РІШЕННЯ № 1267 від 26 березня 2019 року Про розроблення детального плану території земельної ділянки за адресою вул. Шевченка,21а

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

Від   26 березня 2019 року                     № 1267

Про розроблення детального плану

території земельної ділянки за

адресою вул. Шевченка,21а

           

         Керуючись статтями 10, 19, 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, статтями 12, 17 Закону України “Про основи містобудування”, п.42 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», ДБН Б.1.1-4:2012 “Склад та зміст детального плану території” та розглянувши заяву гр. Петришака Л.М. та гр.Левицької І.О. від 21.02.2019р., міська рада

                                                                                                                                   В И Р І Ш И Л А:

  1. Розробити детальний план території земельних ділянок (кадастровий номер 4611500000:01:011:0053; кадастровий номер 4611500000:01:011:0054), розташованих за адресою вул.Шевченка,21а у м.Трускавці, що є приватною власністю, для зміни цільового призначення земельних ділянок із будівництва та обслуговування будівель торгівлі на будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
  2. Замовником детального плану території визначити виконавчий комітет Трускавецької міської ради
  3. Землекористувачам гр. Петришаку Л.М. та гр.Левицькій І.О. забезпечити фінансування проведення робіт з розробки детального плану та оприлюднення в місцевому друкованому засобі масової інформації повідомлення про проведення процедури громадських слухань проекту детального плану території.
  4. Управлінню містобудування, архітектури та землекористування (О.Плахтій) забезпечити виконання:

            4.1. оприлюднення цього рішення на офіційному сайті міської ради з прогнозованими правовими, економічними наслідками та наслідками для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

            4.2. оприлюднення проекту містобудівної документації та   пояснювальної записки, розділу “Охорона навколишнього природного середовища” або звіту про стратегічну екологічну оцінку на офіційному сайті, а також вільний доступ до такої інформації громадськості;

            4.3. реєстрацію, розгляд і врахування пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації;

            4.4. проведення громадських слухань щодо проектів містобудівної документації;

            4.5. оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації.

            4.6. після проведення процедури громадських слухань детальний план території подати на затвердження Трускавецькою міською радою.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (Наконечний Ю.О.).

 

                                                                                  Міський голова                                                                 А.Кульчинський

Залишити відповідь

Перейти до вмісту