УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                                                             

від 18 квітня 2019 року                     № 1289
                                                                                                                    
                               

Про внесення змін до показників                                                                                       

 бюджету міста Трускавця на 2019 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету, висновок комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна, керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни і доповнення до рішення Трускавецької міської ради від 13 грудня 2018 року № 1142 «Про бюджет міста Трускавця на 2019 рік», а саме:

В абзаці першому пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів бюджету м.Трускавця на 2019 рік на 409993,00 гривень, в тому числі доходів загального фонду згідно з додатком № 1 до цього рішення.

В абзаці другому пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків бюджету міста Трускавця на 2019 рік на 2451803,00 гривень, у тому числі видатків загального фонду на 1581859,00 гривень, видатків спеціального фонду на 869944,00гривень.

В абзаці третьому пункту 1 збільшити профіцит загального фонду бюджету міста Трускавця на 64264,00 гривні та дефіцит загального фонду бюджету міста Трускавця на 1236130,00гривень, джерелом покриття якого визначити збільшення залишку коштів бюджету міста Трускавця на початок 2019 року в сумі 2041810,00гривень, передавши при цьому кошти із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 805680,00гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

В абзаці четвертому пункту 1 збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету міста Трускавця на 869944,00гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 869944,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

У пункті 2 збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Трускавця на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

У пункті 4 внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

У пункті 5 внести зміни до розподілу витрат бюджету міста Трускавця на реалізацію місцевих/регіональних програм та збільшити обсяг видатків на їх реалізацію на 687795,00гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

  1. Додатки № 1,2,3,5,6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
  2. Планово-економічному відділу управління розвитку міста виконавчого комітету міської ради (М.Заверюха) внести зміни в інвестиційну програму соціально-економічного розвитку міста на 2019 рік згідно додатку 5 до цього рішення.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна міської ради.

 

                                                                                         Міський голова                                                       А.Кульчинський

додатки

Залишити відповідь

Перейти до вмісту