Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області

 1. Дата, номер документа про затвердження програми ____________________

 1. Розробник програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради

 1. Співрозробники програми Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення Трускавецької міської ради

 1. Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради
 1. Учасники програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, Трускавецьке відділення поліції Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області

 1. Термін реалізації програми _____________2019 рік _________

 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів,

     необхідних для реалізації програми,

     тис.грн, всього        __________ 275,795 _______

у тому числі:

8.1. Коштів міського бюджету    ___________275,795___________

8.2. Коштів інших джерел (вказати) __________________________

 

Міський голова                              А.Б.Кульчинський     ___________ (підпис)

 

Начальник Трускавецького

відділення поліції Дрогобицького

ВП ГУ НП України у Львівській області

підполковник поліції                       М.Я. Гук                       _____________ (підпис)

 

 

_____________________________


МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

покращення матеріально-технічного забезпечення Трускавецького відділення поліції Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області на 2019 рік.

 

І. Загальні положення.

 

Для створення належних умов праці працівників Трускавецького відділення поліції Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області розроблено міську цільову програму.

Міська цільова програма покращення матеріально-технічного забезпечення Трускавецького відділення поліції Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області на 2019 рік (надалі – Програма), розроблена у відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про Національну поліцію», постанови Верховної Ради України від 06.05.2014 № 1238-VІІ «Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави» з метою забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

ІІ. Мета Програми.

 

Метою Програми є покращення матеріально-технічного забезпечення Трускавецького відділення поліції Дрогобицького відділу поліції ГУ НП України у Львівській області та створення належних умов праці для працівників.

ІІІ. Відповідальний виконавець Програми.

 

Відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

ІV. Завдання і напрямки реалізації Програми.

 

Завдання програми передбачає комплексне розв’язання у невідкладному порядку проблем поліпшення стану матеріально-технічного забезпеченні Трускавецького відділення поліції Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області.

Основні завдання програми:

–          придбання металопластикових віконних конструкцій;

           –   забезпечення ефективного використання бюджетних коштів відділенням поліції, в результаті проведених заходів з енергозбереження.

 1. V. Фінансове забезпечення Програми.

 

Фінансування міської цільової програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які передбачаються згідно розрахунків в міському бюджеті.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми становить 275795 гривень.

 1. VI. Очікувані результати виконання Програми.

 

Результатом виконання даної програми є:

– забезпечення належних умов праці співробітників Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області, що сприятиме якісному та швидкому виконанню службових обов’язків.

VII. Координація та контроль за ходом виконанням Програми.

 1. Виконавцями Програми є виконавчий комітет Трускавецької міської ради (відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення Трускавецької міської ради).
 2. Координацію та загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює заступник міського голови.
 3. Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної роботи, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення узагальнює інформацію про стан виконання даної Програми.

Начальник Трускавецького відділення поліції Дрогобицького

ВП ГУ НП України у Львівській області підполковник поліції                                                                                               Гук М.Я.

 

 

 

Додаток 2

 

Ресурсне забезпечення міської цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення

Трускавецького відділення поліції Дрогобицького ВП ГУ НП У країни у Львівській області на 2019 рік.

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити
на виконання програми

2019 рік

Усього витрат на

виконання програми

Усього,

275,795

275,795

у тому числі:

Міський бюджет

275,795

275,795

Міський голова                                                Кульчинський Андрій Богданович           _______         (підпис)

 

                                                                              

Начальник Трускавецького

відділення поліції Дрогобицького

ВП ГУ НП України у Львівській області

підполковник поліції                      

 

                                                          

 

Гук Максим Ярославович           _______

 

   (підпис)

 

 

 

Додаток 3

Перелік завдань, заходів та показників міської цільової програми покращення матеріально технічного забезпечення

Трускавецького відділення поліції Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області на 2019 рік.

 

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела

Обсяги,

тис. грн.

1.

Виконання робіт, пов’язаних з ремонтом приміщення Трускавецького відділення поліції Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області

Придбання метало пластикових віконних конструкцій

Затрат – тис. грн.

Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення ТМР

Кошти міського   бюджету

 

275,795

Забезпечення належними умовами праці співробітників Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області, що сприятиме якісному та швидкому виконанню службових обов’язків.

Продукту – од.

65

Ефективності – грн./одиницю продукції  

4,243

 

Якості – %

  

100

Усього на програму, тис.грн.:

 

 

275,795

Міський голова                                                                Кульчинський А.Б.                               _______________(підпис)

Начальник Трускавецького

відділення поліції Дрогобицького

ВП ГУ НП України у Львівській області

підполковник поліції                                                               Гук М.Я.                                   _______________ (підпис)

 

                                    

                                                                           Секретар міської ради                                                       Н. Пономаренко

Залишити відповідь

Перейти до вмісту